Aktuality

28. 3. 2017

Velký úspěch TS DANCEVERSITY na soutěži CDO v Brně

28. 3. 2017

Maximální úspěch znamenala pro naše tanečníky z DANCEVERSITY soutěž CZECH DANCE ORGANIZATION v Brně. Ze čtyř choreografií získali tanečníci a tanečnice 4 zlaté medaile!

Po choreografiích cheerleadingu, SHOW dance formací a hiphopu se Danceversity letos nově pustila do dalšího druhu tanečního umění - DISCO formací a hned sklízela zlaté medaile. Obě DISCO formace, jak dětí, tak i dospěláků byly perfektně předvedeny a právem oceněny.

Další soutěž čeká DANCEVERSITY v neděli, a to CZECH DANCE TOUR a příští neděli Taneční skupina roku. Všem děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů!    V.K.

28. 3. 2017

Úspěch na Dětské scéně recitátorů a postup do krajského kola

28. 3. 2017

Okresního kola Dětská scéna v Břeclavi se zúčastnila čtyři děvčata, která si svůj postup vybojovala ve školním kole recitační soutěže našeho gymnázia.

3. kategorii reprezentovaly Kristina Špačková a Matylda Střelcová ze sekundy, 4. kategorii zastupovaly Aneta Unverdorbenová z tercie a Alžběta Urbánková z kvarty. Konkurence byla obrovská, ale naše holky se neztratily. Matylda Střelcová vybojovala 3. místo v 3. kategorii a Alžběta Urbánková 2. místo ve 4. kategorii a zároveň postup do krajského kola v Brně.

Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a Alžbětce přejeme další úspěchy v krajském kole Dětské scény.         V.K.

 

 

28. 3. 2017

Školní kolo 39.ročníku SOČ

28. 3. 2017

se koná ve středu 29.3.2017 v učebně biologie 7.vyučovací hodinu 

Přijďte se seznámit a inspirovat  náměty prací studentů 2.A a 6.C !

RNDr. Jarmila Čeperová

20. 3. 2017

1.místo v okresním kole II.kategorie a postup do krajského kola

20. 3. 2017

v 7.ročníku celostátní soutěže SAPERE- vědět, jak žít pod záštitou prezeidenta Miloše Zemana a MŠMT získalo družstvo 4.C ve složení Vojtěch Borýsek,Berenika Oudová a Nikol Dunajová. Družstvo 2.A získalo v III. kategorii druhé místo.

V okresním kole 8.ročníku celostátní soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST získalo družstvo 4.C v II.kategorii 4.místo a družstvo 2.A v III.kategorii 3.místo.( diplomy v příloze).

Blahopřejeme! 

RNDr. Jarmila Čeperová

 

14. 3. 2017

Krajský přebor škol v lyžování a snowboardingu

14. 3. 2017

Dne 8. 3. 2017 se konal ve Velkém Meziříčí na Fajtově kopci krajský přebor škol v lyžování a snowboardingu. Za krásného počasí a na dobře upravených tratích reprezentovali naši školu čtyři studenti a určitě nebyli jenom do počtu. V konkurenci přibližně sto padesáti účastníků z jednašedesáti škol obsadili bodovaná místa. Nejlépe se umístila Radka Podešťová ze Septimy, která ve své kategorii obsadila druhé místo. Ze septimy ještě reprezentovali: Jonáš Janík (který vyjel na svém snowboardu třetí místo, a nebýt nešťastného přisednutí v jedné brance, určitě by bojoval i o vyšší příčky) a Natálie Stančišová, která opět na snowboardu vyjeli páté místo. Tutéž příčku obsadil také Michal Podešť ze třídy kvinta. Blahopřejeme a doufáme, že tato umístění pomohou našim studentům vybojovat účast na zimní olympiádě mládeže v příštím roce.

Ctirad Šedý

 

5. 3. 2017

Mensa- testování IQ- na naší škole 20.dubna 2017!

5. 3. 2017

Přihlaste se na webové stránce Mensy :http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=7765

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR - PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

(FIT VUT bere přednostně bez přijímacích zkoušek studenty s IQ na 119 a Masarykova univerzita na IT také, ale s IQ nad 130)

27. 2. 2017

Chemická olympiáda kategorie D

27. 2. 2017

školního  kola ( teoretická domácí práce, praktická část a kontrolní test) se 6.2. zúčastnili 4 žáci kvarty. Svými výbornými výsledky se probojovali Petr Sokolář ( 159 b.),  Petr Haleš (143 b.) a Rudolf Juřišica ( 141,5 b) do okresního kola, které se koná 7.3.2017 na Gymnáziu v Břeclavi.

Děkuji všem žákům za svědomitou přípravu a přeji postupujícím hodně úspěchů při řešení náročných úkolů okresního kola.

RNDr. Jarmila Čeperová 

26. 2. 2017

Opět úspěšné ,,CHEMIKLÁNÍ“!

26. 2. 2017

Letos se konalo 10. února 2017 a pořadatelem 2. ročníku byla Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. A naše gymnázium opět zabodovalo!

V soutěži šlo o týmovou jednodenní soutěž určenou pro tří až pěti členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii.

V našem týmu soutěžili studenti:

Lenka Karpíšková z oktávy, Eliška Rapcová, David Sopoušek, Richard Malý ze sexty a Tomáš Lengál z kvinty.

Ze 45 týmů z naší republiky, Slovenska a Polska obsadili studenti z našeho gymnázia krásné 9. místo.

K úspěchu blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.                                             Mgr. Reiterová Olga

 

14. 2. 2017

Projekt EDISON zahájen!

14. 2. 2017

V pondělí jsme přivítali na naší škole 5 stážistů, kteří se ihned postavili před tabuli a v roli učitele si vedou výborně. Nejen prezentují sebe, svoji zemi, její přírodní a kulturní bohatství, ale především vyučují interaktivní metodou "škola hrou" a diskutují s našimi žáky. Amelia Nurmawati ( Indonésie)- hostitelkou je Natálie Stančišová ( 7.C) , Can Kecesi (Turecko)- hostitelem je Pavel Klak (7.C), Daniela Cordeiro  (Portugalsko)- hostitelkou je Katka Zimolková ( 7.C), Rita Laryea ( Ghana)- hostitelkou je Romana Maděřičová ( 3.C) a Siyu Li ( Čína)- hostitelkou je Marie Knápková ( 5.C).

Reportáž HTv: https://www.youtube.com/watch?v=LC2dy9SvAzw

 

11. 2. 2017

Danceversity tancují s londýnskými lektory

11. 2. 2017

Tanečníci TS Danceversity již od pátku 9.2. do neděle 12.2. tancují s dvěma tanečními lektory z Londýna – Benem a Karine. Napříč věkovými kategoriemi vytvářejí společně School Dance Exhibici – velkou taneční choreografii. 

Páteční trénink doplnil ještě trénink disko s brněnským lektorem a Londýňané si v tento čas prošli centrum Brna a nakoupili suvenýry a drobné dárečky ve Vaňkovce. Oba neustále vyjadřovali údiv nad českými cenami. V Londýně je podstatně dráž.

Celá taneční exhibice by měla být na konci letošní taneční sezóny společnou choreogradií s taneční skupinou z Helsinek z Finska, které je programovou zemí  společného projektu Spolku dětí a  mládeže Duhový svět Erasmus+.

Příjemná atmosféra, taneční sestavy, moderní hudba i přátelství – to všechno charakterizuje toto soustředění.       V.K.

9. 2. 2017

Experimentování je nedílnou součástí výuky chemie a fyziky.

9. 2. 2017

Během  Letní školy pro učitele Ch, F a Bi, kterou organizuje Otevřena věda AV ČR, jsem se seznámila s projektem  Amgen Teach  zaměřený na podporu výuky vědy , který na VŠCHT koordinuje Dana Poláchová. Velmi mě zaujala možnost organizace workshopu přímo na naší škole.    

V rámci workshopu připravili školitelé 3 bloky, ve kterých 11 učitelům chemie a fyziky  SŠ a ZŠ představili méně známé, méně tradiční a také zcela nové pokusy ze čtyř tematických oblastí. Zajímavé pokusy na reaktivitu mědi a pokusy s chlorem a bromem jinak , demonstroval  RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D. Netradiční pokusy  s kovy  a pokusy na principu elektrolýzy Mgr. Jan Havlík . Žákovské  pokusy  zaměřil  RNDr. Ing. Petr Distler na badatelsky orientovanou výuku (BOV), kdy žáci během realizace pokusů objevují podstatu dějů na základě ověření svých  hypotéz.Mimo pracovní listy a materiály k výuce  jsme  především získali nové poznatky a praktické dovednosti v rámci netradičních pokusů s kovy.

Děkuji paní Poláchové za výbornou organizací workshopu a školitelům za velmi atraktivní pokusy, které využijeme ve své výuce i během DOD  a které budou motivací pro studium chemie a fyziky našich žáků.  

RNDr. Jarmila Čeperová 

9. 2. 2017

À la française!

9. 2. 2017

V úterý 8. února 2017 se francouzštináři z kvinty a 1.A učili francouzsky trochu jinak. Během exkurze do Francouzské aliance v Brně se setkali se stážistkou Virginie, rodilou mluvčí z Bretaně. Ta pro ně připravila pestrý program. V prostorách Aliance řešili úkoly, hledali odpovědi na otázky a listovali v knihách uložených v tamní mediatéce. Současně se dozvěděli mnoho nových informací o činnostech Francouzské aliance. Nejlákavějším a nejvoňavějším bodem programu však byla příprava francouzských palačinek. Byly zaslouženou odměnou za všechny splněné úkoly.

Mgr. Darina Honsová

7. 2. 2017

Další projekt Erasmus+ tentokrát s Finskem odstartoval!

7. 2. 2017

Už v pořadí 4. grant EU jsme získali z programu Erasmus + Mládež. Tentokrát půjde o spolupráci naší TS Danceversity s finskými mládežníky – úspěšnými tanečníky z finských Helsinek.

Dnes se vracejí z Helsinek dvě naše studentky maturitního ročníku – Barbora Komoňová a Eliška Vrbová, které byly na přednávštěvě projednat s našimi partnery celý program, finanční i organizační záležitosti.

Helsinky jsou z jejich pohledu nádherné město, ale velice drahé. Tak uvidíme, jak dáme všechno dohromady, abychom Helsinky a naše finské přátele alespoň trošku poznali.

I spolupráce s finskými partnery byla úžasná, všichni jsou vstřícní, milí a natěšení.

Náš projekt s názvem ,,Role zdravého životního stylu v životě mladého člověka - tanečníka” právě startuje a plný očekávání ze všeho nového, co nám skandinávská země tisíce ostrovů a jezer, země lesů a příjemných lidí přinese. Naše skupinová návštěva Helsinek je naplánována na září 2017.

Věra Komoňová,Mgr., koordinátorka projektu

7. 2. 2017

Pozvánka pro učitele chemie a fyziky

7. 2. 2017

na workshop v rámci projektu Amgen Teach (http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-ucitele/amgen ) zaměřený na badatelsky orientovanou výuku, který se uskuteční ve středu 8. 2. 2017 v prostorách Gymnázia T.G.Masaryka v Hustopečích ve spolupráci s VŠCHT Praha. 

Program workshopu je uveden v příloze.

Těšíme se na setkání!

RNDr. Jarmila Čeperová

 

 

7. 2. 2017

Pivo, víno, ropa aneb chemická olympiáda

7. 2. 2017

Chemické olympiádě se věnuji už několik let. I když jsou to často velké nervy a příprava zabere spoustu času, jsem ráda, že se účastním – vždycky si odnesu mnoho zkušeností, zážitků a vědomostí. Letos jsem se zúčastnila už poosmé a vzhledem k tomu, že jsem v maturitním ročníku, tak také naposledy. V soutěži je třeba projít několika koly – domácím, školním, krajským a v případě nejvyšší kategorie A, kterou jsem dělala já, následuje i národní kolo s možným postupem až na Mezinárodní chemickou olympiádu.

V národním kole jsem se umístila na 6. místě, což mi zaručilo postup do výběrového soustředění na Mezinárodní chemickou olympiádu.

Důležitým člověkem po celou dobu, co dělám chemickou olympiádu, je moje učitelka chemie Mgr. Olga Reiterová, které bych tímto chtěla poděkovat. Byla to ona, kdo mě k chemii přivedl, kdo organizoval olympiádu na naší škole a byl tu vždy pro mě. Vím, že to se mnou nebylo vždy lehké, a o to víc děkuji.  

(Celý článek najdete po rozkliknutí nadpisu) 

Lenka Karpíšková, studentka oktávy

6. 2. 2017

Projekt EDISON na naší škole již příští týden!

6. 2. 2017

V pondělí přivítáme 5 stážistů - Amelia Nurmawati ( Indonésie), Can Kecesi (Turecko), Daniela Cordeiro ( Portugalsko), Rita Laryea ( Ghana) a Siyu Li ( Čína), kteří odučí celkem 100 vyučovacích hodin. Všechny aktivity jako interaktivní výuka, diskuze, workshopy, hry a tance budou v anglickém  jazyce.Odpolední program pro stážisty naopak zorganizují naši žáci včetně pozvání na školní ples v pátek.Ubytováni budou v hostitelských rodinách našich žáků.Hlavním cílem tohoto projektu je komunikace v cizím jazyce a kontakt s lidmi z jiných zemí spojených s reálnou možností získání přátel v zahraničí. Rozvrh a podrobný program bude zveřejněn zítra.

Velké poděkování patří žákům, kteří ubytují stážisty a vám všem, kteří vytvoříte přátelské prostředí pro naše hosty ( odpolední program, pohoštění, prezentace mimoškolní činnosti apod.). 

RNDr. Jarmila Čeperová

6. 2. 2017

Ve školním kole biologické olympiády kat.D,

6. 2. 2017

které proběhlo 1.2.2017 ( kontrolní test, poznávání organizmů a praktický úkol) v biologické pracovně za účastí 8 žáků sekundy. Vítězkou a postupující do okresního kola je Matylda Střelcová, na druhém místě Tobiáš Ouda a na třetím místě Lukáš Zemene.Výsledková listina je v příloze.

Všem žákům děkujeme za účast a Matyldě přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Mgr. Petr Dvorník

30. 1. 2017

Národní kolo ChO kategorie A - 6.místo Lenka Karpíšková!

30. 1. 2017

Skvělého výsledku v Národním kole, které se konalo ve dnech 23.1.-26.1.2017 v Litvínově, dosáhla naše studentka a zařadila se mezi nejúspěšnější, kteří se zúčastní přípravy na mezinárodní ChO v této kategorii.

Lence blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy v silné konkurenci gymnázií z celé ČR!

RNDr. Jarmila Čeperová  

26. 1. 2017

Naši šachisté se na krajském přeboru družstev neztratili

26. 1. 2017

Dne 24. 1. 2017 se konal v Břeclavi krajský přebor v šachu. Naše družstvo tvořené Jakubem Kleinem (septima), Martinem Vaculíkem (sekunda), Jakubem Mlénským (sexta), Matyášem Hrádkem (prima) a Adélou Rapcovou (kvinta) obsadilo páté místo z deseti družstev celého kraje. Před námi skončili pouze družstva brněnských gymnázií, na kterých mají šachy dlouhodobou tradici. Nejlepšího výsledku dosáhli Martin Vaculík s pěti body z osmi partií, Matyáš Hrádek se čtyřmi a půl body ze sedmi partií, ale ani ostatní nezůstali pozadu a bojovali o každý bodík. Blahopřejeme k solidnímu výsledku a možná, že není daleko doba, kdybychom mohli bojovat i o postup do celostátního kola.

Tady můžete najít souhrnné výsledky.

Ctirad Šedý

 

24. 1. 2017

Vítězové školního kola zeměpisné olympiády 23.1.2017

24. 1. 2017

v kategorii A- Václav Kvapil ( 1.C), v kategorii B - Martin Vaculík ( 2.C), v kategorii C - Jan Dvořák ( 3.C) a v kategorii D - Martin Pleyer ( 7.C). Výsledková listina je uvedena v příloze.

Výhercům a medailistům ve všech kategoriích gratulujeme! Vítězové budou reprezentovat naší školu v okresním kole ZO 21.2.2017! Přejeme hodně úspěchů!

Všem soutěžícím ve školním kole děkujeme za účast a předvedené výkony.

Mgr. Petr Dvorník

 

 

 

 

7. 1. 2017

Tříkrálový koncert školního sboru byl skvělý!

7. 1. 2017

Naplněný sál kostela sv.Václava a Anežky České velkým potleskem odměnil výborné pěvecké i recitační výkony našich žáků a dočkal se i přídavku v podání hosta, loňského absolventa, Dana Mrkvicy. Vhodný výběr písní a recitačních vstupů pod vedením Mgr. M.Křížové a nadšení učinkujících naladilo všechny přítomné svátečně.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAvSZ4mnx6SqHTWGntkpWGps_HmVlhDRB

Děkujeme za krásný kulturní zážitek a přejeme hodně nápadů a elánu do další práce! 

 

5. 1. 2017

POZVÁNKA NA PLES

5. 1. 2017

Studentský parlament Gymnázia Hustopeče Vás srdečně zve na 53. reprezentační ples

2. 1. 2017

Projekt EDISON opět na naší škole v termínu 13.2.-17.2.2017 !

2. 1. 2017

Po velmi úspěšné premiéře tohoto projektu v loňském školním roce ( viz fotogalerie a dokumenty v příloze) budeme opět hostiteli několika vysokoškoláků z různých zemí světa.Informace o stážistech nám zašle AIESEC Brno během ledna.Hlavním cílem tohoto projektu je komunikace v cizím jazyce a kontakt s lidmi z jiných zemí spojených s reálnou možností získání přátel v zahraničí.  V loňském roce se tento cíl naplnil a mnoho z nás stále udržuje kontakt se stážisty a dokonce se uskutečnila i setkání v jejich rodné zemi. 

Seznam stážistů, kteří budou vyučovat na naší škole 13.-17.2.2017

Daniela Cordeiro - Portugalsko ( dr.cordeiro@campus.fct.unl.pt
Rita Laryea Amediavor - Ghana ( ritarichh@gmail.com )
Amelia Nurmawati - Indonésie ( amelianurma@gmail.com
Can KEÇECİ - Turecko ( idican96@gmail.com )
Siyu Li - Čína  


 

 

26. 12. 2016

Tradiční zpívání na schodech

26. 12. 2016

vánočních koled v režii školního sboru pod vedením Mgr. Margity Křížové naladilo téměř 300 zpěváků ( žáků a mnoho absolventů) svátečně.

Přejeme příjemné prožití vánočních prázdnin a hodně šťastných dnů v roce 2017!

15. 12. 2016

V krajském kole CHO kat.A 3.místo - Lenka Karpíšková!

15. 12. 2016

Lenka, studentka oktávy, opět prokázala vynikající znalosti v nejnáročnější kategorii CHO, I přes pozdní dodání zadání školního kola ze strany organizátorů letošním ročníku soutěže se dokázala Lenka skvěle připravit a prosadit se v konkurenci 20 studentů ze středních škol kraje.Teoretická a praktická část CHO kat.A se uskutečnila 9.12. 2016 na Přírodovědecké fakultě MU v Brně.

Lence blahopřejeme k účasti v Národním kole 53.ročníku CHO kat.A, které se bude konat v Litvínově ve dnech 23.-26.1.2017!