Studenti kvinty poznávali středověké Brno

13. 12. 2023

Kvinta se v pátek 8. prosince vypravila do Brna. V rámci projektové výuky se studenti seznámili s počátky středověku: navštívili kostel sv. Jakuba a katedrálu sv. Petra a Pavla s přilehlým areálem. ...

V průběhu dopoledne tak měli možnost na vlastní oči vidět nejvýraznější středověké stavby Brna. Formou komentované prohlídky, kterou si připravili žáci sami, se seznámili se středověkou hudbou, architekturou, sochařskou a výtvarnou výzdobou různých stylů: románského, gotického, barokního a také s moderním uměním. 

Mgr. Dagmar Langarová, vyučující dějepisu