Budova školy

Vítejte na Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče,

Dukelské náměstí 7, příspěvkové organizaci

Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou.

Aktuality

Projekt EDISON zahájen!

14. 2.

V pondělí jsme přivítali na naší škole 5 stážistů, kteří se ihned postavili před tabuli a v roli učitele si vedou výborně. Nejen prezentují sebe, svoji zemi, její přírodní a kulturní bohatství, ale především vyučují interaktivní metodou "škola hrou" a diskutují s našimi žáky. Amelia Nurmawati ( Indonésie)- hostitelkou je Natálie Stančišová ( 7.C) , Can Kecesi (Turecko)- hostitelem je Pavel Klak (7.C), Daniela Cordeiro  (Portugalsko)- hostitelkou je Katka Zimolková ( 7.C), Rita Laryea ( Ghana)- hostitelkou je Romana Maděřičová ( 3.C) a Siyu Li ( Čína)- hostitelkou je Marie Knápková ( 5.C).

Reportáž HTv: https://www.youtube.com/watch?v=LC2dy9SvAzw

 

Danceversity tancují s londýnskými lektory

11. 2.

Tanečníci TS Danceversity již od pátku 9.2. do neděle 12.2. tancují s dvěma tanečními lektory z Londýna – Benem a Karine. Napříč věkovými kategoriemi vytvářejí společně School Dance Exhibici – velkou taneční choreografii. 

Páteční trénink doplnil ještě trénink disko s brněnským lektorem a Londýňané si v tento čas prošli centrum Brna a nakoupili suvenýry a drobné dárečky ve Vaňkovce. Oba neustále vyjadřovali údiv nad českými cenami. V Londýně je podstatně dráž.

Celá taneční exhibice by měla být na konci letošní taneční sezóny společnou choreogradií s taneční skupinou z Helsinek z Finska, které je programovou zemí  společného projektu Spolku dětí a  mládeže Duhový svět Erasmus+.

Příjemná atmosféra, taneční sestavy, moderní hudba i přátelství – to všechno charakterizuje toto soustředění.       V.K.

Experimentování je nedílnou součástí výuky chemie a fyziky.

9. 2.

Během  Letní školy pro učitele Ch, F a Bi, kterou organizuje Otevřena věda AV ČR, jsem se seznámila s projektem  Amgen Teach  zaměřený na podporu výuky vědy , který na VŠCHT koordinuje Dana Poláchová. Velmi mě zaujala možnost organizace workshopu přímo na naší škole.    

V rámci workshopu připravili školitelé 3 bloky, ve kterých 11 učitelům chemie a fyziky  SŠ a ZŠ představili méně známé, méně tradiční a také zcela nové pokusy ze čtyř tematických oblastí. Zajímavé pokusy na reaktivitu mědi a pokusy s chlorem a bromem jinak , demonstroval  RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D. Netradiční pokusy  s kovy  a pokusy na principu elektrolýzy Mgr. Jan Havlík . Žákovské  pokusy  zaměřil  RNDr. Ing. Petr Distler na badatelsky orientovanou výuku (BOV), kdy žáci během realizace pokusů objevují podstatu dějů na základě ověření svých  hypotéz.Mimo pracovní listy a materiály k výuce  jsme  především získali nové poznatky a praktické dovednosti v rámci netradičních pokusů s kovy.

Děkuji paní Poláchové za výbornou organizací workshopu a školitelům za velmi atraktivní pokusy, které využijeme ve své výuce i během DOD  a které budou motivací pro studium chemie a fyziky našich žáků.  

RNDr. Jarmila Čeperová 

À la française!

9. 2.

V úterý 8. února 2017 se francouzštináři z kvinty a 1.A učili francouzsky trochu jinak. Během exkurze do Francouzské aliance v Brně se setkali se stážistkou Virginie, rodilou mluvčí z Bretaně. Ta pro ně připravila pestrý program. V prostorách Aliance řešili úkoly, hledali odpovědi na otázky a listovali v knihách uložených v tamní mediatéce. Současně se dozvěděli mnoho nových informací o činnostech Francouzské aliance. Nejlákavějším a nejvoňavějším bodem programu však byla příprava francouzských palačinek. Byly zaslouženou odměnou za všechny splněné úkoly.

Mgr. Darina Honsová

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2017 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet