Úspěchy studentů

Umístění žáků v odborných soutěžích a olympiádách

ve školním roce 2018-2019

Název soutěže

 

Umístění

 

CELOSTÁTNÍ KOLA

 

 

Bobřík informatiky

17.místo

Michaela Dunajová, okt.

 

 

 

KRAJSKÁ KOLA

 

 

 

Soutěž v anglickém jazyce, kat. IIIA

1.místo

A. Homolíková, sept.

Soutěž ve francouzském jazyce, kat. A1

1.místo

V. Krušinová, kvart.

Zeměpisná olympiáda, kat. B

1.místo

J. Bartoň, sek.

VIII. ročník Memoriálu Rosti Čtvrlíka – recitační soutěž

1.místo

 

M. Kyncl, sext.

 

 

 

Plavání - dívky

2.místo

dívky z kvinty, sexty a septimy

 

 

 

Florbal challenge - chlapci

3.místo

žáci   z 2.A, 3.A, 4.A  a  sexty a septimy

Házená - chlapci

3.místo

žáci z 2.A a sexty a oktávy

Přebor škol družstev v šachu (2. stupeň ZŠ)

3.místo

žáci z kvarty, tercie a sekundy

 

 

 

Bobřík informatiky

4.místo

7.místo

M. Dunajová, okt.

 

Soutěž v ruském jazyce středních škol, kat. II

5.místo

M. Dunajová, okt.

Soutěž ve francouzském jazyce, kat.B1

7.místo

E. Janíčková, 2.A

Astronomická olympiáda, kat. AB

7. místo

E. Rapcová, okt.

Zeměpisná olympiáda, kat. D

9.místo

T. Lengál, sept.

Chemická olympiáda, kat. A.

12.místo

E. Rapcová, okt

Dějepisná soutěž ( 20. století)

studentů gymnázií ČR a SR

16. místo

M. Benýšek, J.T.Langar, A.Šperka z kvarty

OKRESNÍ KOLA

 

 

 

Soutěž  v anglickém jazyce, kat. IIIA

1.místo

A. Homolíková, sept.

Zeměpisná olympiáda,  D

1.místo

T. Lengál, sept.

Wolkerův Prostějov, recitační soutěž, 1.kat.

1.místo

M. Kyncl, sext.

Dětská scéna, recitační soutěž,  kat.1

1.místo

M. Střelcová, kvart.

Dětská scéna, recitační soutěž,  kat. 2

1.místo

M. Rada, sek.

Přebor škol družstev v šachu

(2. stupeň ZŠ)

1.místo

 

žáci primy, sekundy, tercie a kvarty

Bible a my,  kat. 3

1.místo

V. Krušinová, kvart.

Florbal challenge - chlapci

1.místo

žáci  2.A, 3.A, 4.A  a  sexty a septimy

 

 

 

Wolkerův Prostějov, recitační soutěž,  2. kat.

2.místo

E. Levková, 1.A

Olympiáda z jazyka českého, kat. 2

2.místo

L. Rybníčková, okt.

Dětská scéna, recitační soutěž, kat. 1

2.místo

J. Tioka, prim.

Zeměpisná olympiáda, kat.  B

2.místo

J. Bartoň, sek.

Soutěž v německém jazyce, kat. IIIA

2.místo

J. Stožický, sept.

 

 

 

Soutěž v německém jazyce, kat. IIIA

3.místo

O. List, sept.

Soutěž v anglickém jazyce, kat. IB

3.místo

M. Malý, sept.

Soutěž v anglickém jazyce, kat. IIIB

3.místo

J. T. Langar, kvart.

Wolkerův Prostějov, recitační soutěž,  kat. 2

3.místo

 

N. Meredová, okt.

Chemická olympiáda, kat. D

3.místo

V. Krušinová, kvart.

Matematický olympiáda, kat. Z9

3.místo

M. Vaculík, kvart.

Zeměpisná olympiáda, kat.  A

3.místo

D. Matýska, prim.

Bible a my,  kat.  2

3.místo

J. Kamenský, sek.

Bible a my, kat. 4

3.místo

V. Halasová, sept.

Přebor škol družstev v šachu (2. stupeň ZŠ)

3.místo

žáci primy  a sekundy

Přebor škol družstev v šachu (SŠ)

3.místo

žáci sekundy, septimy a oktávy

Okresní kolo ve volejbalu  dívek

3.místo

žákyně 2.A, kvinty a  sexty

Futsal - chlapci

3.místo

žáci 2.A, 4.A  a septimy

Florbal - dívky

3.místo

žákyně 1.A, 2.A, 3.A a kvinty, sexty a septimy

 

 

 

Olympiáda z jazyka českého, kat. 1

6.místo

M. Střelcová, kvart.

Zeměpisná olympiáda, kat. C

8.místo

V. Krušinová, kvart.

Matematická olympiáda, kat. Z9

8.místo

V. Krušinová, kvart.

 

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet