O naší škole

Gymnázium T.G. Masaryka bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345. 7. března 1990 byl Gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T.G. Masaryka. Od 1.1.1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1.1.1995 je organizací příspěvkovou. 
Sídlem školy je Dukelské náměstí č.7, 693 31 Hustopeče, identifikační číslo organizace (IČO) je 60680369, identifikační číslo zařízení (IZO) je 000559083. S účinností od 1.9.1996 bylo Gymnázium zařazeno do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle §13a, odst. 2 a § 13b, odst. 3 zákona 564/90, ve znění pozdějších předpisů.

Gymnázium je umístěno v budově, která byla postavena v roce 1910 jako okresní c. k. hejtmanství, po roce 1950 sloužila jako budova Okresního národního výboru Hustopeče a jako gymnázium začala sloužit v roce 1967 a to bez velkých stavebních úprav. Proto je od 70-tých let usilováno o přístavbu gymnázia. V současné době je zde zabezpečováno čtyřleté a víceleté studium v 12 třídách s 297 žáky.
Studenty připravujeme především pro studium na vysokých školách, kromě toho mohou v rámci nepovinného předmětu vykonat státní zkoušku v psaní na PC a ve spolupráci se státní jazykovou školou při Gymnáziu v Břeclavi je možno vykonat i státní zkoušku z jazyka anglického a německého. Naši učitelé připraví žáky k těmto státním zkouškám v rámci nepovinných předmětů a kroužků.

 

Výroční zpráva školy pro rok 2017/2018

Fotogalerie

Hlavní nabídka

Pro studenty a rodiče

Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008004

Projekt Výzva č. 02_16_035 Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Fyzická realizace projektu proběhne v období 1.1. 2018 až 31.12. 2019

 

Naši sponzoři

Kreativní agentura Graweb

Copyright © 2019 Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče

Tvorba WWW
Redakční systém Granet