Úspěchy v soutěžích ve školním roce 2019/2020

Umístění žáků v odborných soutěžích a olympiádách

ve školním roce 2019-2020