Aktuality

14. 4. 2023

Tým kvarty uspěl ve 12.ročníku soutěže Finanční gramotnost!

14. 4. 2023

Školní tým ve složení M.Brehler, J.Slaný, M.Blinka, E.Ebachová a J.Fojtík  z kvarty zvítězil v okresním kole soutěže Finanční gramotnost a postoupil do krajského kola. V tomto kole měli žáci za úkol vypracovat prezentaci na téma  „Finanční zabezpečení čtyřčlenné rodiny ve vašem okolí“. Studenti byli šikovní a odborná komise ohodnotila jejich práci jako druhou nejzajímavější.

Poslední týden v dubnu bude tým kvarty online prezentovat úkol v prostředí Teams před odbornou komisí. Ze tří nejlepších škol  postoupí jedna do celostátního kola plánovaného na  28.4.2023 v prostorách ČNB.

Děkujeme žákům kvarty za jejich mimoškolní aktivitu a přejeme postup do celostátního kola!

RNDr. Jarmila Čeperová

5. 4. 2023

TECHNOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2023 - ŠKOLNÍ KOLO

5. 4. 2023

Dne 24. 3. 2023 se vybraní studenti z tříd 4. C, 6. C a 2. A zúčastnili celostátně pořádané soutěže Technologická olympiáda 2023. Účastníci vytvořili týmy po 2-3 lidech. Zadání úkolů bylo k dispozici na počítačích po dobu tří hodin. Testové úkoly byly zaměřeny na různé oblasti vědy a techniky: elektromobilita, kyberbezpečnost, informační technologie, statistika apod. ...

4. 4. 2023

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 2023

4. 4. 2023

Dne 29.3. proběhlo v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na Poříčí setkání nejlepších mladých zeměpisců, kteří zde poměřili své síly v letošním krajském kole Zeměpisné olympiády.

Mezi vybranými soutěžícími byli  i letos zástupci našeho gymnázia. Jako tradičně nechyběl   sextán Jan Bartoň a letos ho doplnil i benjamínek mezi soutěžícími - primán Tomáš Antczak.  Tomáš ve své kategorii A i Honza   ve středoškolské kategorii D obsadili shodně desátá místa. ...

4. 4. 2023

Anna Romanová se umístila na druhém místě v okresním kole Biologické olympiády

4. 4. 2023

Dne 30. 3. 2023 se konalo okresní kolo biologické olympiády kat. D na Základní škole v Moravské Nové Vsi, kterého se zúčastnilo celkem čtrnáct vybraných žáků z různých základních škol a víceletých gymnázií z  okresu. Mezi nimi byly i žákyně našeho gymnázia: Magdalena Straková a Anna Romanová ze třídy 2.C ...

3. 4. 2023

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE

3. 4. 2023

Dne 27.3.2023 proběhlo v Břeclavi okresní kolo Soutěže v německém jazyce.
V kategorii III A, která je určena žákům 1.-3. ročníku středních škol, zvítězil žák našeho gymnázia Jan Bartoň ze sexty. Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k pěkným výsledkům!   

Mgr. J. Komínková

29. 3. 2023

Sbírka pro Potravinovou pomoc v Hustopečích pod věží

29. 3. 2023

Na  premiéře školního divadelního představení 2. března v hustopečském kině byla vyhlášena  sbírka trvanlivých potravin a drogistického zboží. Studenti se rozhodli touto cestou  v průběhu března pomoci lidem v nouzi a přispět na  Potravinovou pomoc v Hustopečích pod věží. 

Mgr. Margita Křížová

28. 3. 2023

Školní kolo chemické olympiády

28. 3. 2023

Dne 7. 3 2023 se uskutečnilo školní kolo chemické olympiády kategorie C na téma Uhlík anorganicky i organicky. Zvítězil Matěj Šrubař z kvinty a druhý byl Jan Bartoň ze sexty.

28. 3. 2023

Školní kolo biologické olympiády

28. 3. 2023

Dne 1. 3. 2023 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie B. Soutěžili v ní  mezi sebou žáci z kvinty a ze sexty. Školní kolo zahrnovalo test na téma Živočichové a extrémní teploty, praktická část byla na téma Zvířátka a voda. Na  závěr probíhalo  poznávání rostlin, živočichů a hub. Výsledky uvnitř článku ...

23. 3. 2023

Tercie a kvarta se zapojila do soutěže YPEF- Mladí lidé v evropských lesích

23. 3. 2023

V pátek před jarními prázdninami se dvě tříčlenná družstva z tercie a kvarty vydala do Rájce-Jestřebí na místní kolo soutěže YPEF - Mladí lidé v evropských lesích. ...

10. 3. 2023

Školní kolo recitace

10. 3. 2023

V únoru proběhlo na  gymnáziu  školní kolo recitační  soutěže Dětská scéna.  Na třetím  místě se umístili Jakub Slaný z kvarty a Antonín Kukleta z tercie. První dvě místa  vyhrály  s prozaickými texty děvčeta z tercie:  Anna Juráková byla druhá a  vítězkou se stala Klára Špačková. ...

 

9. 3. 2023

KRAJSKÉ KOLO FRANCOUZSKÉ OLYMPIÁDY

9. 3. 2023

Dne 8. 3. 2023 proběhlo  v prostorách Francouzské aliance a Rakouského institutu v Brně krajské kolo Francouzské olympiády. Naše gymnázium vyslalo vítěze školních kol ve třech kategoriích. Na  soutěžící můžeme být pyšní: Výsledky uvnitř článku ....

8. 3. 2023

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V RUSKÉM JAZYCE

8. 3. 2023

Dne 1.3.2023 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce, kategorie SŠ II. Soutěžící museli prokázat schopnost porozumět slyšenému textu a pohotově reagovat v konverzační části. Výkony žáků hodnotila i rodilá mluvčí – Ukrajinka Žeňa. Výsledky najdete uvnitř článku ...

7. 3. 2023

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE V NĚMECKÉ JAZYCE

7. 3. 2023

Celkem 13 studentů se zúčastnilo dne 21. února školního kola soutěže v německém jazyce.
Na soutěžící čekal poslech, konverzace dle vylosovaného tématu a řešení každodenní situace.

Výsledky: ...

7. 3. 2023

NÁSTĚNKA K 173 LETŮM OD NAROZENÍ T. G. MASARYKA

7. 3. 2023

7. března uplyne 173 let od narození vysokoškolského pedagoga, filozofa, politika a především prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. ...

6. 3. 2023

Divadelní představení studentů našeho gymnázia

6. 3. 2023

3.března  předvedli studenti  Gymnázia T.G. Masaryka pod vedením paní učitelky Margity Křížové divadelní představení s názvem "Láska BezDomova aneb Paravan Story", kterým podpořili zdejší charitativní činnost Potravinové pomoci pro Hustopečsko. ...

3. 3. 2023

Školní kolo chemické olympiády kat. D

3. 3. 2023

Dne 15. 2. 2023 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D, kterého se zúčastnili studenti z kvarty.  Jejím  tématem  byly  dusíkaté látky a  soutěžilo se v domácích úkolech,  ve psaní teoretického testu a v praktických laboratorních úlohách. Vyhrála  Patricie Čuprová a druhá byla Ema Ebachová. Gratulujeme děvčatům  a  Patricii přejeme mnoho úspěchu  v okresním kole. ...

3. 3. 2023

Naše gymnázium se zařadilo mezi TOP 30 nejúspěšnějších škol ve II. ročníku Ekonomické olympiády

3. 3. 2023

Vynikající výsledky žáků kvarty ve II. ročníku Ekonomické olympiády zařadily naši školu mezi TOP 30 nejúspěšnějších škol v kategorii ZŠ a nižších ročníků SŠ. ...

2. 3. 2023

Studenti kvarty se úspěšně zapojili do okresního kola Matematické olympiády

2. 3. 2023

Dne 25. 1. 2023 se konalo okresní kolo MO, do kterého se kvalifikovali čtyři žáci našeho gymnázia. Že tam nejeli se pouze zúčastnit, dokazuje jejich umístění. O druhé místo se podělili Jaroslav Ondra a Jakub Slaný a bronzový stupínek obsadila Patricie Čuprová. Čtvrté místo navíc obsadila Martina Knoflíčková. 
Všem studentům blahopřejeme k umístění a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

28. 2. 2023

Školení první pomoci

28. 2. 2023

22. února se pro žáky čtyř ročníků v rámci výuky biologie člověka a výchovy ke zdraví konala přednáška s názvem  První pomoc a záchrana života s nácvikem jejího poskytnutí. Žáci se pod vedením lektora pana Buriana, který je profesionálním záchranářem Zdravotnické záchranné služby Brno,  ¨seznámili  poutavou a poučnou formou  s postupem poskytnutí první pomoci. Také si pod jeho vedením sami na resuscitačních figurínách tuto základní pomoc nacvičili.
P. Dvorník

27. 2. 2023

Oznámení pro studenty

27. 2. 2023

Po loňském zájmu posíláme pro Vaši školu atraktivní nabídku pro zájemce z řad 2. a 3. ročníků slíbený „Online kurz léčivé rostliny pro středoškoláky“.

Tento kurz nabízíme pouze Vám jako fakultní škole Farmaceutické fakulty UK v HK.

Informace společně s přihláškou naleznou na Léčivé rostliny – online kurz pro středoškoláky | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz).

16. 2. 2023

Školní kolo soutěže v anglické konverzaci

16. 2. 2023

V prvních dvou únorových týdnech probíhaly na naší škole ve 3 kategoriích soutěže v anglické konverzaci. Celkem se přihlásilo 21 soutěžících a vítězi ve svých kategoriích se stali Rafael Střelec ze sekundy, Nina Betášová z kvarty a Jindřiška Hovězáková ze septimy - viz výsledková  listina.  Studenti , kteří se umístili na prvních místech,  budou 10.3. 2023 soutěžit v Břeclavi v okresním kole. 
Přejeme hodně štěstí!

Mgr. Iva Chrastilová

16. 2. 2023

Olympiáda českého jazyka

16. 2. 2023

I letos se uskutečnila školní kola Olympiády českého jazyka. Zvlášť soutěžili studenti prvního a druhého stupně gymnázia. Olympiády se zúčastnilo celkem 25 žáků.  Na prvních místech se umístily Adéla Krušinová ve druhé kategorii a v kategorii první Hana Straková.
 

13. 2. 2023

Matilda a sekunda

13. 2. 2023

Matilda není jen tak obyčejná dívka. Ještě nechodí do školy, ale už umí číst. A také vypráví poutavé příběhy. A má obrovskou odvahu, takže pomůže své učitelce a všem žákům zbavit se tyranie ředitelky. Tento příběh spolu s báječnými tanečními a hudebními čísly jsme zhlédli my,   žáci sekundy,  v neděli 29.1. v Městském divadle Brno. S obrovským nadšením v závěru jsme  tleskali více než 30 hercům, z nichž někteří byli mladší než my.

8. 2. 2023

POJĎ STUDOVAT NA NAŠI FAKULTNÍ VYSOKOU ŠKOLU

8. 2. 2023

- Pojď studovat na nejlepší českou univerzitu, vyber si Farmacii nebo Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. 
- Studium s chemicko-biomedicínským zaměřením Tě připraví na povolání, kde můžeš pomáhat druhým. 
- Přihlášky na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy podávej do 28. 2. na webu

https://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Programy/

Odkaz na video - klikněte zde

24. 1. 2023

Mezinárodní soutěž Best in English - 13. místo v kraji

24. 1. 2023

Na konci listopadu proběhl už 11. ročník mezinárodní soutěže Best in English, v níž poměřilo své znalosti angličtiny celkem 22 779 studentů z 34 zemí (převážně evropských). Z naší školy se zúčastnilo 29 studentů od 14 do 18 let. Jejich zásluhou se naše gymnázium ocitlo na 13. místě v Jihomoravském kraji, 91. místě v ČR a 210. místě mezi všemi zúčastněnými školami.