Školní poradenské pracoviště - Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Pavla Němečková
-    koordinace poradenských služeb ve škole
-    pomoc při výběru vysoké školy a volbě povolání
-    řešení problémů spojených se školní docházkou
-    řešení problémů spojených se školním neprospěchem
-    pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
-    organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
-    organizace péče o mimořádně nadané žáky
-    organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
-    konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků
-    individuální pomoc žákům při řešení problémů
-    práce s třídními kolektivy

-    konzultační hodiny:      pondělí 13:10 – 14:00 hodin,      jinak po domluvě dle potřeby       
-    kontakt:         tel.: 519 360 576            
                              email: p-nemeckova@gymhust.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Blanka Cahová
-    prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.
-    individuální pomoc žákům při řešení problémů
-    práce s třídními kolektivy

   konzultační hodiny:     úterý  13.05 – 13.55 hodin, jinak po domluvě dle potřeby   
-    kontakt:        tel.: 519 360 566
                             email: b-cahová@gymhust.cz

 

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem
Jsme připraveni pomoci Vám i Vašim dětem, těšíme se na spolupráci