MU v Brně pořádala za účelem prohloubení spolupráce mezi středními školami a Lékařskou fakultou Den učitelů

3. 5. 2022

Dne 26. dubna pořádala Masarykova univerzita v Brně za účelem prohloubení spolupráce mezi středními školami a Lékařskou fakultou Den učitelů. ...

V rámci programu nás, učitele ze středních škol, provedli Simulačním centrem LF MU a  představili nám muzeum profesora Karla Žlábka sloužící k výuce anatomie. Dále nás seznámili s projektem Juniorské akademie, která slouží jako rozvojový program pro studenty se zájmem o biologii, chemii, fyziku i matematiku a studentům, kteří se rádi vzdělávají nad rámec středoškolské výuky. Přítomní  měli  také  možnost zúčastnit se   školské výuky, či se se přihlásit na zajímavé online přednášky, do různých kurzů, nebo  najít inspiraci pro svůj výzkum.

Mgr. Silvie Červenková - vyučující biologie a chemie