Marie Terezie zavítala v hodině dějepisu do tercie

20. 12. 2023

V rámci inovativní badatelské výuky dějepisu žáci tercie naší školy si představili ve svých dějepisných hodinách dvůr Marie Terezie a Štěpána Františka Lotrinského v době osvícenského absolutismu ...

Díky studiu životů jednotlivých osob odhalovali dějiny 18. století nejen v českých zemích, ale i v Evropě. Postupně skládali informace a zajímavosti k osvícenství jako domeček z karet, který všem nakonec přiblížil komplexní historii období i jednotlivých osobností. Většina žáků třídy měla rozdělené role, do společné práce se významně zapojila i paní asistentka pedagoga L. Sáčková, která představovala právě Marii Terezii z rodu Habsburků. Aktivita paní asistentky obohatila pedagogickou práci v hodině dějepisu i atmosféru ve třídě.
Na dramatizaci „nebeské hostiny“ si někteří účinkující dokonce vypůjčili kostýmy. Děkujeme za ně i městu Hustopeče.
Celá akce určitě nezapomenutelně přiblížila probírané období osvícenství, podpořila nápaditost, spolupráci i inovativnost výuky a práci studentů a pedagogů v hodině dějepisu. Po loňské dramatizaci Elišky Rejčky studenty letošní sexty jde o další názorné vyučování, které by mělo upevnit dějepisné znalosti jednotlivých žáků a obohatit metody a způsob výuky na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče.
Z hodiny dějepisu bude sestřiháno video a uveřejněno na stránkách naší školy.
Mgr. Věra Komoňová, učitelka dějepisu