Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

Kritéria přijímacího řízení 2024 - osmileté

Kritéria přijímacího řízení 2024 - čtyřleté

Přihláška_2023-2024_editovatelná osmileté studium

Přihláška_2023-2024_editovatelná čtyřleté studium


Název školy:   Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Dukelské nám. 31/7, 693 31 Hustopeče 

Obory:              čtyřleté studium: Kód oboru: 79-41-K/41, Název oboru: Gymnázium, Forma vzdělávání: denní 

             osmileté studium: Kód oboru: 79-41-K/81, Název oboru: Gymnázium, Forma vzdělávání: denní


Informační materiály k JPZ

Informační zdroje a další podpůrné materiály k nové podobě přijímacích zkoušek 2023/2024:

• Webové stránky MŠMT: PŘIJÍMÁNÍ DO STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI (právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání ad.)

• MŠMT připravuje širokou informační kampaň, která bude spuštěna v průběhu listopadu. Půjde zejména o:
➢ kontaktní kampaň ve všech krajích/krajských městech,
➢ webináře, videa a tutoriály,
➢ profesionální helpdesk,
➢ metodické a informační materiály pro školy, uchazeče i zákonné zástupce.

• Informační web pro rodiče a školy: www.prihlaskynastredni.cz

• Mediální kampaň k digitalizaci přijímacího řízení na SŠ ve spolupráci s oddělením strategické komunikace, které vzniklo při Úřadu vlády ČR.

• Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři – dostupný od 1. ledna 2024.

• Webové stránky CZVV: Jednotná přijímací zkouška 2024 (cermat.cz)
• Nová aplikace CZVV TAU, na které bude možné si vyzkoušet didaktické testy z minulých let.