Konzultace
Přihlášky
Budova školy+děcka
Jazykovka
Laboratoř
Foto výuka
Foto Edison
Anglie_2016_Stonehenge
Foto Sportovní den 1
Foto Sportovní den 2
Foto Sport LVK
Foto oslavy 100 let
Foto Kultura_1
Foto Kultura_2
Foto Akademie
Foto Ples_100 let
Foto Ples_2
Foto Vernisáž_100 let
Budova školy

Gymnázium T. G. Masaryka

Společně otevíráme nové obzory

Aktuality

4. 3. 2021

OZNÁMENÍ

4. 3. 2021

Úřední hodiny v období od 3.3.2021 do 19.3.2021 budou vždy v pondělí a středu v době od 8:00 do 12:00.

Mimořádné situace lze řešit i mimo tyto termíny po předchozí tel. domluvě

Mgr. Radim Šebesta

ředitel gymnázia

1. 3. 2021

OZNÁMENÍ

1. 3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27.ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, v souladu se kterým bude výuka a provoz na Gymnáziu Hustopeče probíhat do 21. 3. 2021 tímto způsobem:

- Výuka probíhá distančním způsobem.

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

- Nadále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.

15. 2. 2021

Konverzační soutěž v angličtině

15. 2. 2021

Konverzační soutěž v angličtině - letos online
Ani současná situace nezabránila zájemcům o anglický jazyk z řad našich studentů, aby se zúčastnili soutěže v anglické konverzaci. V době distanční výuky proběhla letos jednotlivá kola online a zájem byl veliký. Ve třech kategoriích soutěžilo na naší škole celkem 30 studentů. Všem bych chtěla poděkovat za velmi pěkné výkony a vyučujícím děkuji, že jednotlivá online soutěžní kola uspořádali.
V okresních kolech nás tedy budou reprezentovat – Ema Střelcová (sekunda), Josef Fojtík (sekunda), Jeroným Kamenský (kvarta), Karolína Kosová (tercie), Lukáš Witpeerd (septima) a Anna Procházková (3.A). Všem postupujícím blahopřejeme a do okresního kola přejeme hodně štěstí a dobré připojení.
Ivana Chrastilová

5. 2. 2021

Safer Internet Day 2021

5. 2. 2021

úterý 9. února 2021 oslavíme 18. ročník Dne bezpečnějšího internetu akcemi, které se budou konat po celém světě. V rámci tématu „Společně pro lepší internet“ tento den vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se spojily, aby byl internet bezpečnějším a lepším místem pro všechny, zejména pro děti a mladé lidi, od kyberšikany přes sociální sítě až po digitální identitu. Každý rok si Den bezpečnějšího internetu klade za cíl zvýšit povědomí o vznikajících online problémech a aktuálních obavách. Naše škola se pravidelně zapojuje do této kampaně a i letos jsme připravili zajímavé aktivity. Více na https://www.saferinternetday.org/. 

Sledujte webové stránky a facebook naší školy, kde  najdete informace, jak se zapojit. Vaše aktivita bude odměněna! 

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb logo Internet 4 you logo reverse logo