Úřední deska

Vážení rodiče,
dne 27. listopadu 2023 se zaměstnanci školy zúčastní jednodenní stávky formou přerušení práce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Důvody ke stávce jsou shrnuty v přiloženém:
- Dopise odborového svazu (ČMOS PŠ) rodičům a 
- Stanovisku Rady Asociace ředitelů základních škol ČR

Z výše popsaných důvodů neproběhne dne 27. listopadu 2023 na naší škole vyučování a budova školy bude uzavřena.
Pokud byste se rozhodli po seznámení s důvody tohoto kroku podpořit školské organizace, je toto možné udělat prostřednictvím tohoto odkazu: 
https://e-petice.cz/petitions/rodice-podporuji-ucitele-svych-deti-a-souhlasi-se-stavkou-proti-devastaci-skolstvi.html

nebo tohoto odkazu: 

https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi


Za kolektiv zaměstnanců Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče  - Mgr. Radim Šebesta, ředitel školy