Budova školy

Vítejte na Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče,

Dukelské náměstí 7, příspěvkové organizaci

Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou.

Aktuality

Profilová (školní) část maturitní zkoušky

22. 5.

zahájena v pondělí 22.5.2017. Výsledky společné (státní) části  všechni maturující již znají a nyní musí také uspět u ústní části.

Přejeme všem hodně štěstí při "zkoušce dospělosti".    

RNDr. J.Čeperová

Dotaci 100 tisíc Kč získal projekt Poznejme své sousedy!

15. 5.

z dotačního programu JmK Do světa! 2017. Projekt, který budeme realizovat v září 2017, je zaměřen na poznání přírodního, kulturního a historického bohatství Dolního Rakouska a představení našeho regionu rakouským partnerům. 

V příloze - program a přihláška.

RNDr.J.Čeperová

Člověk, Země,vesmír

9. 5.

téma semináře pro nadané středoškolské studenty a pedagogy, který se bude konat v Brně 21.-23.6.2017 v rámci projektu "100 vědců do středních škol" za podpory Nadace ČEZ a AV ČR.přednášejícími bude např.Jiří Grygar, Jan Pačes a další.Organizace semináře je stejná jako v minulých letech ( ubytování i strava je zdarma). Bližší informace na nástěnce u kabinetu chemie a na www.100vedcu.cz ( plakát je v příloze). Zájemci o seminář se přihlásí u Mgr.P.Dvorníka nebo na mailové adrese j.ceperova@centrum.cz.  

RNDr.J.Čeperová

Poslední zvonění našich maturantů

29. 4.

Dvě maturitní třídy 8.C a 4.A měly v pátek 28.4.2017 na naší škole poslední zvonění.Stejně tak jako celé studium těchto studentů i poslední zvonění bylo připraveno s odpovědností jim vlastní.

Bylo důstojné, zajímavé, k pousmání a viděli jsme i slzičky lítosti a smutku. Vždyť mezi námi prožili 8 a 4 roky. Tak ať je jejich příprava k maturitě neméně odpovědná a vykročení do nového dalšího života co nejkrásnější a nejúspěšnější!

Budete nám všem zase chybět!!!   V.K.

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2017 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet