Studium

Školní vzdělávací program

ŠVP_Osmileté všeobecné studium_nižší stupeň (2.C, 3.C, 4.C) 2022-2023 - internetová verze

ŠVP_Osmileté všeobecné studium_nižší stupeň (1.C ) 2022-2023 - internetová verze

ŠVP_Osmileté všeobecné studium_vyšší_stupeň a čtyřleté 2022-2023 - internetová verze

Tištěná obsáhlejší verze Školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí při osobní návštěvě školy.

Dokumenty školy

Školní řád

Dodatek č.1 školního řádu

Dodatek č.2 školního řádu

 

Obory vzdělání

Gymnázum T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 má povoleno Radou Jihomoravského kraje následující studijní obory:
79-41-K/41 Gymnázium
79-41-K/81 Gymnázium