Naplánované akce

Časový harmonogram školního roku 2020/2021 je zveřejněn a průběžně aktualizován prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

___________________________________________________________________________