PF 2021
Budova školy+děcka
Jazykovka
Laboratoř
Foto výuka
Foto Edison
Anglie_2016_Stonehenge
Foto Sportovní den 1
Foto Sportovní den 2
Foto Sport LVK
Foto oslavy 100 let
Foto Kultura_1
Foto Kultura_2
Foto Akademie
Foto Ples_100 let
Foto Ples_2
Foto Vernisáž_100 let
Budova školy

Gymnázium T. G. Masaryka

Společně otevíráme nové obzory

Aktuality

14. 1. 2021

Finanční gramotnost- 10.ročník

14. 1. 2021

Výsledky školního kola online soutěže jednotlivců. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které bude soutěžit týmově v okresním kole a případně i v krajském kole a celostátním finále.

II.kategorie ( nižší ročníky víceletého studia)- soutěžilo 11 žáků kvarty

1. Jeroným Kamenský 2. Julie Jurišicová 3. Zuzana Rubášová 4. Jitka Stritzlová 5. Jan Bartoň 6. Tereza Blatná ( diplomy jsou v příroze)

III.kategorie ( vyšší ročníky) - soutěžilo 12 žáků

1. Lukáš Witpeerd (7.C) 2. Kateřina Folková (2.A) 3. Lukáš Zemene (6.C) 4. Miroslav Brúček (2.A) 5. Alžběta Dufková (7.C) 6. Jan Valíček (7.C) diplomy jsou v příloze

Všem žákům děkuji za aktivní účast v online soutěži a přeji úspěch školním týmům v dalších kolech!

RNDr. Jarmila Čeperová

8. 1. 2021

OZNÁMENÍ

8. 1. 2021

Vážení rodiče a studenti,
vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.


Provoz Gymnázia Hustopeče se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, která původně platila do 10. ledna 2021. 

5. 1. 2021

OZNÁMENÍ

5. 1. 2021

Úřední hodiny v nejbližším období budou ve dnech:

6. 1., 11. 1., 13. 1., 18. 1., 20. 1., 25. 1., 27. 1. 2021           a to v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Mimořádné situace lze řešit i mimo tyto termíny po předchozí tel. domluvě

28. 12. 2020

OZNÁMENÍ

28. 12. 2020

Vážení rodiče a studenti,

v souladu s Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude výuka a provoz na Gymnáziu Hustopeče probíhat do 10. ledna 2021 tímto způsobem:

- Výuka probíhá distančním způsobem. 

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. 

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb logo Internet 4 you logo reverse logo