Budova školy

Vítejte na Gymnáziu T.G. Masaryka

Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou.

Aktuality

Nový projekt Erasmus+ KA1 ( 2016-2018) získal grant!

23. 8.

Cíle našeho projektu „Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů“ jsou v souladu s cíli Studie Eurydice  ‘New Skills for New Jobs’,která klade důraz na rozvoj jazykových kompetencí a ICT dovednosti studentů při přípravě na budoucí zaměstnání a Strategie EU pro mládež (The EU Youth Strategy),která  je zaměřena především na vzdělávání a odbornou přípravu studentů. Jedním z cílů zavádění metody CLIL je motivace práce pedagoga s nadanými žáky.Cíle projektu také navazují na projekt Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách, jehož výsledky mají kladný dopad na rozvoj dovedností učitelů i žáků pro kreativní výuku a týmovou práci ve třídě. 

Závěrečná zpráva projektu Erasmus+ KA1 (2014-2016) byla schválena!

22. 8.

Náš projekt „ Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách“ vycházel ze studie přírodovědného vzdělávání EURYDICE, která se zabývá organizací výuky přírodních věd v dnešní Evropě, a  byl také v souladu s cíli evropské strategie ET 2020 ( Education and Training ), která je zaměřena na nutnost zlepšit kvalitu vzdělání a podpořit inovativní postupy ve vzdělávání a předávání znalostí. 

Budoucí terciáni a TS Lady Stars pojedou do Londýna s ,,Malým princem"

18. 7.

Tanečníci a divadelníci, kteří pracují v rámci mimoškolních aktivit v TS Lady Stars Hustopeče a divadelním kroužku Habaděj dostali skoro milionový grant na projekt EU Erasmus+ na cestu a získávání tanečně-dramatických zkušeností v Londýně. Z celkového počtu přijatých žádostí 198 byl náš hustopečský projekt mezi 44 schválenými, což je obrovský úspěch.

Celkem 60 tanečníků a divadelníků českých i anglických se v Londýně setká při práci na projektu neformálního vzdělávání s názvem ,,Mystérium dětství je zázrak aneb s Malým princem Evropou“. Kromě dramatizace budou mladí umělci poznávat život a reálie Londýna a Anglie. Pracovat v multikulturních týmech, získávat zkušenosti a vědomosti v oblasti umělecké i divadelní.

Školní rok jsme zakončili opět velkolepou akademií

7. 7.

Jako již tradičně, den i večer před vysvědčením bývá každoročně u nás na Gymnáziu T.G.Masaryka prezentací tvůrčí práce jednotlivých třídních kolektivů i jednotlivců. Všechny třídy si připravily pro rodiče i veřejnost nějaké scénky, spoty, tanečky i divadelní představení.

Sál jako obvykle praskal ve švech a i přes obrovské horko ze sebe žáci, studenti i jejich učitelé vydali maximum. Mladším trošku pomáhali jejich učitelé, starší vytvářeli vystoupení sami.

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2016 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet