OZNÁMENÍ

28. 12. 2020

Vážení rodiče a studenti,

v souladu s Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude výuka a provoz na Gymnáziu Hustopeče probíhat do 10. ledna 2021 tímto způsobem:

- Výuka probíhá distančním způsobem. 

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. 

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.