Astronomická olympiáda 18.ročník

26. 1. 2021

Astronomická olympiáda (zkráceně AO) je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. AO je MŠMT zařazena v soutěžích typu A v Excelenci SŠ.

Výsledky školního kola:

Kategorie GH (1.C a 2.C) 1.místo Josef Fojtík (2.C)- postup do krajského kola

Kategorie EF (3.C a 4.C) 1.místo Matěj Šrubař (3.C)- postup do krajského kola, 2.místo Zuzana Rubášová (4.C), 3.místo Štěpán Pezlar (3.C)

Kategorie CD (5.C,6.C,1.A,2.A) 1.místo Petr Soudek (5.C)- postup do krajského kola, 2.místo Miroslav Kubeš (1.A)

Kategorie AB (7.C,3.A,8.C,4.A) 1.místo Jan Valíček (7.C)

Všem žákům děkuji za aktivní účast ve školním kole a postupujícím přeji hodně úspěchů při řešení úkolů krajského kola.

RNDr. Jarmila Čeperová