Aktuality

30. 11. 2015

Výsledky národního kola soutěže Bobřík informatiky!

30. 11. 2015

8.ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 52597 žáků z 509 škol- naše účast 74 žáků.V kategorii Benjamin - 13 žáků, z toho 5 úspěšných řešitelů, kteří získali alespoň 150 bodů z 240. Nejlepší výsledek 188 b. ( 392. místo v ČR z 15058 soutěžících) - L.Witpeerd 2.C. V kategorie Kadet- 22 žáků, 10 úspěšných řešitelů, nejlepší výsledek 204 b. (290. místo v ČR z 12395 soutěžících) získal M.Malý a J.Mazuch ze 4.C. V kategorii Junior- 31 žáků, 6 úspěšných řešitelů, nejlepší výsledek 189 b. ( 320. místo z 8992 soutěžících) získal O.Herich z 5.C.V kategorii Senior - 8 žáků ( 5164 žáků v ČR), žádný úspěšný řešitel.

Všechny výsledky jsou na nástěnce. Úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme všem za účast.

  

Certifikát na jazykové škole CES v Oxfordu
15. 11. 2015

Naši studenti v Oxfordu využili své znalosti z AJ skvěle!

15. 11. 2015

V rámci projektu OPVK výzvy 56 mělo 30 studentů naší školy možnost nejen zdokonalit své znalosti a dovednosti v Aj, ale i poznat významné historické památky několika měst a životní styl Angličanů .Výuka angličtiny ( 12 lekcí), která probíhala v Oxford House of English, zahrnovala Grammar and Structure, Lexical Development, Communication Skills, Language Awareness. Studenti byli rozděleni do 4 skupin na základě online testu, který vyplnili před odjezdem do Anglie v hodině Aj. Všichni studenti obdrželi na konci jazykového kurzu Certifikát a byli pochváleni ředitelem jazykové školy CES Oxford. Výuka probíhala dopoledne ve dnech 10.-12.11.2015. Program pobytově poznávacího zájezdu do Anglie byl velmi bohatý a náročný ( Londýn, Oxford, Stratford, Windsor), ale studenti vše zvládli v pohodě.( viz foto), díky spolehlivým řidičům.

Děkuji studentům za výbornou reprezentaci školy v cizině a vyučující Mgr.M.Crhákové za pomoc s organizací této velmi náročné akce.

RNDr. J.Čeperová  

13. 11. 2015

Sportovní den ,,Evropa v pohybu"

13. 11. 2015

Na základě vyhodnocení návrhů sportovní přehlídkové soutěže ,,Evropa v pohybu“ ,  jehož posuzovatelem a vyhlašovatelem byla odborná komise Domu zahraničních služeb Praha, jsme byli vybráni jako jedni z úspěšných žadatelů.

Sportovní den ,,Evropa v pohybu“ se uskuteční v pondělí 16.11.2015 v prostorách školní tělocvičny a učebny  4.C (kvarty) Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče a dopoledne i v prostorách Sportovní haly TJ Agrotec. I Vy se můžete zapojit do našeho programu, zacvičit si s námi, zahrát hry nebo se jen přijít podívat a seznámit se s našimi nejen sportovními  úspěchy.

Vyhlášení akce a celý program najdete po rozkliknutí nadpisu v přílohách článku.

6. 11. 2015

Národní kolo soutěže Bobřík informatiky- 8.ročník!

6. 11. 2015

Kategorie Senior ( 7.C, 8.C, 3.A, 4.A)- pondělí 9.11., Junior ( 5.C,6.C, 1.A, 2.A)- úterý 10.11.,Kadet ( 3.C, 4.C) - středa 11.11., Benjamin (1.C, 2.C) - čtvrtek 12.11.

Informace k soutěži na www.ibobr.cz , na nástěnce a u vyučujících Mgr. R.Šebesty a Mgr. P.Dvorníka.

Držím všem palce a přeji dobré připojení a fair play!

RNDr. Jarmila Čeperová

 

27. 10. 2015

VÝMĚNNÝ POBYT HUSTOPEČE – NEUCHÂTEL 2015

27. 10. 2015

Ve dnech 20. – 23. 10. 2015 naše gymnázium hostilo žáky ze švýcarského Neuchâtelu v rámci již druhého výměnného pobytu. Žáci byli ubytováni v českých rodinách a škola pro ně připravila pestrý program, který jim ukázal rozmanitou krásu Jihomoravského kraje.

25. 10. 2015

eTwinning slaví 10.narozeniny!

25. 10. 2015

Také naše škola patří mezi aktivní účastniky eTwinningu od r.2007. Prvním projektem " na dálku " byl projekt " The naturalist notebook " s italskou školou v Casole d´Elsa, jehož cílem bylo poznání regionu Toskánsko a kraje pod Pálavou. Během našeho setkání v Itálii v květnu 2008 díky projektu Do světa 2008, podporovaného JmK, jsme oslavili  "Jaro v Evropě" a projekt byl zařazen mezi nejlepší projekty Evropy a získal European Quality Label.

Program letošního setkání v Itálii, opět díky podpoře JmK, byl zaměřen nejen na oslavu 10.narozenin eTwinningu, ale především na pokračování přátelství v dalším období projektu eTwinning.  

RNDr.Jarmila Čeperová   

25. 10. 2015

Excelence středních škol 2015!

25. 10. 2015

Poprvé v historii uvedeného programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015" se díky vynikajícím výsledkům naší studentky Lenky Karpíškové ( septima) v chemii a SOČ zařadila i naše škola mezi nejlepší SŠ! Velké poděkování za reprezentaci školy patří i Evě Ryšavé ( SOČ), Filipu Plaskačovi ( Aj) a Pavle Krotké ( Nj)

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

V příloze zasílám přehled soutěží pro šk.rok 2015/16 a přeji zapojeným studentům hodně úspěchů!

RNDr. Jarmila Čeperová 

19. 10. 2015

Hustopeče, Londýn, Oslo a Brusel tančily v Barceloně!

19. 10. 2015

Díky už 2. projektu EU Erasmus+ se v Barceloně setkalo na začátku října 5 tanečních studií EU. Za TS Lady Stars Hustopeče se jen z našeho gymnázia projektu účastnilo 14 tanečníků. 

Ač by se mohlo na první pohled zdát, že jednotlivé metropole v projektu jsou přinejmenším jazykově rozdílné, tanečníci z Čech, Anglie, Norska, Belgie i Španělska našli velmi rychle společnou řeč, a to nejen prostřednictvím tance. Po celý víc jak týdenní pobyt zněly soustředěním různé jazyky – hlavně angličtina, francouzština a španělština. Tanečníci však získávali další cenné zkušenosti v oblasti neformálního vzdělávání na poli multikulturním, poznávali historie zúčastněných měst a zemí, zvyky a tradice, vytvářeli si názory na životy a postoje mladých lidí v různých částech Evropy, ale také si vyměňovali názory na téma projektu: ,,Vliv tanečního studia na osobní a profesní rozvoj mladých lidí“.

15. 10. 2015

Autorské čtení Michala Viewegha

15. 10. 2015

2. října se ve Valticích konalo autorské čtení Michala Viewegha, jednoho z nejznámějších současných českých spisovatelů. Cestou nás naplňovaly smíšené pocity. Po jeho nemoci, kterou dříve vnímal jako velkou křivdu, prošel dalšími těžkými situacemi. Rozpadlo se mu manželství a kvůli závažnosti onemocnění nemohl dále cestovat (pro člověka, který chtěl poznat svět, je těžké se s touto skutečností smířit).

V knize Biomanžel a Biomanželka popsal své manželské problémy, to mu alespoň částečně pomohlo srovnat se se situací. Po předešlém zhlédnutí televizních pořadů a přečtení článků o Vieweghovi, ve kterých neustále poukazoval na svůj smutek, jsme všichni nabyli dojmu, že se beseda ponese v ponurém duchu. Opak byl pravdou! Jeho pohotové a vtipné odpovědi na ne vždy příjemné dotazy nás mile překvapily.    

 Debora M. Vrátilová, Ivana Matušková, septima

14. 10. 2015

Skvělý úspěch Matyáše Kyncla!

14. 10. 2015

Matyáš Kyncl ( tercie) byl nejmladším finalistou Soutěže SŠ prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území JMK, kterou pořádá Lipka, Katedra environmentálních studií FSS MU a Jihomoravský kraj. 

Z 22 přihlášených prací z různých oborů vybrala odborná porota 8 prací, které studenti prezentovali v prostorách KÚ v pondělí 12.10. Matyáš  prezentaci práce Památné stromy zvládl bravurně a uspěl mezi studenty maturitních ročníků SŠ! Prezentace soutěžících komise složena z odborníků z Katedry environmentálních studií FSS MU nejen hodnotila,ale poskytla také zpětnou vazbu a poradila, jak správně prezentovat. Ceny předával děkan FSS MU . Výborná organizace celé soutěžní přehlídky vytvořila příjemnou atmosféru pro soutěžící.   

Matyášovi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů!

RNDr. Jarmila Čeperová

14. 10. 2015

Exkurze na ,,Velkou Moravu"

14. 10. 2015

Ve středu 14.10.2015 se žáci a studenti sekundy a kvinty alespoň na dopolední hodiny vrátili v čase do historie Velké Moravy. Jejich exkurzi do Slovanského hradiště v Mikulčicích sice počasí nepřálo, ale vzhledem k tomu, že program probíhal v budovách muzea, nějaký ten déšť nikomu nevadil.

Akce byla určitě zajímavá a obohatila tak výuku dějepisu období od 9. století. 

11. 10. 2015

Studenti gymnázia si vyzkoušeli práci v televizním studiu HTV

11. 10. 2015

Studenti ze semináře ČJ a literatury Gymnázia T.G.Masaryka navštívili Hustopečskou televizi, aby se blíže seznámili s prací redaktorů, moderátorů i kameramanů televizního studia a  také si v praxi vyzkoušeli, co tato práce obnáší.Jak se jim vše dařilo, můžete zhlédnout an tomto odkazu HTV, minutáž začátku: 7:20 min.                             V .K.                                    

7. 10. 2015

Dotace JmK Do světa 2015!

7. 10. 2015

Pobytově-poznávacího zájezdu do Toskánska s návštěvou partnerské školy v Colle val d´Elsa se ve dnech 27.9.-4.10.2015 zúčastnilo 34 studentů, kteří se zapojili do projektu "Technology is just a tool for working together". Jihomoravský kraj podporuje spolupráci škol v partnerských regionech JmK.

Chtěla bych pochválit naše studenty za skvělou prezentaci nejen naší školy, města, ale celého Hustopečska  

fotogalerii si můžete prohlédnout na http://dvornik.rajce.idnes.cz/Toskansko_2015/

6. 10. 2015

Matyáš Kyncl je finalistou!

6. 10. 2015

Matyáš Kyncl ( tercie) je mezi finalisty Soutěže SŠ prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území JMK, kterou pořádá Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Katedra environmentálních studií FSS MU a Jihomoravský kraj.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v pondělí 12.10. od 15:00 v prostorách KÚ JMK na Žerotínově náměstí v Brně. Matyáš bude prezentovat svoji práci Památné stromy, kterou zpracoval v rámci BiO kat.D.

Matyášovi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů při prezentaci práce!

RNDr. Jarmila Čeperová    

5. 10. 2015

Code week EU- Evropský týden programování

5. 10. 2015

V týdnu 11.-18.10.2015 bude připraven test, který využijete k přípravě na celostátní kolo soutěže.

Informace na www.ibobr.cz a u vyučující J.Čeperové 

5. 10. 2015

8.ročník soutěže Bobřík informatiky!

5. 10. 2015

Celostátní kolo se koná v týdnu od 9.11. do 13.11.2015. Kategorie Senior ( 3.A, 7.C, 4.A, 8.C) v pondělí 9.11., kategorie Junior ( 1.A, 5.C,2.A., 6.C) v úterý 1O.11., kategorie Kadet ( 3.C a 4.C) ve středu 11.11. a kategorie Benjamin ( 1.C a 2.C) ve čtvrtek 12.11.2015

Přihlášky a bližší informace u vyučující RNDr. J.Čeperové 

Na www.ibobr.cz si vyzkoušejte testy z minulých ročníků. 

1. 10. 2015

Poznávací zájezd do Provence

1. 10. 2015

        V týdnu od 21.  do  26.9.2015 se žáci našeho gymnázia spolu s žáky Gymnázia Klobouky zúčastnili cesty za poznáním francouzského regionu Provence. Během čtyř dnů jsme odkryli nesmírnou pestrost a podmanivost tohoto kraje. Poznali jsme její jedinečné vůně, barvy i chutě

23. 9. 2015

Pozvánka na autorské čtení Michala Viewegha

23. 9. 2015

Je Vaším oblíbeným autorem Michal Viewegh? Nebo jen sledujete, jak se vzpamatovává z vážných zdravotních problémů, které ho v životě potkaly? Máte rádi jeho knihy? Příjměte tedy pozvánku na jeho autorské čtení ve Valticích.

Pokud chcete mít vstup zajištěný, můžete si objednat místo i přes p. učitelku Komoňovou. 

21. 9. 2015

Hustopečská televize natáčela v naší tělocvičně

21. 9. 2015

TS Lady Stars, kroužek při našem gymnáziu, má podporu i Města Hustopeče. Ve středu 16. 9. 2015 dokumentovala naši práci a hodnotila naše výsledky a projekty i Hustopečská televize.

                 

20. 9. 2015

Do světa 2015! Pobytový zájezd do Toskánska s návštěvou partnerské školy v Colle d´Elsa

20. 9. 2015

Doplněné informace k zájezdu ( 27.9.-4.10.2015) a pokyny k bezpečnosti jsou uvedeny v příloze a také zaslány na třídní emailové adresy.

Přeji všem krásný pobyt plný zážitků a nových přátelství!

RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka projektu

17. 9. 2015

TS Lady Stars při Gymnáziu T. G. Masaryka doplňuje svoje řady

17. 9. 2015

Máte děti od 7 do 18 let, které mají rády pohyb a hlavně tanec? Taneční skupina Lady Stars doplňuje svoje řady v obou věkových kategoriích. 

Letošní Mistři a 1.Vicemistři světa IFMS, stříbrní na finále ČR Taneční skupiny roků, úspěšní v CDO i účastníci několika zahraničních projektů EU, které v letošním roce další setkávání s evropskou taneční mládeží na projekt podpořený grantem EU čeká, přijímají šikovné tanečníky.

Jestli máte chuť, tréninky budou vždy ve středu a v pátek od 15.30 do 17.00 hod mladší skupina  a od 17.00 hod do 18.30 hod starší skupina v tělocvičně Gymnázia T. G. Masaryka v Hustopečích. Přijďte se podívat a omrknout, jestli by Vás tancování s námi bavilo. Najdete spousty nových kamarádů nejen v naší tělocvičně, ale i v zemích Evropy, podíváte se s  námi do světa a Váš život ovládne  tanec.

Přijďte ve středu 14.10. 2015 nebo napište hned na  e-mail: kmgbv@seznam.cz, máte poslední možnost  být letos s námi, těšíme se na Vás.                                                  Věra Komoňová, Mgr., vedoucí a manažerka TS Lady Stars

17. 9. 2015

Letecký zájezd do Barcelony z grantu EU

17. 9. 2015

Na úspěšný loňský projekt EU Erasmus+ do Londýna navazuje nyní další úžasný projekt stejného typu do španělské Barcelony, který byl EU podpořen v celkové výši 36 912 Eur.

Projektu se zúčastní celkem 72 mládežníků a vedoucích z pěti zemí Evropy. Z naší školy odletí do Barcelony v říjnovém termínu celkem 14 studentů, dohromady ale 28 účastníků z TS Lady Stars a  vedoucí. Všichni si budou vzájemně představovat své školy, taneční studia, svoje rodná města, kraje i země. V rámci podpořeného programu se budou všichni učit i tancovat ve stylu street s nejvěhlasnějšími lektory tanečních studií z Osla, Londýna, Bruselu a Barcelony.  Všichni se těší i na poznávání barcelonských historických a kulturních památek, nejprve budou provázeni španělskými tanečníky, další dvě odpoledne budou patřit zkušenému průvodci, který Barcelonu všem představí ze svého pohledu.  

Důležitá jsou také vzájemná setkávání v oblasti neformálního vzdělávání. Mládežníci  si budou vyměňovat své zkušenosti nejen ohledně vzdělávání, ale i tance, osobního života, národních zvyklostí, tradic, osobních zkušeností  i multikulturního života mladých lidí v EU.

17. 9. 2015

OPVK výzva 56-Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky - Anglie

17. 9. 2015

Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických vyhlásil Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v dubnu 2015. Naše škola se zapojila do výzvy a 7.7.2015 jsme získali dotaci 542 328 Kč ( na organizaci jazykového kurzu anglického jazyka pro 2 učitelepoznávacího  zájezdu s výukou anglického jazyka pro 30 žáků).

V srpnu a první týden v září proběhla podle zadaných podmínek dvě výběrová řízení ( kurz pro učitele zajistila CK Alfa- agency a zájezd pro žáky bude zajišťovat CK Dery).

 

16. 9. 2015

Kampaň eSkills for Jobs 2015!

16. 9. 2015

Obstojíte v dnešním IT světě? Otestujte si své počítačové dovednosti a získejte tričko!

Informace o kampani máte na třídních emailových adresách.

Zaregistrujte se na www.itfitness.cz , po spuštění testu vytrvejte do konce a získejte certifikát s výsledky, které nahlaste vyučující J.Čeperové

Přeji hodně úspěchů! 

16. 9. 2015

Do světa 2015! Toskánsko 27.9.-4.10.2015

16. 9. 2015

Informace o  programu a pokyny pro žáky jsou uvedeny v příloze a zaslány i na třídní emailové adresy. 

Schůzka účastníků v pátek 18.9. v 9.30 v učebně F.

RNDr. Jarmila Čeperová