Úspěchy v soutěžích ve školním roce 2020/2021

Umístění žáků v odborných soutěžích a olympiádách

ve školním roce 2020-2021