Den otevřených dveří Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

19. 12. 2023

⏰ Sobota 6. ledna 2024

💊 Objev Příběh antibiotik

🎯 Nabídneme všechny možnosti a výhody studia Farmacie a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví

🧬 Odpoledne navazuje Jednodenní juniorská Univerzita Karlova pro středoškoláky - získej body k přijímačkám

👍 Registruj se na https://www.faf.cuni.cz/dny-otevrenych-dveri/prezencne/

 

Přednášky v 9:00 a 11:00

Získáte informace o:
•možnostech studia na Farmaceutické fakultěUniverzity Karlovy
•studijních programech Farmacie a Laboratorní diagnostikave zdravotnictví
•uplatnění absolventů v ČR i zahraničí
•možnostech vycestovat v rámci studia
•přijímacím řízení a možnostech přijetí bez přijímací zkoušky
•ubytování na kolejích
•mimoškolních aktivitách a studentském životě
Po přednášce budou následovat prohlídky moderního vybavení fakulty s průvodci. Odpoledne navazuje Jednodenní juniorská Univerzita Karlova.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.faf.cuni.cz/DOD

facebook.com/UKFaF

instagram.com/Farmacie_UK_HK

twitter.com/faf_cuni