Budova školy+děcka
Jazykovka
Laboratoř
Foto výuka
Foto Edison
Anglie_2016_Stonehenge
Foto Sportovní den 1
Foto Sportovní den 2
Foto Sport LVK
Foto oslavy 100 let
Foto Kultura_1
Foto Kultura_2
Foto Akademie
Foto Ples_100 let
Foto Ples_2
Foto Vernisáž_100 let
Budova školy

Gymnázium T. G. Masaryka

Společně otevíráme nové obzory

 

Video o škole    

Organizační opatření:      

Aktuality

5. 5. 2021

OZNÁMENÍ

5. 5. 2021

Vážení rodiče a studenti,

od 10.5.2021 dochází ke změně ve výuce na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče:

výuka primy až kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky

Veškeré podrobné informace najdete v organizačních opatřeních výše pod odkazem "Mimořádná opatření COVID-19"

21. 4. 2021

Tým kvarty získal 2.místo v celostátním finále soutěže Finanční gramotnost!

21. 4. 2021

Výborné výsledky v okresním a krajském kole zajistily týmu kvarty ve složení Jan Bartoň, Jeroným Kamenský a Zuzka Rubášová postup do celostátního finále, které se konalo online v prostředí Teams 21.4.2021. V programu soutěže byla kromě testu, jehož otázky se vztahovaly k videu s tématikou FG, také debata se zástupcem ČNB , který odpovídal žákům na připravené otázky. V silné konkurenci 12 týmů v kat.II  je druhé místo historický úspěch naší školy.

Děkuji za skvělou reprezentaci školy a věřím, že získané znalosti a dovednosti z FG využijí žáci v praktickém životě.

RNDr.Jarmila Čeperová

20. 4. 2021

Skvělé výsledky v krajském kole zeměpisné olympiády 2021

20. 4. 2021

Ve středu 17. 3. se   kvůli stávajícím protiepidemiologickým opatřením uskutečnilo online krajské kolo zeměpisné olympiády. Soutěž se skládala ze tří částí – práce s atlasem, ověření teoretických znalostí a praktického úkolu. Naši školu reprezentovali Josef Fojtík (sekunda), Martina Knoflíčková (sekunda), Jan Bartoň (kvarta) a Jan Valíček (septima), kteří se kvalifikovali díky svým výborným výkonům v okresním kole. ...

20. 4. 2021

Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests YPEF)

20. 4. 2021

Studenti gymnázia se ve dvou tříčlenných týmech zúčastnili místního kola soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF).
Ve starší kategorii školu reprezentovali Lukáš Zemene, Marie Procházková a Kristýna Špačková. Za mladší kategorii soutěžili Jan Bartoň, Emma Staňková a Julie Jurišicová. ...

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb logo Internet 4 you logo reverse logo