Seznámení s avantgardou

15. 12. 2023

Tento týden třídy 3.A a 7.C absolvovaly vzdělávací program zaměřený na moderní umění. 
Akce se uskutečnila v brněnském Pražákově paláci. ...

Pod vedením odborných lektorů Moravské galerie se žáci seznámili s jednotlivými avantgardními směry a měli možnost si prohlédnout díla významných českých umělců jako jsou např. Josef Čapek, Toyen, Jindřich Štýrský, Jan Zrzavý a další. Součástí výkladu byly samostatné tvůrčí aktivity žáků. V jejich průběhu tak mohli projevit svou kreativitu a pochopení problematiky. 

Tematicky akce doplnila aktuální literární učivo o české avantgardě i učivo dějepisu a 
společenských věd.