Aktuality

27. 7. 2020

OZNÁMENÍ

27. 7. 2020

Vážení rodiče, studenti a další,

z důvodu poruchy pevné tel. linky je možné až do odvolání kontaktovat naši školu prostřednictvím mobilního tel. čísla 606 021 888.

Ředitelství školy

1. 7. 2020

OZNÁMENÍ

1. 7. 2020

Úřední dny a hodiny v době prázdnin:

Úřední hodiny v době prázdnin budou ve dnech

1.7., 2.7., 3.7., 7.7., 22.7., 25.8. 2020

a to v době od 8:00 do 12:00 hodin

Jitka Stritzlová
30. 6. 2020

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy - ocenění pro naše gymnázium

30. 6. 2020

Porota literární soutěže 14. ročníku soutěže Skrytá paměť Moravy ocenila texty dvou studentů našeho gymnázia ...

29. 6. 2020

OZNÁMENÍ

29. 6. 2020

Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace oznamuje, že v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění

vyhlašuje

2. kolo příjímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

Fotka – Martin Kuchař z kvinty v průběhu online konference o plazech
24. 6. 2020

Distanční výuka - postřehy studentů

24. 6. 2020

Distanční způsob výuky mi docela vyhovuje. Naučil mě, jak si efektivně rozdělit práci a mám i více prostoru pro své záliby. Platforma Google Classroom, kterou používáme ke vzájemné komunikaci s učiteli, se mi ve srovnání s e-mailem líbí mnohem víc. Můžu se podívat na přehled zadané práce. Zprávy v e-mailu je někdy jednoduché přehlédnout.

   Celkově se ale těším na návrat tradiční výuky, převážně kvůli osobnímu kontaktu s třídním kolektivem a učiteli. ...

15. 6. 2020

OZNÁMENÍ

15. 6. 2020

Vážení účastníci přijímacího řízení.

Výsledková listina přijímacího řízení bude zveřejněna u hlavního vstupu do školy a na internetové adrese www.gymhust.cz v úterý 16.června 2020 pro čtyřleté studium a ve středu 17. června 2020 pro osmileté studium.

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče po předložení průkazu totožnosti vyzvednout následující den od zveřejnění  v době od 8:00 do 13:00 přímo v kanceláři školy. Je možné přitom odevzdat i zápisový lístek podepsaný dítětem.

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče po předložení průkazu totožnosti vyzvednout následující den od zveřejnění  v době od 8:00 do 13:00 přímo v kanceláři školy. Je přitom možné zároveň vyplnit v kanceláři školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

15. 6. 2020

OZNÁMENÍ

15. 6. 2020

Vážení rodiče,

na web školy do sekce "Studenti a rodiče/Informace během mimořádného uzavření škol" byly vloženy dokumenty týkající se organizace závěru školního roku od 22.6.2020

10. 6. 2020

Gymnázium T.G. Masaryka v čase koronakrize

10. 6. 2020

10. března 2020 žáky a zaměstnance všech typů škol v naší zemi zaskočila informace o uzavření škol od následujícího dne až do odvolání. Každý žák i pracovník ve školství si určitě tento den bude navždy pamatovat. Gymnázium od této chvíle až do současnosti standardní prezenční výuku nezapočalo. Nahradilo ji však jinou, novou a modernější. ...

3. 6. 2020

OZNÁMENÍ

3. 6. 2020

Plakát na charitativní akci, kterou pořádá farnost Hustopeče - sběr aktovek,které by ještě mohly
posloužit druhým. 

21. 5. 2020

UPOZORNĚNÍ

21. 5. 2020

Vážení maturanti,

sekce Maturita byla přesunuta ze sekce "O škole" do sekce "Studenti a rodiče"

21. 5. 2020

OZNÁMENÍ

21. 5. 2020

Vážení účastníci maturitní zkoušky a přijímacího řízení,

kvůli opatřením v souvislosti se šířením nemoci COVID 19 byla na příslušná místa našich webových stránek umístěna hygienická doporučení, kterými je potřeba se při návštěvě budovy řídit.

Jedním z nich je nutnost přinést s sebou vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete na zmíněném místě.

Bez tohoto čestného prohlášení nebude možné Vám umožnit vstup do budovy školy.  

20. 5. 2020

Úspěch Alžběty Mackové(3.A) v krajském kole SOČ!

20. 5. 2020

V oboru č.15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby obsadila vynikající 6.místo.Ve své práci „Hudební skladatel Pavel Haas a kulturní život v Terezíně (1942 až 1944)“ se věnovala chronologii díla Haasova terezínského období. Obhajoby studentských prací v krajském kole probíhaly 15.5. 2020 online v prostřředí Google Meet. Každý účastník představil svoji práci, odpovídal na otázky poroty a získal také zpětnou vazbu v podobě připomínek odborníků. Podmínkou postupu do krajského kola byla videoprezentace, kterou Alžběta zvládla profesionálně a můžete ji shlédnout na odkazu:https://youtu.be/P2mUPG46fO0

20. 5. 2020

OZNÁMENÍ

20. 5. 2020

Vážení rodiče uchazečů o studium

v sekci "Uchazeči o studium/Přijímací řízení" najdete nejnovější informace o přijímacích zkouškách.

6. 5. 2020

OZNÁMENÍ

6. 5. 2020

Vážení rodiče a studenti maturitních ročníků,

v sekci "Studenti a rodiče/Informace během mimořádného uzavření školy" najdete materiál, který se vztahuje na základní provozní podmínky Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvkové organizace v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020. Je potřeba se s nimi seznámit. 

30. 4. 2020

Úspěchy v matematických soutěžích

30. 4. 2020

Ještě před uzavřením škol se žáci nižších ročníků osmiletého studia zúčastnili matematické on-line soutěže Pangea. Úkolem bylo vypočítat zajímavé matematické příklady na téma Média a Záchranné sbory.

29. 4. 2020

OZNÁMENÍ

29. 4. 2020

Vážení rodiče,

v sekci "Studenti a rodiče/Informace během mimořádného uzavření školy" najdete dokument ke způsobu uzavírání známek za 2. pololetí letošního školního roku. 

20. 4. 2020

OZNÁMENÍ

20. 4. 2020

Vážení rodiče zájemců o studium,

V sekci "Uchazeči o studium/Přijímací řízení" najdete informace o průběhu přijímacích zkoušek v době mimořádných opatření., jak pro čtyřleté, tak pro osmileté studium.

 

7. 4. 2020

Tak daleko a přesto blízko! Pošli pozdrav

7. 4. 2020

kamarádům z partnerských škol v Colle Val D´Elsa (Toskánsko) a Le Mans (Francie),kteří prožívají výuku online stejně jako Ty. Z vašich příspěvků vytvoříme blog a vložíme na twinspace.  

  

7. 4. 2020

OZNÁMENÍ

7. 4. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci našeho Gymnázia Hustopeče,

přestože standardní výuka neprobíhá, bude naše škola i v této době dodržovat termín velikonočních prázdnin.

Proto v době od 9.4. do 13. 4. 2020  nebude zadávána žádná práce na doma ani se nebudou konat žádné testy a videokonference (pokud si je žáci sami nevyžádají ).

Všem zároveň přejeme příjemné Velikonoce !!!

Mgr. Radim Šebesta
ředitel školy
Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče,
příspěvková organizace

24. 3. 2020

OZNÁMENÍ

24. 3. 2020

Kvůli zajištění náhradního způsobu výuky po dobu přerušení vyučování probíhá zadávání úkolů a další komunikace mezi učiteli a žáky těmito způsoby:

1. Komens v elektronickém systému Bakaláři ( komens na žáky - ne na rodiče).

2. Třídní maily.

3. Popř. osobní maily, které jsou uložené ve školní matrice.

19. 3. 2020

OZNÁMENÍ

19. 3. 2020

Dochází ke změně úředních dnů a hodin v době uzavření školy:

Úterý:        10:00 - 12:00

Čtvrtek:         10:00 - 12:00

Informace na telefonním čísle: 519 360 560

                                                       606 021 888

18. 3. 2020

Výuku na dálku pro žáky a studenty naší školy

18. 3. 2020

zahajujeme první videokonferencí pro studenty 2.A ve čtvrtek 19.3. v 9.00. Informace byly studentům zaslány na mail i prostřednictvím Bakalářů. Během videokonference proběhne konzultace k výuce matematiky a chemie.

Pro žáky 3.C v pondělí 23.3. v 9.00, v úterý 24.3. v 9.00 pro žáky 4.C, v 10.00 pro žáky 2.C, ve středu 25.3. v 9.00 pro studenty 5.C,  v 10.00 pro 1.A, ve čtvrtek 26.3. v 9.00 pro studenty 2.A

Komunikace s žáky a studenty bude probíhat i prostřednictvím aplikace Google Classroom ( Učebny), která umožňuje zadávání úkolů a efektivně poskytovat zpětnou vazbu.   

RNDr. Jarmila Čeperová 

10. 3. 2020

OZNÁMENÍ

10. 3. 2020

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  výuka na naší škole  od 11.3.2020 až  do odvolání neprobíhá.

Mgr. Radim Šebesta
ředitel školy​

10. 3. 2020