Tercie v knihovně

12. 12. 2023

Žáci tercie navštívili 5.12. 2023 Městskou knihovnu v Hustopečích, aby si zde vyslechli přednášku o ,,knížeti  českých básníků" Karlu Hynku Máchovi. Měli též možnost prolistovat různá vydání Máchova Máje a další knihy napsané tímto autorem. ...

V závěru besedy si ještě žáci prohlédli prodejní výstavu rukodělných výrobků, která jim byla inspirací pro vlastní tvoření. 

Mgr. Barbora Klobásková, vyučující českého jazyka