Banner
Budova školy
Foto výuka
Foto Sportovní den
Foto Adaptační kurz
Foto Akademie
Foto oslavy 100 let

Gymnázium T. G. Masaryka

Aktuality

27. 11. 2020

OZNÁMENÍ

27. 11. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle aktuálních Informací k provozu škol a školských zařízení, která vydalo MŠMT, bude výuka na našem gymnáziu od pondělí 30.11.2020 probíhat tímto způsobem:
-    výuka závěrečných ročníků ( oktáva, 4.A) probíhá prezenční formou podle standardního rozvrhu při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)

-    výuka primy až kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
     -    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků nižšího gymnázia (1.C=prima a 3.C=tercie)
     -    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků nižšího gymnázia (2.C=sekunda a 4.C=kvarta)
     -    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 30.11. – 4.12.2020 je 49. – tedy lichý. Týden 7.12. – 11.12. je 50. – tedy                    sudý. V dalších týdnech analogicky.)
     -    prezenční výuka probíhá při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)
     -    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
     -    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu

-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Hv a Tv probíhají bez těchto činností)
-    pro ostatní žáky ( kvinta, sexta, septima, 1.A, 2.A, 3.A) pokračuje vzdělávání distančním způsobem
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční i distanční výuka je povinná
-    žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
-    u všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Mgr. Radim Šebesta
ředitel gymnázia
 

11. 11. 2020

OZNÁMENÍ

11. 11. 2020

Úřední hodiny v nejbližším období budou ve dnech:

11. 11., 18. 11., 23. 11., 25. 11., 30. 11. 2020     a to v době od 8:00 do 11:00 hodin.

Mimořádné situace lze řešit i mimo tyto termíny po předchozí tel. domluvě 

9. 11. 2020

OZNÁMENÍ

9. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

dne 12.11.2020 se podle plánu mělo uskutečnit plenární zasedání Spolku rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče, po kterém měly následovat třídní schůzky. 

Kvůli přijatým mimořádným opatřením v souvislosti s šířením nového typu koronaviru jsme nuceni zmíněný program pozměnit tímto způsobem: 

Plenární zasedání Spolku rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče bude odloženo na vhodnější termín.

Třídní učitelé uspořádají pro svou třídu ve čtvrtek 12.11. 2020 v 16:00 třídní schůzku videokonferencí. Videokonference proběhne aplikací Teams popř. aplikací Zoom a bude zřízena na účet žáka způsobem, na který jsou žáci zvyklí. Rodiče pak můžou zaujmout pracovní prostor počítače místo žáků a účastnit se této třídní schůzky.

Individuální konzultace se pak již po konci schůzky nebudou konat.

Hodnocení žáků klasifikací v jednotlivých předmětech bude zpřístupněno v systému EduPage. 
 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Radim Šebesta
ředitel školy
Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče,
příspěvková organizace
 

29. 10. 2020

OZNÁMENÍ

29. 10. 2020

Vážení rodiče a studenti maturitních ročníků,

v sekci "Studenti a rodiče/maturita" najdete informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb logo Internet 4 you logo reverse logo