Aktuality

18. 3. 2016

Krajské kolo ZO - 3.místo Jiří Mazuch!

18. 3. 2016

Jirka Mazuch ( 4.C) zabodoval v úterním (15.3) krajském kole zeměpisné olympiády, které se konalo na půdě Pedagogické fakulty MU a ve své kategorii C obsadil v konkurenci 14 soutěžících krásné 3.místo. V části práce s atlasem byl dokonce nejlepší a skvěle uspěl i v kole hodnotícím znalosti. Za vítězem celkově zaostal pouze o 4 body a od stříbra jej dělil 1,5 bod.

Za předvedený výkon a výbornou reprezentaci školy děkujeme!.

Mgr. P.Dvorník

16. 3. 2016

Výzva pro absolventy - vyúčtování burzy učebnic

16. 3. 2016

Žádáme bývalé studenty, aby si vyzvedli peníze u p. uč. Formankové ve dnech 22.3. - 23.3. v čase od 11:30 - 13:30 hod. Jedná se o tyto absolventy.

(třída p. Němečkové: Bognár, Řeuáč, Šebesta)

(třída p. Šebesty: Kuchyňková, Potměšilová, Zelmanová)

(třída p. Cahové: Hála, Rohrerová, soukop, Tomková, Vencovská)

12. 3. 2016

Lady Stars jsou v Hustopečích oblíbenou taneční skupinou

12. 3. 2016

TS Lady Stars získala významná ocenění v anketě Sportovec roku 2015 města Hustopeče. V kategorii mládežnický kolektiv se umístila na 3. místě, svoji oblíbenost utvrdila ale v hlasování veřejnosti, kde získala místo 2. 

Lady Stars se pravidelně účastní nejrůznějších sportovních a  kulturních akcí a také využívá projekty EU v oblasti neformálního vzdělávání.

26. 2. 2016

Francouzština jinak

26. 2. 2016

Ve čtvrtek 25. února 2016 žáci 1. A a kvinty se učili francouzsky trochu jinak. Během exkurze do Francouzské aliance v Brně se setkali se stážistkou, rodilou mluvčí z Remeše. Ta pro ně připravila pestrý program.

25. 2. 2016

Třetí kolo soutěže Němčinář roku 2015/2016.

25. 2. 2016

20. ledna 2016 se uskutečnila online soutěž Němčinář roku, která byla vyhodnocena

k 18. 2. 2016.  Jedná se o 60 minutový test, který se skládá z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B1 – B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Podle organizátorů soutěže je test velmi náročný, jak požadavky na znalosti, tak svojí délkou.

Soutěže se zúčastnilo 1736 studentů ze 113 středních škol z celé ČR.

Z naší školy se zapojilo13 studentek septimy.

Nejlepšího výsledku dosáhla PAVLA KROTKÁ, která obsadila skvělé 79. místo.

Dalších 7 studentek se umístilo v první polovině soutěžících.

GRATULUJEME!

Mgr. Jitka Komínková

25. 2. 2016

Skvělé výsledky v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

25. 2. 2016

V okresní soutěži v anglické konverzaci v kategorii III A získala Aneta Tomšíková ze septimy 1. místo a postupuje tak do krajského kola v Brně. V kategorii II B získala Anita Homolíková z kvarty 3. místo.

24. 2. 2016

Středoškolská odborná činnost- přehlídka soutěžních prací ve školním kole!

24. 2. 2016

V oboru 18. Informatika - prezentoval svoji práci " RocketSharp- Hra využívající Rostyl k výuce programování v C", která postupuje do okresního kolaAdam Štěpánek (3.A). Také práce" Zajatcem daleko od domova" z oboru 16. Historie, kterou prezentoval Lukáš Novotný (3.A) splnila podmínky okresního kola.Spoluautorem práce "Led Matrix" v oboru 10. Elektrotechnika a elektronika je Denis Homolík ( 5.C), která bude prezentována v okresním kole v Ostravě. Práce Matyáše Kyncla (3.C) "Památné stromy mikroregionu Hustopečsko" v oboru 8. Ochrana a tvorba životního prostředí a práce Lenky Karpíškové ( 7.C) "Alternativní léčiva" z oboru 6. Zdravotnictví budou dokončeny v následujícím období SOČ.

Všem prezentujícím děkujeme za jejich mimoškolní práci.Jejich zajímavé zpracování je také motivací pro přítomné žáky, kteří v hojném počtu přišli spolužáky podpořit.

Přejeme hodně úspěchů v dalších kolech SOČ.

RNDr. J.Čeperová

23. 2. 2016

Úspěchy v okresním kole souteže finanční gramotnost !

23. 2. 2016

3.místo v II.kategorii získalo družstvo 4.C- Jiří Kaňa, Michaela Něníčková a Tereza Zemenová, 2.místo ve III.kategorii získalo družstvo ve složení Marek Kuba (3.A), Josef Bílek a Natálie Šumská (2.A).

Všem studentům blahopřejeme ke skvělým výsledkům!

RNDr. J.Čeperová 

17. 2. 2016

Skvělé výsledky v okresním kole zeměpisné olympiády!

17. 2. 2016

Poprvé v historii školy dosáhli naši žáci výborné výsledky v okresním kole 18. ročníku ZO.

V kategorii C se Jiří Mazuch( 4.C) umístil na 2. místě a zajistil si postup do krajského kola, v kategorii D Martin Pleyer ( 6.C) získal 3.místo.

Všem našim žákům děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně dalších úspěchů!

Mgr. P.Dvorník

16. 2. 2016

Flashdance, představení MDB, které opět nezklamalo.

16. 2. 2016

Naše škola uspořádala pro žáky primy, sekundy a zájemce z jiných tříd i rodičů zájezd do brněnského Městského divadla na muzikál Flashdance.

Ten se odehrál 16.2.2016 v moderním muzikálovém sále MDB, který byl postavený v roce 2004 jako nejlépe technicky vybavený sál v Evropě  (informace - webové stránky divadla: http://www.mdb.cz/hudebni-scena ). 

My jsme se představení zúčastnili společně s rodiči našich žáků a muzikál se všem moc líbil. Městské divadlo Brno na Lidické ulici nás ještě nikdy nezklamalo. Marry Poppins, My Fair Lady (ze Zelňáku) a  další představení, které jsme v posledních letech navštívili, byly vždycky perfektní.  Nedá se říci, že někdo z herců byl lepší, někdo horší. Všichni byli naprosto skvělí. 

15. 2. 2016

Mimořádný úspěch v soutěži v německém jazyce!

15. 2. 2016

10. února 2016 proběhlo v Břeclavi okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

V kategorii III. A. Naši školu skvěle reprezentovaly tři studentky septimy. Podařil se jim husarský kousek, přebírání diplomů se stalo záležitostí jen hustopečského gymnázia. 

Rozálie Suntychová obsadila 3. místo, 2. místo Adéla Vydrářová a již tradičně se vítězkou okresního klání stala Pavla Krotká

Všem třem gratulujeme k vynikajícím výkonům a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Pavle, která již potřetí bude soutěžit v krajském kole v Brně, držme palce 15. března!

Mgr. Jitka Komínková

13. 2. 2016

TS Lady Stars tančila na Hustopečském skákání

13. 2. 2016

Mladší tanečnice taneční skupiny Lady Stars se představily publiku na Hustopečském skákání, kde každoročně předvádějí svoje nové chorografie.

Příjemné prostředí, perfektní organizace a vřelé publikum vytvořily příjemnou atmosféru skákání a děvčata i za svoje výkony sklidila velký potlesk. První skladbou byla taneční Pomáda, která roztleskala publikum, další choreografie patřila úplně nové pompomové formaci.

Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci a rodičům za perfektní spolupráci.

                                                                      Věra Komoňová,Mgr., vedoucí TS LS

 

12. 2. 2016

Zabodovali jsme i v tzv. CHEMIKLÁNÍ  

12. 2. 2016

Chemiklání je týmová soutěž pro 3 - 5 členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii. Pořadatelem této soutěže byla letos v únoru Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. 

Z naší školy byli členy soutěžní skupiny studenti vyššího gymnázia: Lenka Karpíšková, Marek Kodýtek, Magdaléna Dybová a Mikuláš Urbánek.

Z 34 zúčastněných týmů z republiky i Slovenska jsme obsadili krásné 9. místo.

Všem gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho gymnázia.

                                 Reiterová Olga, Mgr.

12. 2. 2016

Velký úspěch v chemické olympiádě!

12. 2. 2016

Po vítězství v krajském kole chemické olympiády kat. A, které se konalo v prosinci 2015 na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, se Lenka Karpíšková ze 7.C zúčastnila národního kola CHO ve dnech 25.-28.1.2016 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Stala se úspěšným řešitelem a obsadila celkově 11. místo. Tento úspěch ji nominoval na postup do výběrového soustředění na mezinárodní CHO, které se bude konat v dubnu 2016 na VŠCHT v Praze a v květnu 2016 na Přírodovědecké fakultě UK Praha, a to do užšího výběru 14 studentů.

Gratulujeme a přejeme další úspěchy.                                                                                                           Reiterová Olga, Mgr.

4. 2. 2016

Projekt Edison je skvělý!

4. 2. 2016

Snažíme se pro žáky naší školy zprostředkovat aktivity, které nejsou zcela běžné na školách našeho typu a ukázat jim, že mají stejné možnosti a schopnosti jako žáci z velkých měst. Ohlas na práci stážistů je mezi našimi studenty mimořádný a věříme, že u nich podpoří zájem o studium angličtiny a multikulturní výchovu a vzdělávání a také bude motivací k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání.

Dovolte mi, abych i touto cestou poděkovala za ochotu a vstřícnost především rodičům Anety Ritterové 3.A( stážistka  Bessie Liu – Austrálie), Nely Vetýškové 3.A ( stážistka Franziska Mueller z Německa), Katky Zimolkové 6.C ( stážistka Nano Kobalia z Gruzie), Davida Poláčka 3.A ( stážista  Alex Li z Taiwanu) , Jakuba Jablonického 3.A ( stážistka  Nuharani Savitri z Indonézie) a Natálie Meredové ( stážisté  Yntymak Abdyldaev z Kyrgyzstanu a Serhat Hatio z Turecka), kteří  ubytovali a stravovali po celý týden stážisty. Bez jejich vstřícnoasti bychom projekt na naší škole nemohli organizovat.

Děkuji všem třídám za skvělou spolupráci při organizaci odpoledního programu a přípravu občerstvení. Byli jste úžasní!

RNDr. Jarmila Čeperová

18. 1. 2016

Projekt Edison na naší škole již za 2 týdny!

18. 1. 2016

První týden v únoru ( 1.2.-5.2. 2016) bude výuka v režii 7 stážistů (z Indonézie, Taiwanu, Austrálie, Gruzie, Kyrgyzstanu ,Turecka a Německa).Rozvrh výuky a program projektu bude příští týden upřesněn. Sledujte web školy, třídní maily a nástěnku.  

Představují se vám prostřednictvím  medailonku a videa ( viz příloha).

Děkuji všem za vstřícnost a pomoc při organizaci projektu, především hostitelským rodinám za ubytování stážistů..

RNDr. J.Čeperová

12. 1. 2016

Zeměpisná olympiáda 18.ročník- výborné výsledky ve školním kole!

12. 1. 2016

Do okresního kola, které se bude konat 16.2.2016, postupují tito vítězové jednotlivých kategorií:

kat.A (prima) Lukáš Zemene , kat.B (sekunda) Filip Sykora, kat.C ( tercie a kvarta) Jiří Mazuch ( 4.C), kat.D (střední škola) Martin Pleyer (6.C).

Počet soutěžících ve školním kole 25!

Výhercům a medailistům ve všech kategoriích gratulujeme!

Všem soutěžícím děkujeme za účast a předvedené výkony.  

Za komisi zeměpisu

Mgr. P.Dvorník

10. 1. 2016

Finanční gramotnost- výsledky školního kola a postup do okresního kola!

10. 1. 2016

7.ročníku soutěže vyhlášené MŠMT se zúčastnilo ve šk.kole 65 žáků.V okresním kole II.kategorie bude naší školu reprezentovat družstvo ve složení J.Kaňa, M.Něníčková a T.Zemenová ( všichni 4.C) a ve III.kategorii M.Kuba ( 3.A), N.Šumská a J.Bílek ( 2.A).

Přejeme hodně úspěchů!

RNDr.J.Čeperová

22. 12. 2015

Šťastné a veselé!

22. 12. 2015

Kalendářní rok 2015 na naší škole ukončili žáci a  studenti v úterý 22.12.2015, kdy si nejprve předali dárečky a potom si všichni společně zazpívali, jak již tradičně, při ,,Zpívání na schodech.“

Nechť jsou i pro Vás Vánoce plné pohody a štěstí, příjemných pocitů mezi svými blízkými! Vždyť drahé dárky opravdu nejsou to nejcennější, co můžeme všichni svým blízkým rozdávat!

Přejeme štěstí,  pevné zdraví a spokojenost! A když pod stromečkem najdete ten vysněný dáreček, jen to celé dokreslí tu nádhernou pohádkovou vánoční atmosféru! KRÁSNÉ VÁNOCE!

Další fotografie ve fotogalerii:

http://www.gymhust.cz/zpivani-na-schodech-2015

 

21. 12. 2015

Projekt Edison také na naší škole

21. 12. 2015

první týden v únoru 2016! Zatím potvrzeno 6 stážistů (z Indonézie, Taiwanu, Austrálie, Gruzie, Kyrgyzstanu a Turecka).

Představují se vám prostřednictvím  medailonku a videa ( viz příloha).

Děkuji vám za vstřícnost a pomoc při organizaci projektu.

RNDr. J.Čeperová

 

21. 12. 2015

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

21. 12. 2015

Vážení rodiče

 konzultace pro zákonné zástupce žáků o prospěchu a chování se konají
ve čtvrtek 7.1.2016 od 15:00 do 17:00

 Další informace. POZOR. Je zde další možnost účastnit se dění na škole, a to díky dnu otevřených dveří.

                       Termín   

v úterý 12. 1. 2016 v době od 9:00 do 17:00

                    Všechny srdečně zveme.

16. 12. 2015

Úspěchy v dějepisné soutěži

16. 12. 2015

Žáci a studenti našeho gymnázia jsou úspěšní i v humanitních předmětech. Kromě nejrůznějších oceněných literárních, jazykových a slohových prací zabodovali opakovaně i v oblasti historie, a to v okresním kole dějepisné soutěže Bible a my v Nikolčicích. 

Výsledky okresního kola a postupující do hustopečského regionálního kola, umístění na 3. a 4. místě jsou v roli náhradníků:

II.kat. : 1. místo: Krušinová Veronika 

            3. místo: Střelcová Matylda 

IV.kat. :1. místo: Ryšavá Eva 

            4. místo: Rybníčková Lucie 

Všem blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

15. 12. 2015

Soutěže Památníku Terezín

15. 12. 2015

Památník Terezín

vyhlašuje na rok 2016 XXII. ročník literární a XX. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové pod společným tématem

Vyučování bylo přísně zakázáno!

Další ročník uměleckých soutěží Památníku Terezín je součástí společného projektu Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání s názvem Školákem ve válečných letech.

Pokud máte nápad a chuť napsat literární práci na dnešní téma soutěže, můžete poslat na email: kmgbv@seznam.cz. Vše potřebné pro účast dál zařídíme.                    V.K.

15. 12. 2015

Setkání s barcelonskými děvčaty ze Starling Dance Studia plné emocí a energie

15. 12. 2015

Na začátku prosince přiletělo do ČR 11 katalánských tanečnic z projektu Erasmus+. Celý týden hostovaly v Hustopečích a společně s TS Lady Stars poznávaly naše gymnázium, Hustopeče i okolí, Brno, vánoční Vídeň i Prahu, kde všichni tanečníci měli zajímavé taneční workshopy moderních stylů ve stylu street dance.

Další fotografie: 

https://www.facebook.com/LADY-STARS-Hustope%C4%8De-351724061560017/photos_stream

http://www.gymhust.cz/setkani-s-barcelonskymi-devcaty-ze-starling-dance-studia-plne-emoci-a-energie-2

14. 12. 2015

Vánoční den otevřených dveří

14. 12. 2015

se konal na naší škole ve čtvrtek 10.prosince. Studenti třetího ročníku připravili letáky, prezentace, chemické pokusy, výzdobu, občerstvení a provázeli návštěvníky školy.Odpoledne zazněly vánoční koledy v podání sboru gymnázia. 

Můžete si prohlédnout fotogalerii a také navštívit naši školu během dalšího Dne otevřených dveří, který se bude konat v úterý 12.1.2016

Srdečně vás zveme!