Budova školy

Vítejte na Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče,

Dukelské náměstí 7, příspěvkové organizaci

Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou.

Aktuality

2.místo v krajském kole soutěže SAPERE,vědět jak žít

17. 4.

získalo družstvo kvarty ve složení Vojtěch Borýsek, Nikol Dunajová a Berenika Oudová. Postup do celostátního kola unikl našim žákům jen o 2 body ( lepší výsledek mělo pouze Gymnázium Strážnice).

Naše družstvo se soutěže zúčastnilo poprvé a hned se skvělým výsledkem. Blahopřejeme!

RNDr. Jarmila Čeperová.

Umíš poskytnout první pomoc?

17. 4.

V rámci projektu Pro život studenti 3.ročníku LF MU Brno L.Joppeková a D.Janků vedli na naší škole 7.4. nejen odbornou výuku, ale především praktický nácvik poskytnutí první pomoci včetně podle pokynú operátorky po telefonu. Do kurzu se žáci 3.A a 7.C velmi aktivně zapojili svými dotazy, všichni si prakticky vyzkoušeli a umí první pomoc poskytnout.

Kurz první pomoci je zařazen do ŠVP včetně výuky biologie člověka v 7.C metodou CLIL.

RNDr. Jarmila Čeperová  

 

Studenti si opět užili představení TNT Theatre Britain

13. 4.

V tomto školním roce se naši studenti zúčastnili dvou představení, která připravila divadelní skupina TNT Theatre Britain.

Tato představení se již tradičně konají v kulturním domě Semilasso v Brně. Divadlo TNT Theatre Britain připravuje klasická i moderní dramata anglických a amerických autorů. Představení jsou vedena v angličtině a jsou přizpůsobena úrovni středoškolských studentů. Na podzim navštívili naši studenti představení Oliver Twist a v dubnu představení Dracula. Obě dramata byla pro studenty nevšedním zážitkem a také příležitostí procvičit si porozumění mluvené angličtině. Už se těšíme na to, co pro nás angličtí herci připraví příští školní rok.

Mgr. Simona Chrastilová

Státní maturitní zkoušky 2017 byly zahájeny

11. 4.

dnešní písemnou prací z českého jazyka. Maturanti 4.A a 8.C si vybírali téma své slohové práce z 10-ti níže uvedených témat. Práce v letošní školním roce jsou hodnoceny centrálně Cermatem.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/462193/sci-fi-i-popis-obrazku-statni-maturity-zacaly-slohovkou-vybrali-byste-si-tema.html?kapitola=717614  

Maturantům přejeme hodně úspěchů!

RNDr. J.Čeperová

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2017 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet