Aktuality

17. 5. 2024

Druhé kolo přijímacího řízení

17. 5. 2024

Vážení rodiče,

ředitel školy vyhlašuje Druhé kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium. Informace najdete s sekci Uchazeči o studium/Přijímací řízení.

17. 5. 2024

Gymnázium se bude podílet na tvorbě MUZEA PŘEŽIVŠÍCH V BRNĚNCI

17. 5. 2024

Čtyři třídy naší školy se aktivně zapojily do akce, jež je doplněním historických událostí k učivu 2. světové války a holocaustu a kterou zaštiťuje Jihomoravský kraj. Žáci se budou hlavně v dějepisných hodinách podílet na projektu Tvorba MUZEA PŘEŽIVŠÍCH, které bude otevřeno v roce 2025 u příležitosti uplynutí 80 let od konce 2. světové války v Brněnci. ...

17. 5. 2024

Hudebně-vzdělávací program

17. 5. 2024

V pátek 10. 5. se nižší stupeň našeho gymnázia zúčastnil v hustopečském kině hudebně-vzdělávacího programu Milana Parnaje o soudobé moderní hudbě a jejích kořenech.

Mgr. M. Křížová, vyučující hudební výchovy

15. 5. 2024

Soutěž mladých cyklistů

15. 5. 2024

Dne 14. 5. 2024 se konala v Hustopečích na dětském hřišti Lipovka dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP. Naše gymnázium mezi hustopečskými školami reprezentovala čtyřčlenná družstva z primy a kvarty a obě postoupila do okresního kola, které se koná 25. 5. v Mikulově.

Všem gratulujeme k úspěchu a držíme palce do dalšího kola!

15. 5. 2024

Matematická soutěž MaSo

15. 5. 2024

V úterý 14. 5. 2024 se uskutečnilo celostátní jarní kolo matematické soutěže MaSo a naše gymnázium reprezentovaly hned dva týmy složené ze studentů primy–tercie. ...

14. 5. 2024

Maturita na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče

14. 5. 2024

Měsíc květen je tradičně na Gymnáziu T. G. Masaryka měsícem maturit. V průběhu dubna psali maturanti didaktické testy a slohové práce a v závěru května je čekala ústní maturitní zkouška. Toto náročné období si zpestřili tradičními akcemi - v úterý 30. dubna posledním zvoněním a neformálním pasováním do řádu maturantů spojeným s předáváním maturitního žezla spolužákům ze 3.A a septimy.

10. 5. 2024

Povinná četba kukátkem dramatu: Gogolův Revizor

10. 5. 2024

Žáci tercie si v pátek 3. 5. 2024 již poněkolikáté „osahali“ známé literární dílo doslova všemi svými smysly. Tentokrát se jednalo o klasickou komedii Revizor od N. V. Gogola. ...

3. 5. 2024

Kurz první pomoci

3. 5. 2024

Ve čtvrtek 25. dubna se pod vedením pracovnic záchranné služby a Českého červeného kříže zúčastnili naši žáci tercie a třetích ročníků kurzu první pomoci. Hlavním bodem byl nácvik poskytnutí urgentní první pomoci.  ...

26. 4. 2024

Brněnská divadla

26. 4. 2024

V rámci exkurzního týdne navštívili žáci tercie Brno. Tématem výjezdu byla „brněnská divadla“. Terciáni se nejdříve setkali s profesionálním průvodcem, který je seznámil s významnými divadelními budovami v centru Brna, s jejich historií i architekturou jednotlivých staveb. ...

26. 4. 2024

Gymnazisté přispěli finančním darem terapeutickému centru Radost v Hustopečích

26. 4. 2024

5. dubna 2024 na premiéře školního divadelního představení Burák Factor revue v hustopečském kině bylo vybráno na vstupném 33 000 Kč.

Tato částka byla předána ve čtvrtek 18. 4. Divadelním spolkem NEOCHOTNÍCI nově vznikajícímu terapeutickému centru Radost v Hustopečích, zřízenému Diakonií BETLÉM z Klobouk u Brna. ...

Věnovací certifikát

24. 4. 2024

Druháci po stopách Napoleona

24. 4. 2024

Dne 12. 4. 2024 absolvovala třída 2.A exkurzi k Mohyle míru u Slavkova. ...

24. 4. 2024

Úspěchy v Matematické olympiádě

24. 4. 2024

Do Matematické olympiády se zapojili žáci se zájmem o matematiku ze tříd prima, sekunda a tercie. Školního kola se účastnilo celkem 12 studentů. Ti, kteří získali ve svých kategoriích nejvíce bodů, postoupili do okresního kola, jež se konalo 3. dubna v Břeclavi. ...

24. 4. 2024

Kvarta na návštěvě ve společnosti Furch guitars

24. 4. 2024

V úterý 16. 4. 2024 zavítali žáci 4.C do Velkých Němčic na prohlídku firmy FURCH GUITARS.

Ihned po vstupu na všechny dýchla historie budovy starého mlýna, ve které se firma nachází, a atmosféra rodinné tradice. Dva zástupci firmy se studentům ochotně věnovali celé tři hodiny, takže si žáci odnesli spoustu poznatků o speciální rukodělné výrobě kytar i o supermoderních robotech zapojených do výroby. Největším zážitkem na závěr byla možnost si na tyto krásné nástroje zahrát.

Mgr. Margita Křížová, vyučující hudební výchovy

24. 4. 2024

Studenti našeho gymnázia na návštěvě Krajského soudu v Brně

24. 4. 2024

Exkurzní dny 12., 16. a 17. dubna využili studenti sexty, septimy a 3.A k návštěvě Krajského soudu v Brně. Prohlédli si budovu, zasedací síň předsedy soudu a vyslechli skutečné soudní procesy. Někteří si dokonce vyzkoušeli, jaké to je sednout si na místo soudce, žalobce nebo obžalovaného. ...

24. 4. 2024

2.C NA ADAPTAČNÍM KURZU V PŘÍRODĚ

24. 4. 2024

Na dny 15. až 17. dubna 2024 byl pro žáky třídy sekunda naplánován třídenní adaptační kurz v přírodě. Jeho cílem bylo stmelení kolektivu a posílení spolupráce a komunikace mezi spolužáky. Při různorodých sportovních aktivitách měli studenti také objevit svůj potenciál a naučit se překonávat strach. ...

17. 4. 2024

Septimáni se seznámili s historií Hustopečí v letech 1918 – 1945

17. 4. 2024

Studenti septimy probírají v těchto dnech v hodinách dějepisu události, které se odehrály v 1. pol. 20.st. A aby zjistili, jak se tyto ,,velké dějiny" odrazily  v  každodenním životě a v osudech hustopečských obyvatel, zavítali 16. dubna do Městského muzea a galerie v Hustopečích. ...

17. 4. 2024

REPREZENTACE STUDENTŮ KVARTY NA KRAJSKÉM KOLE MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

17. 4. 2024

Matematická olympiáda je soutěž v řešení náročných matematických úloh vysoce převyšující nároky "běžné" školské matematiky. Krajské kolo olympiády kategorie Z9 se konalo 26. 3. 2024 v budově Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše a v budově Gymnázia Brno, Vídeňská za účasti 118 soutěžících. ...

17. 4. 2024

Krajinou Pojihlaví

17. 4. 2024

Třídy septima a 3. A v pátek 12. 4. navštívily v rámci exkurze dvě elektrárny: jadernou v Dukovanech a přečerpávací v Dalešicích. Nejprve zavítali do infocentra jaderné elektrárny, kde byly seznámeni s jejím provozem a technologiemi. Nepřístupné prostory si následně měli možnost prohlédnout pomocí brýlí virtuální reality. ...

16. 4. 2024

Volnočasová školní kolekce oblečení

16. 4. 2024

Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou opět předali odkaz na náš e-shop se školním oblečením.

Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/gymhust/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 30.4.2024 Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší kolekce stejnou radost jako máme my!


vedení školy

10. 4. 2024

Beseda se senátorem

10. 4. 2024

Dne 5. 4. 2024 nabídl předmět společenské vědy žákům 2.A a sexty další možnost, jak si po praktické stránce rozšířit učivo, s nímž se v teoretické rovině seznamují ve 2. ročníku gymnázia v rámci oboru politologie. Studenti měli příležitost osobně se setkat se senátorem Rostislavem Košťialem, který s nimi pohovořil o tématu „Zákonodárná moc v ČR a úloha Senátu ČR“. ...

10. 4. 2024

Krajské kolo Biologické olympiády

10. 4. 2024

Krajské kolo Biologické olympiády kategorie B (studentů prvních dvou ročníků vyššího stupně gymnázia) proběhlo 5. 4. 2024 na Mendelově univerzitě v Brně. ...

10. 4. 2024

KRAJSKÉ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE

10. 4. 2024

Dne 4. 4. 2024 proběhlo v Brně krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii VG II, která je určena studentům tercie – kvarty. Naše gymnázium díky postupu z okresního kola reprezentovala studentka Barbora Kršková z kvarty. Neumístila se sice na stupni vítězů, ale předvedla skvělý výkon. 

Mgr. Šarlota Klein, vyučující anglického jazyka

9. 4. 2024

Beseda se starostkou města

9. 4. 2024

ne 2. 4. 2024 se žáci třídy 2.A zúčastnili besedy se starostkou města Hustopeče, PaedDr. Hanou Potměšilovou. Setkání proběhlo v prostorách radnice, takže studenti mohli zasednout přímo na místa hustopečských zastupitelů. Beseda se konala v návaznosti na probírané učivo společenských věd ve 2. ročníku a tématem setkání byla „Státní správa a samospráva“. Žákům tak bylo umožněno doplnit si své teoretické znalosti z oboru politologie o zkušenosti odborníka z praxe.

Mgr. Jitka Komínková, vyučující společenských věd

9. 4. 2024

Úspěšné zapojení našich studentů do krajského kola dějepisné soutěže Dějiny 20. století

9. 4. 2024

Již tradičně se počátkem dubna uskutečnilo krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Letošní 32. ročník byl zaměřen na období evropských dějin 1975‒2000 (od Helsinské konference až do konce milénia). ...

8. 4. 2024

Konverzační soutěž v ruském jazyc

8. 4. 2024

Dne 4. 3. 2024 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce v kategorii středních škol. Na 1. místě se umístila Viktorie Konečná z oktávy, 2. místo patřilo studentce 3.A Daniele Duchoňové a 3. místo shodně obsadili Patrik Hanák ze 4.A a Adriana Stávková z oktávy. ...