Aktuality

25. 2. 2022

Češtinářské olympijské klání

25. 2. 2022

Po dvouleté odmlce se v minulém měsíci opět uskutečnila školní kola Olympiády českého jazyka. Zvlášť soutěžili studenti prvního a druhého stupně gymnázia. ....

21. 2. 2022

Dva týmy našich žáků zvítězily v okresním kole soutěže Finanční gramotnost

21. 2. 2022

V  okresním kole, které proběhlo v lednu, oba naše školní týmy ve svých kategoriích získaly téměř maximální počet bodů, a proto jsme s napětím očekávali výsledky umístění.
V kategorii II. zvítězil v okresním kole tým ve složení M.Knoflíčková (3.C), Lenka Burešová a Matěj Šrubař (oba 4.C) a postupuje do krajského kola.
V kategorii III. je vítězem okresního kola tým ve složení J.Stritzlová, Jan Bartoň (oba 5.C) a Petr Soudek (6.C) a postupuje do krajského kola. ....
 

18. 2. 2022

Školní kolo chemické olympiády kategorie D

18. 2. 2022

Ve druhém únorovém týdnu proběhlo školní kolo chemické olympiády v kategorii D.

Soutěžení zahrnovalo teoretickou část, kterou žáci zpracovávali v domácím prostředí, a poté test a praktickou část ve školní chemické laboratoři. Praktická část byla zaměřena na přípravu sádrovce a vzniku oxidu uhličitého metodou hoří - nehoří. Výsledky najdete uvnitř článku ...
Žáci mají také možnost zúčastnit se v pondělí 21. 2. 2022 online přednášky k okresnímu kolu.

14. 2. 2022

Hustopečská laťka

14. 2. 2022

Dne 27. 1. 2022 se naši studenti zúčastnili přeboru města Hustopeče ve skoku vysokém, soutěže Hustopečská laťka. Spolu se žáky hustopečských škol a škol z blízkého okolí soutěžili v kategoriích mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně a dorostenci. Výsledky najdete uvnitř článku ....

 

14. 2. 2022

Školní soutěž ve šplhu o tyči a na laně

14. 2. 2022

Dne 8.2.2022 se na našem Gymnáziu  T.G. Masaryka uskutečnila školní soutěž ve šplhu. Soutěže se zúčastnilo 39 žáků a všichni podali perfektní výkony.
Vítězové jednotlivých kategorií: Prokop Žídek (4.C), Karolína Sedláková (3.C), Tereza Blatná (5.C), Lukáš Witpeerd (4.A), Jiří Feitel (1.C), Vít Kučera (2.C) a Emma Frýbertová (2.C). 
Všem gratulujeme!
Mgr. Lenka Pavlíčková
 

11. 2. 2022

OZNÁMENÍ

11. 2. 2022

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 19. ÚNORA 2022 najdete v sekci 

"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

Jedná se o 

INFORMACE O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022

3. 2. 2022

Jak odstranit finanční stres ze svého života? 1.A našla na tento problém odpověď během projektu.

3. 2. 2022

Třída 1.A se ve čtvrtek 27. 1. 2022 zúčastnila projektové výuky s názvem “Odstraňte finanční stres ze svého života”. Studenti byli pod dohledem odborníků ze společnosti Broker Consulting  rozděleni do skupin představujících rodinu disponující určitou peněžní částkou, s níž měli po několik let nakládat, tzn. uzavřít pojištění, vzít si úvěr na hypotéku, začít spořit dětem či investovat.
Cílem této aktivity bylo dosáhnout předem stanovené finanční částky na získání bydlení. Na základě jimi nakoupených akcií a dluhopisů sledovali, jakým způsobem funguje kapitálový trh. Museli se vypořádávat i s nečekanými událostmi, jako např. s krádeží veškeré hotovosti, úrazy, stěhováním se a s nezaměstnaností. Studenti tak mohli získat teoretické i praktické povědomí o světě financí a vyzkoušet si různé situace běžného života a hospodaření s penězi tak, jak to dělají v životě dospělí.
Mgr. K. Pohlová
 

31. 1. 2022

OZNÁMENÍ

31. 1. 2022

Vážení rodiče a žáci,

nové informace o přijímacím řízení na naši školu najdete v sekci "Uchazeči o studium/Přijímací řízení"

30. 1. 2022

OZNÁMENÍ

30. 1. 2022

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. LEDNA 2022 najdete v sekci 

"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

25. 1. 2022

V okresním kole 11.ročníku soutěže Finanční gramotnost se našim týmům velmi dařilo!

25. 1. 2022

   V kategorii II. ( nižší gymnázium) si  tříčlenný tým ve složení Martina Knoflíčková (3.C), Lenka Burešová a Matěj Šrubař ( oba 4.C) poradil s těžkými testovými otázkami  a praktickými úkoly velmi dobře a získal 21 bodů z 26 možných.
   Pouze jednu špatnou odpověď měl tým ve složení Jitka Stritzlová, Jan Bartoň ( oba 5.C) a Petr Soudek (6.C) v kategorii III.   Získali 32 bodů, tzn.  úspěšnost 97%, a mají velkou šanci na postup do krajského kola! 
   Všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast a přejeme postup do krajského kola.
RNDr. Jarmila Čeperová
 

25. 1. 2022

V LEDNU PROBĚHLO ŠKOLNÍ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY

25. 1. 2022

Astronomická olympiáda - 19.ročník

Organizátorem je Česká astronomická společnost a soutěž je určena pro zájemce o přírodní vědy a astronomii. Školní kolo proběhlo v lednu 2022. Výsledky najdete uvnitř článku ... Všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast ve školním kole a postupujícím do krajského kola přejeme hodně úspěchů při řešení zajímavých úloh.

RNDr.Jarmila Čeperová

20. 1. 2022

Gymnazisté zabodovali v celoevropské soutěži Best in English

20. 1. 2022

V listopadu proběhla na téměř 600 přihlášených školách v Evropě soutěž v anglickém jazyce Best in English. Výsledky jednotlivých žáků už byly publikovány dříve, ale nyní se můžeme pochlubit i celkovým skóre naší školy:

7. místo mezi zúčastněnými školami Jihomoravského kraje (31 škol)

45. místo mezi zúčastněnými školami v České republice (232 škol)

137. místo mezi všemi zúčastněnými školami 595 škol).

Mgr. B. Klobásková

13. 1. 2022

OZNÁMENÍ

13. 1. 2022

Dny otevřených dveří  se uskuteční online od čtvrtka 13.1. do pondělí 31.1.2022. Odkaz najdete na úvodní stránce.

6. 1. 2022

V prosinci 2021 proběhlo školní kolo soutěže Finanční gramotnost

6. 1. 2022

Ve školním kole 11. ročníku soutěže Finanční gramotnost soutěžili v prosinci 2021 naši žáci ve dvou kategoriích - žáci  nižšího gymnázia ve II. kategorii a studenti vyššího stupně gymnázia ve III. kategorii. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které bude soutěžit týmově v okresním kole v lednu 2022 a v případě dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále.
Školní, okresní a krajské kolo se bude konat prostřednictvím on-line soutěžního systému. Celostátní finálové kolo proběhne prezenčně v prostorách České národní banky v Praze poslední týden v dubnu 2022. Výsledky školního kola uvnitř článku ...
 

3. 1. 2022

Veřejná sbírka Fondu Sidus

3. 1. 2022

Gymnazisté podpořili čátkou 1.700,- Kč veřejnou sbírku Fondu Sidus, který je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Certifikát

3. 1. 2022

OZNÁMENÍ

3. 1. 2022

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. LEDNA 2022 najdete v sekci 

"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

22. 12. 2021

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KARLOVY UNIVERZITY

22. 12. 2021

Karlova univerzita zve zájemce o studium na  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Farmaceutická fakulta - 8.1.2021 v prezenční formě, začátky v 10.00 a v 11.30   Den otevřených dveří PREZENČNĚ > Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Jednodenní juniorská Univerzita Karlova - 8.1.2021 v prezenční formě, začátek ve 14.00   Jednodenní juniorská Univerzita Karlova | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

18. 12. 2021

Nové kroužky rozvíjejí praktické dovednosti žáků

18. 12. 2021

Ve spolupráci s CVČ Pavučina zajistila naše škola spuštění kroužků, které umožní absolventům hladké zapojení do jejich budoucího zaměstnání.
Prvním z nich je kroužek zaměřený na rozvoj administrativních dovedností. Probíhá v pondělí a studenti se zatím učí "psát všemi deseti" na klávesnici. Nácvik sice trvá delší dobu, ale tuto dovednost všichni určitě využijí při studiu nebo v profesním životě. Další jeho aktivity budou zaměřeny také prakticky – žáci se budou věnovat formátování odborných prací, generování obsahů apod. 
Druhý kroužek probíhá pravidelně v pátek a je zaměřen na podnikání, pracovně-právní vztahy a základy účetnictví.   
Mgr. R. Šebesta, ředitel

15. 12. 2021

Úspěšná reprezentace studentů v soutěži Best in English

15. 12. 2021

Best in English – tak se jmenuje celoevropská soutěž ve znalosti anglického jazyka, která se koná každoročně (s výjimkou roku 2020) v listopadu v mnoha evropských zemích a je určena studentům ve věku 14-19 let. V letošním roce proběhl již 9. ročník soutěže a zúčastnilo se jí celkem 17 223 studentů z 595 škol v 32 evropských zemích. Žáci Gymnázia T.G. Masaryka měli možnost porovnat své znalosti angličtiny a rozhodně se v obrovské konkurenci škol neztratili.
Na 25. místě v České republice a celkově 87. v Evropě se umístil Lukáš Witpeerd z 8.C.  Jeroným Kamenský  z 5.C. obsadil 80.místo v ČR a 306. v Evropě.  Ve zvláštní kategorii studentů, v jejichž rodinném prostředí se používá angličtina, skvělé 2. místo obsadila Rebecca Brehler z 6.C. Výsledky a umístění všech studentů najdete v přiložené tabulce uvnitř článku nebo na nástěnce ve 3. patře.
Všem zúčastněným studentům děkujeme za účast v soutěži, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se na roky příští.

Mgr. Barbora Klobásková, vyučující anglického jazyka
 

29. 11. 2021

Přírodovědný klokan 2021

29. 11. 2021

Přírodovědný klokan je celostátní soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Školní kolo se na naší škole uskutečnilo v měsíci říjnu. Zúčastnili se ho žáci tercie a kvarty v kategorii Kadet a žáci kvinty, 1.A, sexty a 2.A v kategorii Junior. Studenti řešili celkem 24 otázek tří různých obtížností z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. 
Výsledky školního kola uvnitř článku:

19. 11. 2021

OZNÁMENÍ

19. 11. 2021

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021 najdete v sekci 

"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

18. 11. 2021

Stužkování maturantů

18. 11. 2021

Jak je již tradicí, uskutečnilo se na radnici Městského úřadu Hustopeče  v pátek 12.11.  2021 za přítomnosti paní starostky Hany Potměšilové slavnostní stužkování maturantů – žáků 4.A a oktávy.   Tentokrát  se kvůli nepříznivé epidemické situaci nemohli této slavnostní  události   ale zúčastnit příbuzní a přátelé studentů.

18. 11. 2021

Projekt Erasmus+KA2, výměnný pobyt studentů Gymnázia T.G.Masaryka a francouzské školy LEGTA Rouillon (Le Mans), pokračoval v říjnu 2021

18. 11. 2021

První setkání  tohoto výměnného pobytu se uskutečnilo 11.10,-17.10. na naší škole - 17 studentů a 2 učitelé z francouzské partnerské školy přijeli k nám. Další týden 18.10.-25.10. proběhlo setkání ve francouzské škole, kterého  se zúčastnilo 24  našich studentů v doprovodu 3 učitelů.

 

18. 11. 2021

Gymnázium T.G.Masaryka se zapojilo do celosvětové kampaně Erasmus Days 2021

18. 11. 2021

Cílem oslav bylo zviditelnit projekty realizované v rámci  Erasmus+ na naší škole v období 2014-2021, informovat o pozitivním přínosu tohoto programu a sdílet dosažené úspěchy a zkušenosti.
Organizace oslav Erasmus Days  byla naplánována na 14.října a velké štěstí bylo,  že se letos mohli do oslav přímo zapojit i studenti a učitelé  francouzské  partnerské školy , kteří v tomto týdnu byli účastníky výměnného pobytu v rámci projektu Erasmus+ KA2. V loňském roce z důvodu covidové pandemie proběhly  totiž oslavy pouze společnou videokonferencí.