Úspěchy v soutěžích ve školním roce 2018/2019

Umístění žáků v odborných soutěžích a olympiádách

ve školním roce 2018-2019

 

 

Název soutěže

Umístění

 

CELOSTÁTNÍ KOLA

 

 

Mezinárodní soutěž Genius Logicus

2. místo

M. Hrádek, terc.

Skrytá mapěť Moravy 2. místo V. Ziaťko, sek.

Olympiáda ve francouzském jazyce

5. místo

V. Krušinová, kvart.

Soutěž v anglické konverzaci

11. místo

A. Homolíková, sept.

Bobřík informatiky

17. místo

Michaela Dunajová, okt.

KRAJSKÁ KOLA

 

 

 

Soutěž v anglickém jazyce, kat. IIIA

1. místo

A. Homolíková, sept.

Soutěž ve francouzském jazyce, kat. A1

1. místo

V. Krušinová, kvart.

Zeměpisná olympiáda, kat. B

1. místo

J. Bartoň, sek.

VIII. ročník Memoriálu Rosti Čtvrlíka – recitační soutěž

1. místo

 

M. Kyncl, sext.

 

 

 

Festival ARS Poetica-Puškinův památník- zpěv

2. místo

M. Matocha,2.A O. List,7.C a    A. Malý,5.C

Festival ARS Poetica-Puškinův památník- slovní projev

2. místo

N. Meredová, okt.

Plavání - dívky

2. místo

dívky z kvinty, sexty a septimy

 

 

 

Florbal challenge - chlapci

3. místo

žáci   z 2.A, 3.A, 4.A  a  sexty a septimy

Házená - chlapci

3. místo

žáci z 2.A a sexty a oktávy

Přebor škol družstev v šachu (2. stupeň ZŠ)

3. místo

žáci z kvarty, tercie a sekundy

Wolkrův Prostějov

Cena poroty

M. Kyncl, sext.

 

 

 

Bobřík informatiky

4. místo

M. Dunajová, okt.

Soutěž v ruském jazyce středních škol, kat. II

5. místo

M. Dunajová, okt.

Soutěž ve francouzském jazyce, kat.B1

7. místo

E. Janíčková, 2.A

Astronomická olympiáda, kat. AB

7. místo

E. Rapcová, okt.

Zeměpisná olympiáda, kat. D

9. místo

T. Lengál, sept.

Chemická olympiáda, kat. A.

12. místo

E. Rapcová, okt

Dějepisná soutěž

studentů gymnázií ČR a SR

16. místo

M. Benýšek, J.T.Langar, A.Šperka z kvarty

Chemická olympiáda, kat. B

18. místo

T. Lengál, sept.

Chemická olympiáda, kat. B

20. místo

E. Rapcová, okt.

OKRESNÍ KOLA

 

 

 

Soutěž  v anglickém jazyce, kat. IIIA

1. místo

A. Homolíková, sept.

Zeměpisná olympiáda,  D

1. místo

T. Lengál, sept.

Wolkrův Prostějov, recitační soutěž, 1.kat.

1. místo

M. Kyncl, sext.

Dětská scéna, recitační soutěž,  kat.1

1. místo

M. Střelcová, kvart.

Dětská scéna, recitační soutěž,  kat. 2

1. místo

M. Rada, sek.

Přebor škol družstev v šachu

(2. stupeň ZŠ)

1. místo

 

žáci primy, sekundy, tercie a kvarty

Bible a my,  kat. 3

1. místo

V. Krušinová, kvart.

Florbal challenge - chlapci

1. místo

žáci  2.A, 3.A, 4.A  a  sexty a septimy

 

 

 

Wolkrův Prostějov, recitační soutěž,  2. kat.

2. místo

E. Levková, 1.A

Olympiáda z jazyka českého, kat. 2

2. místo

L. Rybníčková, okt.

Dětská scéna, recitační soutěž, kat. 1

2. místo

J. Tioka, prim.

Zeměpisná olympiáda, kat.  B

2. místo

J. Bartoň, sek.

Soutěž v německém jazyce, kat. IIIA

2. místo

J. Stožický, sept.

 

 

 

Soutěž v německém jazyce, kat. IIIA

3. místo

O. List, sept.

Soutěž v anglickém jazyce, kat. IB

3. místo

M. Rada, sek.

Soutěž v anglickém jazyce, kat. IIB

3. místo

J. T. Langar, kvart.

Wolkerův Prostějov, recitační soutěž,  kat. 2

3. místo

 

N. Meredová, okt.

Chemická olympiáda, kat. D

3. místo

V. Krušinová, kvart.

Matematický olympiáda, kat. Z9

3. místo

M. Vaculík, kvart.

Zeměpisná olympiáda, kat.  A

3. místo

D. Matýska, prim.

Bible a my,  kat.  2

3. místo

J. Kamenský, sek.

Bible a my, kat. 4

3. místo

V. Halasová, sept.

Přebor škol družstev v šachu (2. stupeň ZŠ)

3. místo

žáci primy  a sekundy

Přebor škol družstev v šachu (SŠ)

3. místo

žáci sekundy, septimy a oktávy

Okresní kolo ve volejbalu  dívek

3. místo

žákyně 2.A, kvinty a  sexty

Futsal - chlapci

3. místo

žáci 2.A, 4.A  a septimy

Florbal - dívky

3. místo

žákyně 1.A, 2.A, 3.A a kvinty, sexty a septimy 

 

 

 

Pythagoriáda, kat. 6

4. místo

J. Rusnák, prim.

Pythagoriáda, kat. 8

4. místo

B. Oháňková, ter.

 

 

 

Pythagoriáda, kat. 7

5. místo

J. Bartoň, sek.

 

 

 

Olympiáda z jazyka českého,kat.1

6. místo

M. Střelcová, kvart.

 

 

 

Biologická olympiáda, kat. D

7. místo

J. Stritzlová, sek.

 

 

 

Zeměpisná olympiáda, kat. C

8. místo

V. Krušinová, kvart.

Matematická olympiáda, kat. Z9

8. místo

V. Krušinová, kvart.

Pythagoriáda, kat. 8

8. místo

J. Stančišová, ter.

Biologická olympiáda, kat. D

8. místo

J. Bartoň, sek.

Biologická olympiáda, kat. C

8. místo

M. Střelcová, kvart.