Informace během mimořádného uzavření školy

Třídnické hodiny, konzultace a vydávání vysvědčení nematuritním ročníkům v období od 22.6.2020 do 30.6.2020

Čestné prohlášení_žáci

Ochrana zdraví a provoz středních škol do konce školního roku

Organizace závěru školního roku od 22.6.2020

Zajištění výuky maturantů na období od 11.5.2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ ZKOUŠKU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 20192020 – žáci 8.C a 4.A při realizaci prezenční výuky od 11.5.2020 do 29.5.2020

Čestné_prohlášení žáci , které musí studenti při prvním vstupu do školy předložit. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

___________________________________________________________________________________________

Informace ke způsobu uzavírání známek za 2. pololetí letošního školního roku

Informace ke způsobu uzavírání známek za 2. pololetí letošního šk. roku

___________________________________________________________________________________________

Kvůli zajištění náhradního způsobu výuky po dobu přerušení vyučování probíhá zadávání úkolů a další komunikace mezi učiteli a žáky těmito způsoby:

1. Komens v elektronickém systému Bakaláři ( komens na žáky - ne na rodiče).

2. Třídní maily.

3. Popř. osobní maily, které jsou uložené ve školní matrice.