Sponzorství školy

Chcete se stát sponzory či podporovateli školy?

Škole můžete poskytnout finanční i věcný dar nebo přímou materiální i nemateriální pomoc. Finanční dar si můžete také odečíst od základu daně. ( V případě zájmu nás prosím  kontaktujte na: gymnazium@gymhust.cz.)

Uvítáme vaši podporu pro:

  • nákup odměn žákům (v soutěžích, při školních akcích apod.)

  • modernizaci IT technologií 

  • dopravu autobusy na kulturní akce, exkurze, soutěže, soustředění, atd.

  • realizaci školního plesu a akademie

  • nákup materiálu pro výzdobu školy

  • opravy  a údržby školy

  • propagaci školy.

Vašeho příspěvku  si velmi vážíme a děkujeme.

 

 

 

 

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet