Budova školy
Výměnný pobyt ve Švýcarsku
Projekt Edison
Zimní výcvikový kurz

1919 - 2019   slavíme 100 let založení

 

Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace vyhlašuje

2. kolo příjímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium

 

Vítejte na Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče,

Dukelské náměstí 7, příspěvkové organizaci

Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou.

Aktuality

OZNÁMENÍ

21. 5.

2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium.

V souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění bylo na naší škole vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium.

Sledujte internetové stránky sekci přijímací řízení.

POZVÁNKA

17. 5.

Pozvánku na výstavu najdete zde

KOMENSKÝ VYBOJOVAL – ŠKOLA ZACHOVÁ

100. výročí založení gymnázia v Hustopečích 1919–2019

OZNÁMENÍ

17. 5.

Vážení rodiče, z důvodu konání maturitních zkoušek vyhlásilo ředitelství školy dny ředitelského volna. Termíny najdete v tabulce uvnitř a také zde. Děkujeme za pochopení.

Program oslav 100 LET GYMNÁZIA

2. 5.

Oslavte s námi 100. výročí založení naší školy. Program oslav najdete po otevření náhledu.

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet