Aktuality

15. 4. 2015

Pozvánka na třídní schůzky gymnázia

15. 4. 2015

Ve čtvrtek odpoledne 16.4.2015 se budou na našem gymnáziu konat třídní schůzky.

Zahájeny budou v jednotlivých třídách v 15.00 hod, poté mohou rodiče nebo zákonní zástupci žáků konzultovat chování a prospěch žáků s jednotlivými pedagogy do 17.00 hod.

Všichni jste srdečnšě zváni!

14. 4. 2015

Progresivní metody ve výuce- jak vhodně zapojit iPad do výuky !

14. 4. 2015

Vážení rodiče,ráda bych vám představila  využití iPadů  jako nástroje efektivní a kreativní výuky.

Těším se na setkání  s vámi ve čtvrtek 16.4.  v učebně výpočetní techniky VT1 v 17.00 - 17.30 i během konzultací. 

RNDr. Jarmila Čeperová

13. 4. 2015

Úspěch Lenky Karpíškové - vítězství v krajském kole chemické olympiády!

13. 4. 2015

Poté, co se 5. prosince 2014 stala úspěšnou řešitelkou krajského kola chemické olympiády kategorie A, obsadila tehdy 11. místo, zvítězila nyní Lenka Karpíšková v krajském kole chemické olympiády kategorie C. Toto kolo se uskutečnilo ve středu 8. dubna 2015 na Chemické fakultě VUT v Brně. 

Lence blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.                                         Olga Reiterová, Mgr.

 

12. 4. 2015

Po Londýně budou Lady Stars tančit v Barceloně se čtyřmi dalšími prestižními tanečními studii Evropy!

12. 4. 2015

Po londýnské veleúspěšné akci na přelomu října a listopadu 2014 jsme opět dostali víc jak milionovou grantovou dotaci na taneční projekt Erasmus+! 

Lady Stars tentokrát poletí do Barcelony, kde budou všichni tancovat s tanečníky ze streetových tanečních studií z norského Osla, španělské Barcelony, belgického Bruselu a  londýnského Studia 68.

 

8. 4. 2015

Lady Stars jednou zlaté a dvakrát stříbrné

8. 4. 2015

Taneční skupina Lady Stars opět bodovala na víkendové soutěži Taneční skupiny roku 2015 ve Zlíně v obou věkových kategoriích.

Za svoje taneční formace show dance ,,Pomáda“ a choreografii produkce ,,Zloba – královna černé magie“ si tanečníci gymnázia přivezli stříbrné medaile, pompomová choreografie mladší dětské kategorie s názvem ,,Papoušci z Ria“ byla zlatá! 

2. 4. 2015

Divadelní představení „The wave“

2. 4. 2015

Ve středu 1.4.2015 navštívilo 34 studentů naší školy divadelní představení  pořádané divadelní společností mladých herců z Anglie v kulturním domě Semilasso v Brně. 

Jako každý rok bylo představení opět vynikající. Letošní téma bylo studentům velmi blízké, protože se děj odehrával v prostředí středoškolské mládeže, ale zároveň šlo o problém velmi závažný.  

1. 4. 2015

Matyáš zlatý, Natálie stříbrná a Aneta bronzová!

1. 4. 2015

Tři recitátoři reprezentovali  naše gymnázium v recitační soutěži Dětská scéna v Břeclavi.        

Matyáš Kyncl se umístil na 1. místě ve III. kategorii a zároveň získal postup do krajského kola, Natálie Meredová  vybojovala  2. místo v kategorii  IV. a Aneta Unverdorbenová  3. místo ve III. kategorii.

31. 3. 2015

Skvělé výsledky v okresním kole SOČ a postup do krajského kola!

31. 3. 2015

V okresním kole ( pro okres Břeclav, Hodonín a Znojmo), které se konalo 31.3.2015 na Střední zdravotnické škole Jaselská v Brně, byly práce našich studentek K.Hurdálkové ( obor č.17) ze septimy a L.Karpíškové a E.Ryšavé ( obor č.4) ze sexty hodnoceny výborně a získaly doporučení pro postup do krajského kola.

Obě poroty ocenily především pěkný projev a obhajobu svých prací u všech našich studentek. 

31. 3. 2015

Eliška Rapcová je úspěšnou řešitelkou krajského kola CHO kat.D!

31. 3. 2015

Vítězka okresního kola Eliška Rapcová z kvarty se stala i úspěšnou řešitelkou krajského kola, které se konalo v pondělí 30.3. na SPŠCH v Brně.

Elišce blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

RNDr.Jarmila Čeperová

30. 3. 2015

TS Lady Stars přivezla další zlato

30. 3. 2015

Sobotní odpoledne bylo pro TS Lady Stars opět úspěšné. Tentokrát se TS účastnila taneční soutěže CDO v Olomouci a za svoji choreografii produkce Zloba – královna černé magie si přivezla opět zlaté medaile.

25. 3. 2015

FRANCOUZSKÉ DOPOLEDNE SE ZŠ KOMENSKÉHO

25. 3. 2015

V úterý 24.3. žáci kvarty navštívili ZŠ Komenského, kde si pod vedením paní učitelky Honsové připravili pro žáky 7. a 9. třídy program s vůní Francie. Žáci společně připravili dva druhy „quiche“ podle francouzského receptu.

23. 3. 2015

Lady Stars opět dvojnásobně zlaté

23. 3. 2015

Soutěžní sezóna začala TS Lady Stars právě v neděli 22.3.2015, a  to velice důležitou soutěží Czech Dance Organization (CDO) v Brně. Obě věkové skupiny našich tanečníků získaly zlaté medaile a přivezly si z celodenní soutěže z Bobycentra spousty krásných zážitků a inspirací. Děkuji všem za úžasnou reprezentaci!               V.K.             

23. 3. 2015

Přírodovědná a literárně-historická exkurze 2. A a 6. C

23. 3. 2015

V pátek 20.3.2015 se studenti 2.A a 5.C zúčastnili přírodovědné a literárně-historické exkurze do Anatomického ústavu Masarykovy univerzity v Brně.

20. 3. 2015

Stratford -upon- Avon místo konání semináře Erasmus+ KA1

20. 3. 2015

Projekt Inovativní prvky výuky v pŕírodovědných disciplínách získal grant EU a vyučující RNDr.J.Čeperová a Mgr. R.Šebesta se účastní společně se 22 vyučujícími ze 6 evropských zemí semináře  Cooperative learning classroom, který vede Klaas Geussens z Belgie. 

19. 3. 2015

FRANCOUZŠTINA NAPŘÍČ PĚTI KONTINENTY

19. 3. 2015

LE FRANÇAIS À TRAVERS LES CINQ CONTINENTS

Dne 17. 3. navštívil naše gymnázium lektor francouzského jazyka Erwin Labrador, který je na půlroční stáži na Francouzské alianci v Brně.

13. 3. 2015

V německé soutěži čtvrtí v kraji!

13. 3. 2015

Pavla Krotká, žákyně sexty, obhájila i letos své 1. místo v okresním kole soutěže v německém jazyce a znovu tak reprezentovala naše gymnázium i okres Břeclav v krajském kole této náročné soutěže. Mezi 8 nejlepšími němčináři Jihomoravského kraje obsadila ve velmi silné konkurenci vynikající 4. místo.

Porota, tvořená převážně rodilými mluvčími, ocenila vysokou úroveň řečových dovedností všech soutěžících.

Pavle blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Komínková

12. 3. 2015

Úspěšný řešitel dějepisné olympiády

12. 3. 2015

Úspěšným řešitelem okresního kola dějepisné olympiády šk. r. 2014/2015 se stal na břeclavské Duhovce Jiří Mazuch, žák tercie. Z celkového počtu 36 zúčastněných žáků z celého břeclavského okresu se umístil na 6. místě. Tematickým vymezením školního kola DO, kterého se účastnilo 9 žáků tercie a kvarty, byla historie od Sáma k Moháči v souvislostech, v okresním kole šlo potom o dějiny od Sáma k trojspolku v souvislostech.                                        V.Komoňová, M.Crháková

 

12. 3. 2015

Student naší školy získal nominaci do národního kola Wolkerova Prostějova

12. 3. 2015

Krajské postupové přehlídky Wolkerův Prostějov se zúčastnili dva studenti  našeho gymnázia.
Mezi  nejlepší recitátory   se  zařadil Daniel Mrkvica, jeho  vystoupení  bylo odbornou porotou oceněno jako jedno z nejlepších. Naši školu tak bude zastupovat  v národním kole Wolkerova Prostějova.  Daniel Mrkvica  za svou kategorii získal také cenu diváka

Mgr.Anna Růžková

12. 3. 2015

V okresním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov

12. 3. 2015

získali ocenění

Sára Brychnáčová  (1.A)  - 1. místo v  I. kategorii
Daniel Mrkvica (3.A) – 2.  místo  ve II. kategorii

11. 3. 2015

Středoškolská odborná činnost - školní kolo 37.ročníku

11. 3. 2015

Studenti, kteří se zapojili v letošním roce do SOČ, prezentovali své práce ve  školním kole ve středu 11.3.2015

K. Hurdálková ( 7.C) si zvolila  soutěžní obor č.17- Filozofie, politologie a společenskovědní obory , název práce "Středoškoláci a jejich povědomí o novodobých českých dějinách"

L. Karpíšková, E. Ryšavá ( 6.C) pod odborným vedením vyučující z Mendelovy univerzity pracovaly na tématu "Domestikace rostlin z pohledu genetiky"

Obě práce doporučila porota do okresního kola, které se koná 31.3. 2015 v Brně

Adam Štěpánek ( 2.A) pod vedením ing.R.Jaška pracuje na tématu "Rocket Sharp-rychlá výuka C# " v oboru č.12 - Tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie

RNDr. Jarmila Čeperová

10. 3. 2015

Eliška Rapcová je vítězkou okresního kola chemické olympiády kategorie D!

10. 3. 2015

Jiří  Mazuch z  tercie  na 3.místě. To jsou výborné výsledky! Poprvé v historii naší školy jsou dva  naši žáci mezi nejlepšími. Soutěže, která je velmi náročná, se zúčastnilo 17 žáků.

Blahopřejeme k postupu do krajského kola a děkujeme za skvělou reprezentaci školy i dalšímu soutěžícímu D.Konečnému.  

RNDr. Jarmila Čeperová 

1. 3. 2015

Výsledky šk. kola CHO kat. D

1. 3. 2015

Soutěž je složena z teoretické části, praktické části a kontrolního testu. Do okresního kola 9.3. postupují:

1. Jiří Mazuch , tercie , 153,25 bodů

2. Eliška Rapcová, kvarta, 148,5 bodů

3. David Konečný, kvarta, 120,75 bodů

Přejeme hodně úspěchů v náročné soutěži! 

1. 3. 2015

Hodina moderní chemie pod vedením studentů VŠCHT Praha,

1. 3. 2015

která se konala ve čtvrtek 19.února,přispěla k popularizaci chemie a studenti byli na konci hodiny odměněni vyrobenou meruňkovou zmrzlinou přímo v chemické laboratoři!

Více si přečtěte v článku A.Beránkové v Břeclavském deníku.

http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/vybuchy-a-pokusy-i-harry-potter-by-jim-zavidel-20150220.html

 

 

19. 2. 2015

Návštěva Francouzské aliance v Brně

19. 2. 2015

Ve středu 18. února žáci sexty a 2.A, kteří se učí francouzsky, navštívili Francouzskou alianci v Brně.

18. 2. 2015

… a 51. reprezentační ples našeho gymnázia je úspěšně za námi

18. 2. 2015

Studentský parlament při výběru letošního tématu plesu nejdříve váhal, zda  téma ,, Velký Gatsby“ bude opravdu  tou nejlepší volbou. Přeci jen šlo o nápad a určitý vliv díky premiéře filmu spíše  loňský rok, a zdálo se, že všichni mají Velkého Gatsyho tak nějak plné zuby. Nakonec se ale ukázalo, že byl tou nejlepší volbou. 
Na gymples, který se konal 6.2.2015, dorazilo přes 400 návštěvníků, z toho většina v tematickém Dress Codu z 30.let.