Prima zavítala v rámci projektového dne na Brněnskou přehradu

3. 5. 2022

Dne 25. 4. se žáci primy vydali v rámci pořádání projektového dne na Brněnskou přehradu. Tématem jejich výpravy byl "Hmyz a vodní prostředí“.  Celý program probíhal pod vedením zkušené lektorky Ing. Zory Rýparové, která působí v ekologickém centru Rezekvítek (www.rezekvitek.cz) se sídlem v Brně. Cílem bylo propojení teoretických znalostí z hodin biologie s praktickými ukázkami.

Žáci se nejprve rozdělili do skupin a zábavnou hrou – na téma Vodouch stříbřitý se zdokonalovali v týmové spolupráci a rozvíjeli své komunikační kompetence. Průběžně pracovali s jednotlivými pomůckami na odlov hmyzu a určovali vlastnosti vody -  pH, tvrdost, teplotu a přítomnosti iontů, resp. porovnávali vodní prostředí rybníka a potoka. Výsledky těchto jednotlivých úkolů si žáci ve skupině zapisovali do pracovního listu. 
V průběhu dopoledne se tak žáci seznámili s badatelsky orientovanou výukou a efektivně dokázali z naměřených hodnot vyvodit závěry a rozdíly o vodním prostředí. Dokázali podle určovacích klíčů a biologických znaků určit příslušný hmyz a zařadit ho do systému bezobratlých živočichů. Také si zopakovali jednotlivé biologické pojmy související s tématem entomologie.
Mgr. Silvie Červenková – vyučující biologie a chemie