ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

21. 12. 2023

Na začátku prosince se konalo každoroční školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do soutěžního klání se přihlásilo celkem 25 studentů, kteří nejprve vypracovávali těžké úkoly zaměřené na gramatiku a potom psali slohové práce. ... 

V I. kategorii určené žákům tercie a kvarty a 8. a 9. ročníků základních škol se na prvních dvou místech umístily studentky kvarty: první byla Anežka Ziaťková a druhá Soňa Procházková. Třetí místo získal student tercie Václav Franěk. II. kategorii určenou studentům tříd vyššího gymnázia vyhrál Jan Bartoň ze septimy. Na dalších pozicích uspěly studentky oktávy: druhá skončila Barbora Oháňková a třetí Amálie Ježorková.  

Gratulujeme vítězům a postupujícím z prvních dvou míst v každé kategorii přejeme hodně úspěchů v dalších kolech!  

Mgr. Dagmar Langarová, vyučující českého jazyka a literatury