Budova školy

Vítejte na Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče,

Dukelské náměstí 7, příspěvkové organizaci

Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou.

Aktuality

Erasmus+ KA1 : Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů

18. 7.

Mobility CLIL v Dublinu: Content and Language Integrated Learning , kurzu, který se konal v Trinity College v Dublinu v termínu 19.6.-30.6.2017, se zúčastnili 2 vyučující přírodovědných předmětů RNDr. Jarmila Čeperová a Mgr.Radim Šebesta.V rámci workshopů irská pedagožka Gill představila metody výuky, které jsou označeny 4Cs ( Content,Communication, Cognition, Culture) a 3 A´s – Language Triptych ( Add, Apply, Analyse) a dovednosti pro plánování výuky metodou CLIL ( Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate,Create). Velký důraz kladla na individuální přístup k žákům (ne všichni mají stejnou úroveň jazykovou a odbornou). Po prezentaci vlastního Learning Portfolia jsme obdrželi Certifikát a také Europass Mobility, který je dokladem získaných dovedností pro výuku metodou CLIL.

Terénní cvičení z biologie pro 2.ročník

14. 6.

v rámci ŠVP se uskutečnilo 12.6. (  2.A) a 13.6. (6.C) v NPR( 1973) Křivé jezero u Milovic- odříznutý meandr Dyje a významné hnízdiště  ptactva. Žáci se seznámili s faunou a flórou této významné lokality lužních lesů, periodických tůní a mokřadů a pod odborným vedením z CHKO také plnili zadané úkoly.( viz foto).

Mgr. Petr Dvorník

Poznejme své sousedy!

12. 6.

Projekt, který získal dotaci 100 tisíc Kč z programu JmK "Do světa 2017!", se uskuteční v termínu 17.9.-22.9.2017. V příloze naleznete program a přihlášku s pokyny. 

RNDr.Jarmila Čeperová

Pro rodiče prvních ročníků a kvinty

7. 6.

Vážení rodiče,

seznam učebnic  pro budoucí 1.A a kvintu naleznete na webu školy  v sekci studium

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2017 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet