Kvinta v rámci projektového dne zavítala do Botanické zahrady v Brně

25. 4. 2022

Studenti kvinty se zúčastnili projektového dne mimo školu  a setkali se s odborníkem v Botanické zahradě v rámci projektu  OP VVV Šablony II SŠ

Cílem projektového dne nazvaného  "Rozmnožování a výživa výtrusných a semenných rostlin" bylo setkání s odborníkem. ...

Dne 6.4.2022  se kvinta   vypravila do  Botanické zahrady  PřF Brno ve společnosti paní Ing. Jany Jandové, vedoucí skleníků. Cílem  návštěvy bylo propojení teoretických znalostí z botaniky 1.ročníku s praktickými .
Při prohlídce skleníků s velmi zajímavým výkladem doplněným modely a ukázkami studenti vyplňovali pracovní listy za tím účelem zakoupené paní učitelkou . Tyto listy jsou určeny pro studenty SŠ a korespondují s prohlídkou skleníků (tropický, subtropický. kapradin a cykasů, palmový, sukulentů a bromélií). V odborném výkladu využila Ing. Jandová mezipředmětové vztahy biologie, chemie a zeměpisu  a učivo SŠ, , čímž udržovala pozornost studentů. Při závěrečné reflexi nejvíce studenty zaujaly praktické rady na rozmnožování a pěstování kaktusů, bromélií, ananasu aj. 
Výklad s prohlídkou skleníků trval 3 vyučovací hodiny a  byl zakončen výstavou "Včely a další opylovači rostlin", která byla 1.4. instalována. Poslední vyučovací hodina probíhala ve venkovních prostorách botanické zahrady, která slaví letos 100 let od založení, kde jsou záhony a ukázky rostlinných skupin, např. lužních lesů, teplomilné vegetace na hadcích, vegetace vátých písku aj. Také zahradní architektura byla inspirací pro studenty kvinty, kteří se budou podílet na realizaci trvalkových záhonů na školním dvoře.

Příprava na projektový den proběhla v hodině biologie 5.4. a zhodnocení 7.4. včetně kontroly vyplněných pracovních listů a zopakování odborných pojmů. Studenti ještě zpracují prezentaci- fotoherbář, který pořídili během prohlídky.

S kolegyní S.Červenkovou, které děkuji za pomoc při organizaci, jsme se shodly, že téma projektového dne a především prohlídka s odborným výkladem doplněným vypracováním pracovních listů je skvělým doplněním výuky botaniky v 1.ročníku.


RNDr. Jarmila Čeperová