Budova školy

Vítejte na Gymnáziu T.G. Masaryka

Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou.

Aktuality

Maturitní zkoušky 2016

24. 5.

- ústní část společné státní maturity a profilová část byla zahájena v pondělí 23.května.

Všem maturantům přejeme hodně štěstí! 

Gymnazisté se díky projektu Do světa Jihomoravského kraje seznámili s novgorodskými studenty a z Moskvy přivezli 5 medailí!

22. 5.

Studenti Gymnázia T.G.Masaryka  spojili příjemné s užitečným a po získání grantu z JMK na dopravu do ruského Novgorodu navštívili s novgorodskými studenty Dětskou olympiádu v Moskvě.  

Projekt Do světa umožnil společné setkání, při kterém se plnil náročný, ale velice podnětný program. Celá skupina 25 českých studentů se rozdělovala svým zaměřením. Část z nich jela do Ruska sbírat zkušenosti  a  spolupracovat na krásné dramatizaci Exupéryho filozofické pohádky Malý princ, další byli tanečníci TS Lady Stars, kteří divadelnímu představení dodávali taneční pasáže a pak šlo o skupinku nadšenců v oblasti vesmíru a hvězd s pracovním názvem ,,hvězdáři“, kteří po společné návštěvě Planetária po vzoru Planetária brněnského zkoumali ovzduší u nás a v Nižném Novgorodě a snažili se tak zapojit do programu ,,Jak dýchá naše město“.

V krajském kole SOČ

16. 5.

úspěšně prezentovali své práce v oboru 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Denis Homolík (5.C), který spolupracoval s Danielem Šestým ( studentem průmyslové školy v Ostravě), získali 2.místo a zajistili si postup do celostátního kola. V oboru 18.Informatika obsadil Adam Štěpánek (3.A) v silné konkurenci studentů z Gymnázia Brno Jarošova 5.místo.

Adamovi a Denisovi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

RNDr.Jarmila Čeperová

Letní kempy pro zájemce o chemii a biologii zdarma!

5. 5.

V rámci udržitelnosti CZ-SK projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v česko-slovenském příhraničí realizuje Jihomoravský kraj společně s Moravskoslezským krajem také Biologický a Chemický kemp. 
Více informací najdete na letácích v příloze a vyučující ch.
I tyto dva kempy jsou pro studenty zdarma.

RNDr. J.Čeperová

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2016 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet