Aktuality

20. 4. 2021

Skvělé výsledky v krajském kole zeměpisné olympiády 2021

20. 4. 2021

Ve středu 17. 3. se   kvůli stávajícím protiepidemiologickým opatřením uskutečnilo online krajské kolo zeměpisné olympiády. Soutěž se skládala ze tří částí – práce s atlasem, ověření teoretických znalostí a praktického úkolu. Naši školu reprezentovali Josef Fojtík (sekunda), Martina Knoflíčková (sekunda), Jan Bartoň (kvarta) a Jan Valíček (septima), kteří se kvalifikovali díky svým výborným výkonům v okresním kole. ...

20. 4. 2021

Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests YPEF)

20. 4. 2021

Studenti gymnázia se ve dvou tříčlenných týmech zúčastnili místního kola soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF).
Ve starší kategorii školu reprezentovali Lukáš Zemene, Marie Procházková a Kristýna Špačková. Za mladší kategorii soutěžili Jan Bartoň, Emma Staňková a Julie Jurišicová. ...

20. 4. 2021

Le français en avant!

20. 4. 2021

 Je obdivuhodné, že žáci Gymnázia T.G.Masaryka věnují během distanční výuky tolik času a energie dobrovolným úkolům a soutěžím. Naši francouzštináři jsou toho důkazem....

5. 4. 2021

Tým kvarty postupuje do celostátního kola soutěže Finanční gramotnost!

5. 4. 2021

V krajském kole, které se konalo online 29.3., tým ve složení Zuzka Rubášová, Jeroným Kamenský a Jan Bartoň obsadil vynikající 3. místo! Soutěžilo 12 týmů z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a kraje Vysočina ( výsledky viz příloha). Soutěž se skládala ze dvou částí, vědomostního testu a vlastní prezentace zadaného úkolu. Krajské kolo bylo součástí Global Money Week (22.3.-28.3.), který byl zakončen odbornou konferencí 31.3. za účastí ministryně financí Aleny Schillerové a všech bankovních institucí, které podporují výuku finanční gramotnosti. Celostátní kolo se bude konat v termínu 21.4.2021 bohužel opět online místo setkání v budově ČNB.

https://breclavsky.denik.cz/ctenar-reporter/hustopecti-studenti-gymnazia-zabodovali-ve-finale-souteze-financni-gramotnost.html

Týmu kvarty přejeme hodně úspěchů a zážitků v celostátním kole!

RNDr.Jarmila Čeperová

 

5. 4. 2021

Jan Bartoň (4.C) je vítězem okresního kola CHO kat.D,

5. 4. 2021

na 3.místě Matěj Šrubař (3.C) a Jitka Stritzlová (4.C) získala 4.místo. Soutěžící ( 10 žáků, Gymnázium Břeclav, Gymnázium Mikulov a ZŠ Břeclav Kupkova) plnili náročné úkoly teoretické i praktické části v prostředí Moodle v časovém limitu 75 minut. Vynikající výsledky našich žáků zařadily naši školu na nejvyšší pozici v okresním kole a  také zajistily postup všech našich žáků do krajského kola 19.4.2021. Více na https://olympiada.vscht.cz/

Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci a přeji hodně úspěchů v krajském kole!

RNDr. Jarmila Čeperová

9. 3. 2021

Tým kvarty postupuje do krajského kola soutěže Finanční gramotnost!

9. 3. 2021

Tým ve složení Jeroným Kamenský, Julie Jurišicová a Zuzka Rubášová je vítězem okresního kola II.kategorie a zajistil si postup do krajského kola. Tým ve složení K.Folková, L.Zemene a L.Witpeerd skončil v okresním kole III.kategorie na druhém místě.

Krajská kola se uskuteční formou setkání na Microsoft TEAMS koncem března a budou zahrnuty do celosvětové akce Global Money Week. Setkání bude obsahovat znalostní test, jež bude pro všechny stejný, a kreativní úkol na téma: “Jak byste se chtěli učit o financích u vás na škole”?, který tým zpracuje a odborné komisi zašle do 18.3.2021.

Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci školy a přeji hodně kreativních nápadů a úspěchů v krajském kole.

RNDr. Jarmila Čeperová

8. 3. 2021

ÚSPĚCH Jana Kadrnky

8. 3. 2021

Jan Kadrnka, student 2.A,   se  umístil    na  2. místě v celostátní literární soutěži O cenu  Ludvíka Kundery.  Jeho úspěšný  autorský text s názvem ,, Až zazní táhlý tón"  si můžete přečíst zde. ( odkaz na text)

1. 3. 2021

OZNÁMENÍ

1. 3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27.ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, v souladu se kterým bude výuka a provoz na Gymnáziu Hustopeče probíhat do 21. 3. 2021 tímto způsobem:

- Výuka probíhá distančním způsobem.

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

- Nadále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.

15. 2. 2021

Konverzační soutěž v angličtině

15. 2. 2021

Konverzační soutěž v angličtině - letos online
Ani současná situace nezabránila zájemcům o anglický jazyk z řad našich studentů, aby se zúčastnili soutěže v anglické konverzaci. V době distanční výuky proběhla letos jednotlivá kola online a zájem byl veliký. Ve třech kategoriích soutěžilo na naší škole celkem 30 studentů. Všem bych chtěla poděkovat za velmi pěkné výkony a vyučujícím děkuji, že jednotlivá online soutěžní kola uspořádali.
V okresních kolech nás tedy budou reprezentovat – Ema Střelcová (sekunda), Josef Fojtík (sekunda), Jeroným Kamenský (kvarta), Karolína Kosová (tercie), Lukáš Witpeerd (septima) a Anna Procházková (3.A). Všem postupujícím blahopřejeme a do okresního kola přejeme hodně štěstí a dobré připojení.
Ivana Chrastilová

5. 2. 2021

Safer Internet Day 2021

5. 2. 2021

úterý 9. února 2021 oslavíme 18. ročník Dne bezpečnějšího internetu akcemi, které se budou konat po celém světě. V rámci tématu „Společně pro lepší internet“ tento den vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se spojily, aby byl internet bezpečnějším a lepším místem pro všechny, zejména pro děti a mladé lidi, od kyberšikany přes sociální sítě až po digitální identitu. Každý rok si Den bezpečnějšího internetu klade za cíl zvýšit povědomí o vznikajících online problémech a aktuálních obavách. Naše škola se pravidelně zapojuje do této kampaně a i letos jsme připravili zajímavé aktivity. Více na https://www.saferinternetday.org/. 

Sledujte webové stránky a facebook naší školy, kde  najdete informace, jak se zapojit. Vaše aktivita bude odměněna! 

4. 2. 2021

OZNÁMENÍ

4. 2. 2021

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

dnes byla do sekce "Uchazeči o studium/Přijímací řízení" vložena informace o konzultacích z českého jazyka a matematiky pro zájemce o studium.

Termín pro odevzdání samotných přihlášek je do 1. března 2021

Mgr. Radim Šebesta

ředitel gymnázia

29. 1. 2021

OZNÁMENÍ

29. 1. 2021

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

dnes byla do sekce "Uchazeči o studium/Přijímací řízení" vložena kritéria  pro přijímací řízení v roce 2021

Mgr. Radim Šebesta

ředitel gymnázia

26. 1. 2021

Astronomická olympiáda 18.ročník

26. 1. 2021

Astronomická olympiáda (zkráceně AO) je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. AO je MŠMT zařazena v soutěžích typu A v Excelenci SŠ.

Výsledky školního kola:

Kategorie GH (1.C a 2.C) 1.místo Josef Fojtík (2.C)- postup do krajského kola

Kategorie EF (3.C a 4.C) 1.místo Matěj Šrubař (3.C)- postup do krajského kola, 2.místo Zuzana Rubášová (4.C), 3.místo Štěpán Pezlar (3.C)

Kategorie CD (5.C,6.C,1.A,2.A) 1.místo Petr Soudek (5.C)- postup do krajského kola, 2.místo Miroslav Kubeš (1.A)

Kategorie AB (7.C,3.A,8.C,4.A) 1.místo Jan Valíček (7.C)

Všem žákům děkuji za aktivní účast ve školním kole a postupujícím přeji hodně úspěchů při řešení úkolů krajského kola.

RNDr. Jarmila Čeperová

 

22. 1. 2021

OZNÁMENÍ

22. 1. 2021

Vážení rodiče, vážení studenti,

podle usnesení vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 byla s účinností od 23. ledna 2021 od 00:00 hod změněna účinnost usnesení vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 13 (zákaz osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách) tak, že se její účinnost prodlužuje do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.

Proto i nadále (až do další změny) bude výuka všech ročníků na Gymnáziu Hustopeče pokračovat distančním způsobem.

Mgr. Radim Šebesta

ředitel gymnázia

14. 1. 2021

Finanční gramotnost- 10.ročník

14. 1. 2021

Výsledky školního kola online soutěže jednotlivců. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které bude soutěžit týmově v okresním kole a případně i v krajském kole a celostátním finále.

II.kategorie ( nižší ročníky víceletého studia)- soutěžilo 11 žáků kvarty

1. Jeroným Kamenský 2. Julie Jurišicová 3. Zuzana Rubášová 4. Jitka Stritzlová 5. Jan Bartoň 6. Tereza Blatná ( diplomy jsou v příroze)

III.kategorie ( vyšší ročníky) - soutěžilo 12 žáků

1. Lukáš Witpeerd (7.C) 2. Kateřina Folková (2.A) 3. Lukáš Zemene (6.C) 4. Miroslav Brúček (2.A) 5. Alžběta Dufková (7.C) 6. Jan Valíček (7.C) diplomy jsou v příloze

Všem žákům děkuji za aktivní účast v online soutěži a přeji úspěch školním týmům v dalších kolech!

RNDr. Jarmila Čeperová

8. 1. 2021

OZNÁMENÍ

8. 1. 2021

Vážení rodiče a studenti,
vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.


Provoz Gymnázia Hustopeče se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, která původně platila do 10. ledna 2021. 

28. 12. 2020

OZNÁMENÍ

28. 12. 2020

Vážení rodiče a studenti,

v souladu s Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude výuka a provoz na Gymnáziu Hustopeče probíhat do 10. ledna 2021 tímto způsobem:

- Výuka probíhá distančním způsobem. 

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. 

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

19. 12. 2020

Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporována MŠMT.

19. 12. 2020

Žáci řešili zajímavé úkoly národního kola 13.ročníku z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti online v týdnu 14.-18.12. V kategorii Benjamin (1.C a 2.C) tři úspěšní řešitelé- M.Blinka 192b.,M.Knoflíčková 156b. a J.Fojtík 156b. ( všichni ze 2.C). V kategorii Kadet (3.C a 4.C) šest úspěšných řešitelů- J.Stritzlová ( 4.C) 172b., J.Rusnák(3.C) 156b., J.Bartoň ( 4.C) 150 b., V. Ziatko (4.C) 149 b.,Z.Rubášová ( 4.C) 145b. a  M.Blinka ( 2.C) 141 b.

Všem žákům děkuji  za jejich aktivní účast v soutěži a blahopřeji úspěšným řešitelům.

RNDr. Jarmila Čeperová

16. 12. 2020

OZNÁMENÍ

16. 12. 2020

Vážení rodiče a studenti,

Vláda na svém zasedání rozhodla o následující změně: 

Žáci základní a střední školy půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020.

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. 

3. 12. 2020

OZNÁMENÍ

3. 12. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

podle aktuálních Informací k provozu škol a školských zařízení, která vydalo MŠMT, bude výuka na našem gymnáziu od pondělí 7. 12. 2020 probíhat tímto způsobem:

zde klikněte
 

2. 12. 2020

Co víš o energetice? 3.místo v soutěži patří týmu kvarty!

2. 12. 2020

Energie - budoucnost lidstva, téma videokonference, které se zúčastnili žáci kvarty dne 26.11.2020. Organizátorem byl Hejl Servis Praha a přednášejícím ing.Štěpán Zelman z ČEZu. Během 90 minut žáci zajímavou formou získali informace a diskutovali na uvedené téma, které následně zpracují v projektu (ŠVP). Pro žáky všech zapojených škol byla vyhlášená soutěž o energetice, které se zúčastnila i 3 tříčlenná družstva z kvarty. Družstvo ve složení J.Bartoň, M.Špaček a F.Moravec postoupilo do online finále dne 16.12. 2020 ( 10.00-12.00), jehož záznam je na https://www.youtube.com/watch?v=R5Wbacfz-lA. Ve finále se náš tým posílený o J. Kamenského, který zastoupil nemocného Filipa, utkal s týmy  SPŠ Třebíč, Gymnázia Jana Palacha Mělník, Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy a ISŠT Mělník. I když naši žáci byli nejmladší, vedli si výborně a pouze 1 bod je dělil od druhého místa. Výsledky viz příloha. 

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/ve-vedomostni-soutezi-vybojovali-studenti-z-gymnazia-v-hustopecich-bronz-2020122.html

Všem žákům kvarty děkuji za aktivní účast při videokonferenci a soutěžnímu týmu za skvělou reprezentaci naší školy. 

RNDr. Jarmila Čeperová       

27. 11. 2020

OZNÁMENÍ

27. 11. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle aktuálních Informací k provozu škol a školských zařízení, která vydalo MŠMT, bude výuka na našem gymnáziu od pondělí 30.11.2020 probíhat tímto způsobem:
-    výuka závěrečných ročníků ( oktáva, 4.A) probíhá prezenční formou podle standardního rozvrhu při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)

-    výuka primy až kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
     -    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků nižšího gymnázia (1.C=prima a 3.C=tercie)
     -    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků nižšího gymnázia (2.C=sekunda a 4.C=kvarta)
     -    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 30.11. – 4.12.2020 je 49. – tedy lichý. Týden 7.12. – 11.12. je 50. – tedy                    sudý. V dalších týdnech analogicky.)
     -    prezenční výuka probíhá při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)
     -    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
     -    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu

-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Hv a Tv probíhají bez těchto činností)
-    pro ostatní žáky ( kvinta, sexta, septima, 1.A, 2.A, 3.A) pokračuje vzdělávání distančním způsobem
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční i distanční výuka je povinná
-    žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
-    u všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Mgr. Radim Šebesta
ředitel gymnázia
 

11. 11. 2020

OZNÁMENÍ

11. 11. 2020

Úřední hodiny v nejbližším období budou ve dnech:

11. 11., 18. 11., 23. 11., 25. 11., 30. 11. 2020     a to v době od 8:00 do 11:00 hodin.

Mimořádné situace lze řešit i mimo tyto termíny po předchozí tel. domluvě 

9. 11. 2020

OZNÁMENÍ

9. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

dne 12.11.2020 se podle plánu mělo uskutečnit plenární zasedání Spolku rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče, po kterém měly následovat třídní schůzky. 

Kvůli přijatým mimořádným opatřením v souvislosti s šířením nového typu koronaviru jsme nuceni zmíněný program pozměnit tímto způsobem: 

Plenární zasedání Spolku rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče bude odloženo na vhodnější termín.

Třídní učitelé uspořádají pro svou třídu ve čtvrtek 12.11. 2020 v 16:00 třídní schůzku videokonferencí. Videokonference proběhne aplikací Teams popř. aplikací Zoom a bude zřízena na účet žáka způsobem, na který jsou žáci zvyklí. Rodiče pak můžou zaujmout pracovní prostor počítače místo žáků a účastnit se této třídní schůzky.

Individuální konzultace se pak již po konci schůzky nebudou konat.

Hodnocení žáků klasifikací v jednotlivých předmětech bude zpřístupněno v systému EduPage. 
 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Radim Šebesta
ředitel školy
Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče,
příspěvková organizace
 

29. 10. 2020

OZNÁMENÍ

29. 10. 2020

Vážení rodiče a studenti maturitních ročníků,

v sekci "Studenti a rodiče/maturita" najdete informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021