Aktuality

8. 6. 2021

OZNÁMENÍ

8. 6. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo stanoveno:

Veškeré podrobné informace najdete v organizačních opatřeních výše pod odkazem "Mimořádná opatření COVID-19"

30. 5. 2021

Dva projekty Do světa! 2021 získaly grant

30. 5. 2021

z dotační programu Jihomoravského kraje. Projekt "Poznejme přírodní parky Dolního Rakouska", který získal dotaci 200 tisíc Kč, je zaměřen na poznání přírodních lokalit jižní Moravy a Dolního Rakouska a je určen především pro žáky kvarty a tercie. Cílem druhého projektu " Historrie, tradice a kulturní dědictví našich národů", který získal dotaci 150 tisíc Kč a je určen především pro studenty 2.A a 6.C, je pokračování partnerství s polskou školou Gimnazjum im.Powstánców Ślaskich v Miedznej. Spolupráce mezi školami začala již v r.2007 prostřednictvím dvou projektů eTwinning, které získaly i European Label a navazuje na úspěšný projekt Comenius (2010-2012) Landscapes of Europe. Regiony Moravy a Slezska jsou propojeny historicky i kulturně. Programy obou projektů jsou v příloze. Více informací ráda poskytnu.

RNDr. Jarmila Čeperová

30. 5. 2021

2.III/22 Projektový den mimo školu -Šablona SŠ II- Lednické rybníky

30. 5. 2021

se uskutečnil 25.5.2021 pro třídy 2.A a 6.C pod odborným vedením ornitologa ing.Vlastimila Sajfrta z Agentury ochrany přírody a krajiny, CHKO Pálava v chráněné oblasti Lednických rybníků.  Téma projektového dne:Rybník jako složitý ekosystém. Cílem bylo zaměřit se na vlastnosti, společenstva a zóny rybničního ekosystému a zkoumat také ekosystémy v okolí vodní plochy. Věnovat se zdrojům znečišťování stojatých vod, ochraně a trvalé udržitelnosti rybníků.Následně ve výuce Bicv  vypracovat pracovní listy na základě praktických vědomostí a dovedností získaných během projektového dne.Studenti získali podrobné informace k tématu předem a učitelé si ověřili jejich přípravu během videokonference v rámci distanční výuky. Projektová forma  výuky, která

30. 5. 2021

2.III/21 Projektový den ve škole - Šablona SŠ II

30. 5. 2021

se uskutečnil dne 19.5.2O21. Projektový den s tématem k finanční gramotnosti jsme naplánovali pro třídu kvartu,jejíž žáci se zúčastnili soutěže Finanční gramotnost a  tým ve složení J.Bartoň, J.Kamenský a Z.Rubášová  získal druhé místo v celostátním finále. Cílem projektového dne bylo propojit teoretické znalosti, které využili v soutěži, a praktickou využitelnost těchto poznatků. Důraz byl kladen i na mezipředmětovou spolupráci s vyučujícími matematiky. kteří vypracovali pracovní listy na zajímavé praktické úlohy na procenta. Pokračování projektového dne s odborníky ze společnosti Broker Consulting bylo pro žáky již zajímavější než výpočty, protože se aktivně zapojili do finanční hry ABC peněz, která je produktem této společnosti. Žáci vytvořily týmy a dostali 

27. 5. 2021

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

27. 5. 2021

Pro žáky nižšího stupně gymnázií připravilo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje soutěž nazvanou BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU. 

Dané téma naše studenty zaujalo, přihlásili se v době covidové pandemie do soutěže a v  průběhu jara zpracovávali výtvarné práce – komiksy a plakáty. 

V kategorii 6.-7. tříd a nižšího stupně  gymnázií uspěli následovně:   v kategorii komiksů   zvítězil  Matěj Šrubař ze 3.C, na 2. místě  se umístila  Nikol Hauková ze 3.C a na 3. místě Katka Čermáková ze 2.C.  Ve stejné kategorii, ale v tvorbě plakátů,   zvítězila  Emma Střelcová ze 2.C.
 

21. 5. 2021

OZNÁMENÍ

21. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci,

Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace oznamuje, že vyhlašuje 2. kolo příjímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Podrobější informace naleznete v sekci "Uchazeči o studium/přijímací řízení"

Mgr. Radim Šebesta, ředitel gymnázia.

13. 5. 2021

Výzva Akademie věd "Pozvěte si vědce do online výuky"

13. 5. 2021

se stala inspirací pro zpestření distanční výuky biologického cvičení 2.A ve čtvrtek 13.5.2021. Botanik Mgr.et MgA. Radim Hédl,PhD.,vedoucí Oddělení vegetační ekologie v Botanickém ústavu v Brně,se zabývá výzkumem ekologie vegetace se zaměřením na biodiverzitu a dlouhodobé časové změny lesní vegetace. Hlavním tématem je ochrana biodiverzity prostřednictvím obnovy tradičních způsobů hospodaření. Hodina proběhla formou diskuse, do které se studenti  aktivně zapojili připravenými otázkami. Všechny otázky nestačil pozvaný vědec v omezeném času prostředí ZOOM zodpovědět, proto jsme se domluvili na další spolupráci a setkání přímo ve výuce na naší škole.

Děkujeme za skvělou příležitost obohatit online výuku !

RNDr.Jarmila Čeperová

13. 5. 2021

Fascinující baroko – vzdělávací lekce přímo z muzea

13. 5. 2021

I přes uzavření galerií a muzejí se mohli žáci 5.C v rámci on-line výuky 12. května ocitnout v Muzeu Brněnska.  To nyní chystá velkou výstavu o barokní literatuře a pro žáky středních škol připravilo zajímavou vzdělávací lekci o životě a umění doby barokní. Muzejní pedagožka pracovala s ukázkami různých artefaktů tohoto období, které přiblížila i pomocí literárních ukázek. Studenti si mohli interaktivní formou upevnit a rozšířit informace, které již o této době mají. Po celou dobu trvání lekce studenti s lektorkou aktivně spolupracovali a zapojili se do řešení otázek a plnění úkolů.

13. 5. 2021

TÝM KVARTY ZÍSKAL DRUHÉ MÍSTO V CELOSTÁTNÍM FINÁLE SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST

13. 5. 2021

Druhé místo v celostátním finále soutěže Finanční gramotnost v kategorii II. získal tým kvarty ve složení Jan Bartoň, Jeroným Kamenský a Zuzka Rubášová. Výborné výsledky v okresním a krajském kole zajistily týmu kvarty postup do celostátního finále soutěže, které se konalo online v prostředí Teams 21. 4. 2021. V programu soutěže byla kromě testu, jehož otázky se vztahovaly k videu s tématikou finanční gramotnosti, také debata se zástupcem ČNB, který odpovídal žákům na připravené otázky. V silné konkurenci 12 týmů v kategorii II   je druhé místo týmu kvarty velkým úspěchem, který byl také oceněn dárkovým poukazem České spořitelny v hodnotě 1.000,- Kč na nákup knih.  Česká spořitelna prostřednictvím projektu „Abeceda peněz“ poskytuje propracované materiály a metodické pomůcky pro výuku finanční gramotnosti. 

Téma finanční gramotnosti je aktuální a škola plánuje ve spolupráci se zástupci společnosti Broker Consulting  pro žáky kvarty i realizaci projektového dne. Jeho cílem bude propojení matematické teorie s praxí.

Všem studentům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!

RNDr. Jarmila Čeperová
 

11. 5. 2021

Opět ve škole!

11. 5. 2021

Stejně jako ostatní školy i Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče se 10. května otevřelo po několika měsících žákům, i když prozatím jen třídám primy a tercie. Organizace prvního dne odpovídala vládním nařízením - oddělený vstup do prostor školy a čekání na začátek testování. To proběhlo bez problémů, a tak všichni přítomní žáci mohli začít první školní den – tentokrát ve svých třídách se svými učiteli. Krásné letní den umocnil dobrou náladu a také naději, že se vracíme do doby, v níž je normální chodit do školy, vidět se navzájem a společně zažívat vše, co patří k životu školy. 

7. 5. 2021

Vítězem celostátního finále Zeměpisné olympiády kat.C je Jan Bartoň!

7. 5. 2021

Finále bylo rozděleno do dvou dnů- testová část ve čtvrtek 22.4 a praktická část v pátek 23.4. Honza získal za vítězsrví v kategorii C 86,9 bodů a  kvalifikoval se na Evropskou zeměpisnou olympiádu EGEO. Vyhlášení výsledků probíhalo online 3.5.2021 z pražského Karolina.Odkaz na video z vyhlášení výsledků celostátního finále: https://www.youtube.com/watch?v=wr7_2tj0BWs

Honzovi  přejeme hodně zážitků a úspěchů i v mezinárodní soutěži!

Mgr. Petr Dvorník

5. 5. 2021

OZNÁMENÍ

5. 5. 2021

Vážení rodiče a studenti,

od 10.5.2021 dochází ke změně ve výuce na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče:

výuka primy až kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky

Veškeré podrobné informace najdete v organizačních opatřeních výše pod odkazem "Mimořádná opatření COVID-19"

21. 4. 2021

Tým kvarty získal 2.místo v celostátním finále soutěže Finanční gramotnost!

21. 4. 2021

Výborné výsledky v okresním a krajském kole zajistily týmu kvarty ve složení Jan Bartoň, Jeroným Kamenský a Zuzka Rubášová postup do celostátního finále, které se konalo online v prostředí Teams 21.4.2021. V programu soutěže byla kromě testu, jehož otázky se vztahovaly k videu s tématikou FG, také debata se zástupcem ČNB , který odpovídal žákům na připravené otázky. V silné konkurenci 12 týmů v kat.II  je druhé místo historický úspěch naší školy.

Děkuji za skvělou reprezentaci školy a věřím, že získané znalosti a dovednosti z FG využijí žáci v praktickém životě.

https://financnigramotnost.cz/detsti-finaliste-souteze-financni-gramotnost-potrapili-ministryni-i-predstavitele-cnb/

RNDr.Jarmila Čeperová

20. 4. 2021

Skvělé výsledky v krajském kole zeměpisné olympiády 2021

20. 4. 2021

Ve středu 17. 3. se   kvůli stávajícím protiepidemiologickým opatřením uskutečnilo online krajské kolo zeměpisné olympiády. Soutěž se skládala ze tří částí – práce s atlasem, ověření teoretických znalostí a praktického úkolu. Naši školu reprezentovali Josef Fojtík (sekunda), Martina Knoflíčková (sekunda), Jan Bartoň (kvarta) a Jan Valíček (septima), kteří se kvalifikovali díky svým výborným výkonům v okresním kole. ...

20. 4. 2021

Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests YPEF)

20. 4. 2021

Studenti gymnázia se ve dvou tříčlenných týmech zúčastnili místního kola soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF).
Ve starší kategorii školu reprezentovali Lukáš Zemene, Marie Procházková a Kristýna Špačková. Za mladší kategorii soutěžili Jan Bartoň, Emma Staňková a Julie Jurišicová. ...

20. 4. 2021

Le français en avant!

20. 4. 2021

 Je obdivuhodné, že žáci Gymnázia T.G.Masaryka věnují během distanční výuky tolik času a energie dobrovolným úkolům a soutěžím. Naši francouzštináři jsou toho důkazem....

5. 4. 2021

Tým kvarty postupuje do celostátního kola soutěže Finanční gramotnost!

5. 4. 2021

V krajském kole, které se konalo online 29.3., tým ve složení Zuzka Rubášová, Jeroným Kamenský a Jan Bartoň obsadil vynikající 3. místo! Soutěžilo 12 týmů z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a kraje Vysočina ( výsledky viz příloha). Soutěž se skládala ze dvou částí, vědomostního testu a vlastní prezentace zadaného úkolu. Krajské kolo bylo součástí Global Money Week (22.3.-28.3.), který byl zakončen odbornou konferencí 31.3. za účastí ministryně financí Aleny Schillerové a všech bankovních institucí, které podporují výuku finanční gramotnosti. Celostátní kolo se bude konat v termínu 21.4.2021 bohužel opět online místo setkání v budově ČNB.

https://breclavsky.denik.cz/ctenar-reporter/hustopecti-studenti-gymnazia-zabodovali-ve-finale-souteze-financni-gramotnost.html

Týmu kvarty přejeme hodně úspěchů a zážitků v celostátním kole!

RNDr.Jarmila Čeperová

 

5. 4. 2021

Jan Bartoň (4.C) je vítězem okresního kola CHO kat.D,

5. 4. 2021

na 3.místě Matěj Šrubař (3.C) a Jitka Stritzlová (4.C) získala 4.místo. Soutěžící ( 10 žáků, Gymnázium Břeclav, Gymnázium Mikulov a ZŠ Břeclav Kupkova) plnili náročné úkoly teoretické i praktické části v prostředí Moodle v časovém limitu 75 minut. Vynikající výsledky našich žáků zařadily naši školu na nejvyšší pozici v okresním kole a  také zajistily postup všech našich žáků do krajského kola 19.4.2021. Více na https://olympiada.vscht.cz/

Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci a přeji hodně úspěchů v krajském kole!

RNDr. Jarmila Čeperová

9. 3. 2021

Tým kvarty postupuje do krajského kola soutěže Finanční gramotnost!

9. 3. 2021

Tým ve složení Jeroným Kamenský, Julie Jurišicová a Zuzka Rubášová je vítězem okresního kola II.kategorie a zajistil si postup do krajského kola. Tým ve složení K.Folková, L.Zemene a L.Witpeerd skončil v okresním kole III.kategorie na druhém místě.

Krajská kola se uskuteční formou setkání na Microsoft TEAMS koncem března a budou zahrnuty do celosvětové akce Global Money Week. Setkání bude obsahovat znalostní test, jež bude pro všechny stejný, a kreativní úkol na téma: “Jak byste se chtěli učit o financích u vás na škole”?, který tým zpracuje a odborné komisi zašle do 18.3.2021.

Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci školy a přeji hodně kreativních nápadů a úspěchů v krajském kole.

RNDr. Jarmila Čeperová

8. 3. 2021

ÚSPĚCH Jana Kadrnky

8. 3. 2021

Jan Kadrnka, student 2.A,   se  umístil    na  2. místě v celostátní literární soutěži O cenu  Ludvíka Kundery.  Jeho úspěšný  autorský text s názvem ,, Až zazní táhlý tón"  si můžete přečíst zde. ( odkaz na text)

1. 3. 2021

OZNÁMENÍ

1. 3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27.ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, v souladu se kterým bude výuka a provoz na Gymnáziu Hustopeče probíhat do 21. 3. 2021 tímto způsobem:

- Výuka probíhá distančním způsobem.

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

- Nadále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.

15. 2. 2021

Konverzační soutěž v angličtině

15. 2. 2021

Konverzační soutěž v angličtině - letos online
Ani současná situace nezabránila zájemcům o anglický jazyk z řad našich studentů, aby se zúčastnili soutěže v anglické konverzaci. V době distanční výuky proběhla letos jednotlivá kola online a zájem byl veliký. Ve třech kategoriích soutěžilo na naší škole celkem 30 studentů. Všem bych chtěla poděkovat za velmi pěkné výkony a vyučujícím děkuji, že jednotlivá online soutěžní kola uspořádali.
V okresních kolech nás tedy budou reprezentovat – Ema Střelcová (sekunda), Josef Fojtík (sekunda), Jeroným Kamenský (kvarta), Karolína Kosová (tercie), Lukáš Witpeerd (septima) a Anna Procházková (3.A). Všem postupujícím blahopřejeme a do okresního kola přejeme hodně štěstí a dobré připojení.
Ivana Chrastilová

5. 2. 2021

Safer Internet Day 2021

5. 2. 2021

úterý 9. února 2021 oslavíme 18. ročník Dne bezpečnějšího internetu akcemi, které se budou konat po celém světě. V rámci tématu „Společně pro lepší internet“ tento den vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se spojily, aby byl internet bezpečnějším a lepším místem pro všechny, zejména pro děti a mladé lidi, od kyberšikany přes sociální sítě až po digitální identitu. Každý rok si Den bezpečnějšího internetu klade za cíl zvýšit povědomí o vznikajících online problémech a aktuálních obavách. Naše škola se pravidelně zapojuje do této kampaně a i letos jsme připravili zajímavé aktivity. Více na https://www.saferinternetday.org/. 

Sledujte webové stránky a facebook naší školy, kde  najdete informace, jak se zapojit. Vaše aktivita bude odměněna! 

4. 2. 2021

OZNÁMENÍ

4. 2. 2021

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

dnes byla do sekce "Uchazeči o studium/Přijímací řízení" vložena informace o konzultacích z českého jazyka a matematiky pro zájemce o studium.

Termín pro odevzdání samotných přihlášek je do 1. března 2021

Mgr. Radim Šebesta

ředitel gymnázia

29. 1. 2021

OZNÁMENÍ

29. 1. 2021

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

dnes byla do sekce "Uchazeči o studium/Přijímací řízení" vložena kritéria  pro přijímací řízení v roce 2021

Mgr. Radim Šebesta

ředitel gymnázia