Budova školy

Vítejte na Gymnáziu T.G. Masaryka

Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou.

Aktuality

Naši studenti uspěli v šachu

2. 12.

   Dne 29. 11. 2016 se v Břeclavi konalo okresní kolo v šachu družstev. Turnaje středních škol se zúčastnilo i družstvo našeho gymnázia a vedlo si nadmíru dobře.

Hour of code na naší škole již příští týden!

2. 12.

Hodina kódu je celosvětová akce, které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa. Jednohodinové zajímavé výukové programy představí žákům v 1.C, 2.C, 3.C, 4.C a 1.A  student 4.A Adam Štěpánek, který se tomuto tématu věnoval i ve své práci v rámci SOČ.

Děkujeme A.Štěpánkovi za jeho aktivitu " Studenti studentům!". 

Další informace o projektu najdete na https://hourofcode.com/cz

RNDr. Jarmila Čeperová

Slavnostní stužkování maturantů 4.A a 8.C

27. 11.

se konalo v obřadní síni Městského úřadu v Hustopečích v pátek 25.11. 2016 v přítomnosti rodičů, přátel a dalších hostů. Po projevech pana ředitele a starostky města byli studenti pasováni do řad maturantů svými třídními učitelkami Mgr. Annou Růžkovou a RNDr. Jitkou Jiráskovou. Celý ceremoniál hudebně podbarvil školní sbor pod vedením Mgr. Margity Křížové.

Maturantům všichni přítomni popřáli hodně zdaru u maturitní zkoušky. Studenti slíbili, že se budou svědomitě připravovat a věří, že "zkoušku dospělosti" úspěšně vykonají a bude vstupní branou do dalšího života plného přání a očekávání.

Faber est suae quisque fortunae. Každý je tvůrcem svého osudu. A.C. Caesus  

Důvěřuj sám sobě! Nepodceňuj se! V mnohém druhé převyšuješ, máš svou cenu! 

RNDr. Jarmila Čeperová

Podporujeme rozvoj nadání našich žáků!

23. 11.

Naše škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných žáků, ve spolupráci s PPP Břeclav identifikujeme nadané žáky a realizací mnoha akcí,projektů a zapojením žáků v předmětových soutěžích jsme splnili podmínky pro  titul „škola spolupracující s Mensou.“ Titul uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy s IQ nad 130). Mensa ČR nabízí svým více než 4 000 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí.Kompletní informace o Mense, jejích akcích, testování a inteligenci naleznete na www.mensa.cz

 

 

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2016 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet