Studium

Školní vzdělávací program

ŠVP_Osmileté všeobecné studium_nižší stupeň 2020-2021 - internetová verze

Dodatek č. 1 švp Osmileté všeobecné studium - nižší stupeň

 

ŠVP_Osmileté všeobecné studium_vyšší_stupeň a čtyřleté 2020-2021 - internetová verze

Dodatek č. 1 ŠVP Osmileté všeobecné studium - vyšší stupeň a čtyřleté všeobecné studium

 

Tištěná obsáhlejší verze Školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí při osobní návštěvě školy.

 

Dokumenty školy

Školní řád

Dodatek č.1 školního řádu

 

Obory vzdělání

Gymnázum T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 má povoleno Radou Jihomoravského kraje následující studijní obory:
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium