Aktuality

10. 10. 2017

Do světa! 2017 – Poznejme své sousedy!

10. 10. 2017

V neděli 17.9.2017 se 31 žáků a  4 kantoři vydali na šestidenní zájezd do Dolního Rakouska. Projekt „Poznejme své sousedy!“ získal finanční podporu 100 tisíc z dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 2017. Cílem bylo posílení jazykové výuky a rozšíření znalostí o historii, kultuře a přírodě sousední země.

4. 10. 2017

Pozvánka na workshop

4. 10. 2017

projektu Erasmus+ KA1 "Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů", který se koná v úterý 10.10.2017 od 14.00-15.30 ( viz příloha).

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání!

RNDr. Jarmila Čeperová

26. 9. 2017

Erasmus+ KA1

26. 9. 2017

V rámci projektu Erasmus +KA1 „Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů“ jsem v termínu 28.8.-3.9. 2017 absolvoval v norském Oslu týdenní kurz Interactive Teaching  -using educational games and new technology in order to enhance learners motivation. Organizátorem uvedeného kurzu byla rumunská vzdělávací agentura Eruditus Association.  

14. 9. 2017

Nový školní rok 2017/2018 byl zahájen!

14. 9. 2017

Do primy nastoupilo 28 žáků ( třídní učitel ing.Z.Tupý) a 30 žáků do 1.A ( třídní učitelka Mgr.J.Komínková). Novým žákům přejeme nejen hodně studijních úspěchů, ale především přátelský třídní kolektiv. Hned první týden ve středu odpoledne se žáci 1.A s třídní učitelkou domluvili na prvním "adaptačním" setkání na školním dvoře a upravili květinové záhony. Připojilo se i několik spolužáků z kvinty.

Všem žákům děkujeme za hezký pohled na upravený školní dvůr.

RNDr. Jarmila Čeperová

8. 9. 2017

Logická olympiáda - registrace do 30.9.2017

8. 9. 2017

na www.logickaolympiada.cz. Soutěž pořádaná Mensou České republiky probíhá online v kategoriích B,C pro žáky osmiletého i čtyřletého studia.Zúčastnit se může každý, kdo rád přemýšlí a řeší zajímavé úkoly. V příloze naleznete pokyny k registraci a informaci o organizaci soutěže.

Přeji všem řešitelům soutěže hodně úspěchů!

RNDr. Jarmila Čeperová 

7. 9. 2017

Poznejme své sousedy!

7. 9. 2017

Poznávací zájezd do Dolního Rakouska v rámci projektu z dotačního programu JmK Do světa 2017 se uskuteční v termínu 17.9.-22.9.2017. Organizační pokyny naleznete v příloze.

RNDr.Jarmila Čeperová

18. 7. 2017

Erasmus+ KA1 : Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů

18. 7. 2017

Mobility CLIL v Dublinu: Content and Language Integrated Learning , kurzu, který se konal v Trinity College v Dublinu v termínu 19.6.-30.6.2017, se zúčastnili 2 vyučující přírodovědných předmětů RNDr. Jarmila Čeperová a Mgr.Radim Šebesta.V rámci workshopů irská pedagožka Gill představila metody výuky, které jsou označeny 4Cs ( Content,Communication, Cognition, Culture) a 3 A´s – Language Triptych ( Add, Apply, Analyse) a dovednosti pro plánování výuky metodou CLIL ( Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate,Create). Velký důraz kladla na individuální přístup k žákům (ne všichni mají stejnou úroveň jazykovou a odbornou). Po prezentaci vlastního Learning Portfolia jsme obdrželi Certifikát a také Europass Mobility, který je dokladem získaných dovedností pro výuku metodou CLIL.

7. 6. 2017

Pro rodiče prvních ročníků a kvinty

7. 6. 2017

Vážení rodiče,

seznam učebnic  pro budoucí 1.A a kvintu naleznete na webu školy  v sekci studium

1. 6. 2017

Aiesec Partners Awards 2017,

1. 6. 2017

slavnostní večer s tradičním oceňováním partnerů, se konal ve čtvrtek 1.6. v Brně. Naše škola byla oceněna za skvělou organizaci projektu Edison. Další ocenění získala Ekonomicko- správní fakulta MU Brno ( stáže studentů) a prosperující firma kiwi.com ( pracovní stáže pro zahraniční studenty).

Velmi si ocenění práce našich studentů,zvláště jejich ochoty a podpory při organizaci programu a poskytnutí ubytování pro stážisty, vážíme!

RNDr. Jarmila Čeperová

25. 5. 2017

Na projekt s názvem ,,Objevujeme historii i současnost s portugalskými partnery z projektu Comenius" jsme získali 120 tisíc Kč od JMK!

25. 5. 2017

Další projekt tentokrát pro rozvoj spolupráce s našimi portugalskými partnery z Aveira z projektu Comenius byl podpořen v dotační oblasti Vzdělávání, sport a volný čas a dotačním programu ,,Do světa“.

Projekt vychází z Koncepce podpory mládeže na období 2014–20. Je zaměřen na spolupráci žáků a studentů naší školy a portugalské školy Agrupamento de Escolas de Eixo z projektu Comenius 2012-2014.       V.K.

22. 5. 2017

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

22. 5. 2017

zahájena v pondělí 22.5.2017. Výsledky společné (státní) části  všechni maturující již znají a nyní musí také uspět u ústní části.

Přejeme všem hodně štěstí při "zkoušce dospělosti".    

RNDr. J.Čeperová

15. 5. 2017

Dotaci 100 tisíc Kč získal projekt Poznejme své sousedy!

15. 5. 2017

z dotačního programu JmK Do světa! 2017. Projekt, který budeme realizovat v září 2017, je zaměřen na poznání přírodního, kulturního a historického bohatství Dolního Rakouska a představení našeho regionu rakouským partnerům. 

V příloze - program a přihláška.

RNDr.J.Čeperová

9. 5. 2017

Člověk, Země,vesmír

9. 5. 2017

téma semináře pro nadané středoškolské studenty a pedagogy, který se bude konat v Brně 21.-23.6.2017 v rámci projektu "100 vědců do středních škol" za podpory Nadace ČEZ a AV ČR.přednášejícími bude např.Jiří Grygar, Jan Pačes a další.Organizace semináře je stejná jako v minulých letech ( ubytování i strava je zdarma). Bližší informace na nástěnce u kabinetu chemie a na www.100vedcu.cz ( plakát je v příloze). Zájemci o seminář se přihlásí u Mgr.P.Dvorníka nebo na mailové adrese j.ceperova@centrum.cz.  

RNDr.J.Čeperová

29. 4. 2017

Poslední zvonění našich maturantů

29. 4. 2017

Dvě maturitní třídy 8.C a 4.A měly v pátek 28.4.2017 na naší škole poslední zvonění.Stejně tak jako celé studium těchto studentů i poslední zvonění bylo připraveno s odpovědností jim vlastní.

Bylo důstojné, zajímavé, k pousmání a viděli jsme i slzičky lítosti a smutku. Vždyť mezi námi prožili 8 a 4 roky. Tak ať je jejich příprava k maturitě neméně odpovědná a vykročení do nového dalšího života co nejkrásnější a nejúspěšnější!

Budete nám všem zase chybět!!!   V.K.

27. 4. 2017

Testování IQ na naší škole

27. 4. 2017

společností Mensa pod ohledem Mgr. D. Havlové proběhlo 20.4.2017.

Mezinárodně uznávaného standartizovaného testu, který je založený na vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly, se zúčastnilo 25 žáků a v hodnocení získali skvělé výsledky. Dokonce 14 žáků získalo více než 130 bodů z testu IQ a jsou hodnoceni v intelektovém pásmu "Vynikající intelekt" a bylo jim nabídnuto členství v Mense.Každý žák dostane potvrzení s udaným IQ s mezinárodní platností. 
Všem testovaným žákům blahopřejeme! 

RNDr. Jarmila Čeperová 

27. 4. 2017

,,Hodina moderní chemie"

27. 4. 2017

Na naší škole proběhl tento týden projekt „Hodina moderní chemie“.

Tento projekt popularizuje chemii a moderní  chemické  obory, a tím se snaží přiblížit chemii studentům středních a základních škol. Zástupci VŠCHT Praha v něm objasňují nejnovější trendy v chemii a především ukazují praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou dialogu s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.                                                                                Mgr. Jan Sedláček

27. 4. 2017

Upozornění

27. 4. 2017

Z technických důvodů se může stát, že v průběhu tohoto a následujícího dne nebude přístupná elektronická evidence školy (Bakaláři). Děkujeme za pochopení.

26. 4. 2017

Okresní kolo Matematické olympiády

26. 4. 2017

Dne 4. 4.2017 naši žáci Martin Vaculík a Veronika Krušinová ze Sekundy reprezentovali svou třídu a zároveň celou naši školu v okresním kole Matematické olympiády ve Velkých Pavlovicích. Oba dva vybojovali v silné konkurenci velmi dobrá umístění.

Martin Vaculík se stal se svým 1. místem jedním ze dvou vítězů.

Veronika Krušinová získala rovněž pěkné umístění – stala se úspěšným řešitelem soutěže a obsadila celkové 6. místo.

 

Mgr. Radim Šebesta

17. 4. 2017

2.místo v krajském kole soutěže SAPERE,vědět jak žít

17. 4. 2017

získalo družstvo kvarty ve složení Vojtěch Borýsek, Nikol Dunajová a Berenika Oudová. Postup do celostátního kola unikl našim žákům jen o 2 body ( lepší výsledek mělo pouze Gymnázium Strážnice).

Naše družstvo se soutěže zúčastnilo poprvé a hned se skvělým výsledkem. Blahopřejeme!

RNDr. Jarmila Čeperová.

17. 4. 2017

Umíš poskytnout první pomoc?

17. 4. 2017

V rámci projektu Pro život studenti 3.ročníku LF MU Brno L.Joppeková a D.Janků vedli na naší škole 7.4. nejen odbornou výuku, ale především praktický nácvik poskytnutí první pomoci včetně podle pokynú operátorky po telefonu. Do kurzu se žáci 3.A a 7.C velmi aktivně zapojili svými dotazy, všichni si prakticky vyzkoušeli a umí první pomoc poskytnout.

Kurz první pomoci je zařazen do ŠVP včetně výuky biologie člověka v 7.C metodou CLIL.

RNDr. Jarmila Čeperová  

 

13. 4. 2017

Studenti si opět užili představení TNT Theatre Britain

13. 4. 2017

V tomto školním roce se naši studenti zúčastnili dvou představení, která připravila divadelní skupina TNT Theatre Britain.

Tato představení se již tradičně konají v kulturním domě Semilasso v Brně. Divadlo TNT Theatre Britain připravuje klasická i moderní dramata anglických a amerických autorů. Představení jsou vedena v angličtině a jsou přizpůsobena úrovni středoškolských studentů. Na podzim navštívili naši studenti představení Oliver Twist a v dubnu představení Dracula. Obě dramata byla pro studenty nevšedním zážitkem a také příležitostí procvičit si porozumění mluvené angličtině. Už se těšíme na to, co pro nás angličtí herci připraví příští školní rok.

Mgr. Simona Chrastilová

11. 4. 2017

Státní maturitní zkoušky 2017 byly zahájeny

11. 4. 2017

dnešní písemnou prací z českého jazyka. Maturanti 4.A a 8.C si vybírali téma své slohové práce z 10-ti níže uvedených témat. Práce v letošní školním roce jsou hodnoceny centrálně Cermatem.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/462193/sci-fi-i-popis-obrazku-statni-maturity-zacaly-slohovkou-vybrali-byste-si-tema.html?kapitola=717614  

Maturantům přejeme hodně úspěchů!

RNDr. J.Čeperová

10. 4. 2017

FESTIVAL BONJOUR BRNO: S FRANCOUZEM VE VENKOVNÍ KUCHYNI

10. 4. 2017

Festival francouzské kultury Bonjour Brno, který se tradičně koná v dubnu, každoročně nabízí rozmanitý program: výstavy, přednášky, koncerty, divadelní vystoupení, filmy, turnaje v petanku aj. Mezi ty nejvyhledávanější však patří akce gastronomické a kulinářské.

Ve čtvrtek 6. dubna naši žáci kvinty, sexty a 2. A využili jedinečné příležitosti zúčastnit se dvouhodinového programu S Francouzem ve venkovní kuchyni, který se konal v Otevřené zahradě pod Špilberkem. Pod taktovkou kočujícího šéfkuchaře Françoise Bouilleta žáci připravili jarní salát s bylinkami a pravé belgické pralinky. Skvělým zážitkem bylo také pečení kváskového chleba v peci. François naučil své svěřence nejen otáčet se v kuchyni, ale také je přiučil mnohým slovíčkům, bez kterých se při vaření neobejdou. V neposlední řadě jsme ocenili Françoisův smysl pro humor a jeho vtipné průpovídky.                                                Mgr. Darina Honsová

10. 4. 2017

Konzultační odpoledne

10. 4. 2017

Konzultační odpoledne pro rodiče žáků se koná ve středu 12. 4. od 15:00 do 17:00.

4. 4. 2017

Důležité informace k testování IQ a SOČ!

4. 4. 2017

K testování IQ, které se uskuteční na naší škole 20.4.2017, se přihlaste na webu Mensy: www.mensa.cz ( nejbližší termíny testování- Hustopeče) do 17.4.2017!

Na webové stránce www.jcmm.cz si do 15. dubna můžete vybrat témata SOČ na školní rok 2017/2018, která získala podporu JCMM ( viz příloha).

Bližší informace u vyučující RNDr. J.Čeperové