O Hustopečích

Jižně od Brna je pří dálnici město, jehož počátky sahají před rok 1249. Jeho předchůdcem byla Česká Ves, trhové místo s rozsáhlými vinicemi, tehdy největšími na Moravě. Roční produkce dosahovala v průměru 30 000 věder vína, které se rozváželo do okolních měst a zemí. Stejnou proslulost měly i dobytčí trhy, na kterých se obchodovalo s rohatým dobytkem z Uher a Haliče. Po čtyři století patřilo městečko klášteru Králové v Brně, založeném královnou Eliškou Rejčkou. Počátkem 16.století byly zbudovány hradby a v roce 1572 povyšuje císař Maxmilián II. Hustopeče na město a uděluje jim znak.

V piaristické reálce tu studovali Tomáš Masaryk a Jan Hreben. Josef Christen, učitel a hudebník, režisér, autor her, vydavatel a zakladatel čtenářského spolku, zde v roce 1891 založil i spolek divadelní. První české představení se v něm odehrálo v roce 1894. Na výpravě her se podílel Alfons Mucha. Ve městě se též uskutečnila jeho první výstava obrazů poslaných z Paříže (1898). V roce 1924 zahájila provoz hudební škola a vznikl mužský pěvecký sbor o 33 člench.

Mimo tradiční vinice, mandloňové a meruňkové sady se rozšířil i průmysl a obchod. Za shlédnutí stojí rekonstruovaný renesanční dům U Synků s výstavní galerií, kamenná roubená kašna s římským bůžkem Tritonem a delfíny na náměstí, barokní morový sloup a pamětní síň v novorenesanční radnici. Panorama města změnila stavba nového moderního kostela sv. Václava a sv. Anežky České.

Pro návštěvníky města je široká nabídka možností stravování, včetně specialit a posezení při kvalitních druzích místních vín. Ubytování je zabezpečeno od turistické třídy, přes penziony, soukromí až po hotel. Obchodní nabídka je soustředěna do velkoprodejen, tržnice i menších obchodů v jednotlivých částech města.

Kulturní, sportovní a rekreační sféra je zastoupena také dobře. Městské kulturní středisko se svojí programovou nabídkou, kino, knihovna, galerie a pamětní síň města. Návštěvníkům je k dispozici velký sportovní areál s tenisovými kurty, sportovní halou, moderním koupalištěm, krytým bazénem včetně sauny. K rekreačním pobytům v přírodě jsou tu rybníky, lesíky, turistické trasy a přírodní rezervace.

Město se snaží oživit historické události a tradice. V roce 1610 byl na místním náměstí popraven mydlář za krádež hroznů. Tato událost a tradice trhů se staly společným motivem pro každoroční pořádání Burčákových slavností. Tradicí města se staly již každoroční Přehlíkda dechových hudeb, koncerty 13. měst CONCENTUS MORAVIAE, Týden divadel pro děti a Dětská porta.

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet