Aktuality

6. 1. 2022

V prosinci 2021 proběhlo školní kolo soutěže Finanční gramotnost

6. 1. 2022

Ve školním kole 11. ročníku soutěže Finanční gramotnost soutěžili v prosinci 2021 naši žáci ve dvou kategoriích - žáci  nižšího gymnázia ve II. kategorii a studenti vyššího stupně gymnázia ve III. kategorii. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které bude soutěžit týmově v okresním kole v lednu 2022 a v případě dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále.
Školní, okresní a krajské kolo se bude konat prostřednictvím on-line soutěžního systému. Celostátní finálové kolo proběhne prezenčně v prostorách České národní banky v Praze poslední týden v dubnu 2022. Výsledky školního kola uvnitř článku ...
 

3. 1. 2022

Veřejná sbírka Fondu Sidus

3. 1. 2022

Gymnazisté podpořili čátkou 1.700,- Kč veřejnou sbírku Fondu Sidus, který je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Certifikát

3. 1. 2022

OZNÁMENÍ

3. 1. 2022

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. LEDNA 2022 najdete v sekci 

"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

22. 12. 2021

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KARLOVY UNIVERZITY

22. 12. 2021

Karlova univerzita zve zájemce o studium na  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Farmaceutická fakulta - 8.1.2021 v prezenční formě, začátky v 10.00 a v 11.30   Den otevřených dveří PREZENČNĚ > Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Jednodenní juniorská Univerzita Karlova - 8.1.2021 v prezenční formě, začátek ve 14.00   Jednodenní juniorská Univerzita Karlova | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

18. 12. 2021

Nové kroužky rozvíjejí praktické dovednosti žáků

18. 12. 2021

Ve spolupráci s CVČ Pavučina zajistila naše škola spuštění kroužků, které umožní absolventům hladké zapojení do jejich budoucího zaměstnání.
Prvním z nich je kroužek zaměřený na rozvoj administrativních dovedností. Probíhá v pondělí a studenti se zatím učí "psát všemi deseti" na klávesnici. Nácvik sice trvá delší dobu, ale tuto dovednost všichni určitě využijí při studiu nebo v profesním životě. Další jeho aktivity budou zaměřeny také prakticky – žáci se budou věnovat formátování odborných prací, generování obsahů apod. 
Druhý kroužek probíhá pravidelně v pátek a je zaměřen na podnikání, pracovně-právní vztahy a základy účetnictví.   
Mgr. R. Šebesta, ředitel

15. 12. 2021

Úspěšná reprezentace studentů v soutěži Best in English

15. 12. 2021

Best in English – tak se jmenuje celoevropská soutěž ve znalosti anglického jazyka, která se koná každoročně (s výjimkou roku 2020) v listopadu v mnoha evropských zemích a je určena studentům ve věku 14-19 let. V letošním roce proběhl již 9. ročník soutěže a zúčastnilo se jí celkem 17 223 studentů z 595 škol v 32 evropských zemích. Žáci Gymnázia T.G. Masaryka měli možnost porovnat své znalosti angličtiny a rozhodně se v obrovské konkurenci škol neztratili.
Na 25. místě v České republice a celkově 87. v Evropě se umístil Lukáš Witpeerd z 8.C.  Jeroným Kamenský  z 5.C. obsadil 80.místo v ČR a 306. v Evropě.  Ve zvláštní kategorii studentů, v jejichž rodinném prostředí se používá angličtina, skvělé 2. místo obsadila Rebecca Brehler z 6.C. Výsledky a umístění všech studentů najdete v přiložené tabulce uvnitř článku nebo na nástěnce ve 3. patře.
Všem zúčastněným studentům děkujeme za účast v soutěži, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se na roky příští.

Mgr. Barbora Klobásková, vyučující anglického jazyka
 

29. 11. 2021

Přírodovědný klokan 2021

29. 11. 2021

Přírodovědný klokan je celostátní soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Školní kolo se na naší škole uskutečnilo v měsíci říjnu. Zúčastnili se ho žáci tercie a kvarty v kategorii Kadet a žáci kvinty, 1.A, sexty a 2.A v kategorii Junior. Studenti řešili celkem 24 otázek tří různých obtížností z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. 
Výsledky školního kola uvnitř článku:

19. 11. 2021

OZNÁMENÍ

19. 11. 2021

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021 najdete v sekci 

"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

18. 11. 2021

Stužkování maturantů

18. 11. 2021

Jak je již tradicí, uskutečnilo se na radnici Městského úřadu Hustopeče  v pátek 12.11.  2021 za přítomnosti paní starostky Hany Potměšilové slavnostní stužkování maturantů – žáků 4.A a oktávy.   Tentokrát  se kvůli nepříznivé epidemické situaci nemohli této slavnostní  události   ale zúčastnit příbuzní a přátelé studentů.

18. 11. 2021

Projekt Erasmus+KA2, výměnný pobyt studentů Gymnázia T.G.Masaryka a francouzské školy LEGTA Rouillon (Le Mans), pokračoval v říjnu 2021

18. 11. 2021

První setkání  tohoto výměnného pobytu se uskutečnilo 11.10,-17.10. na naší škole - 17 studentů a 2 učitelé z francouzské partnerské školy přijeli k nám. Další týden 18.10.-25.10. proběhlo setkání ve francouzské škole, kterého  se zúčastnilo 24  našich studentů v doprovodu 3 učitelů.

 

18. 11. 2021

Gymnázium T.G.Masaryka se zapojilo do celosvětové kampaně Erasmus Days 2021

18. 11. 2021

Cílem oslav bylo zviditelnit projekty realizované v rámci  Erasmus+ na naší škole v období 2014-2021, informovat o pozitivním přínosu tohoto programu a sdílet dosažené úspěchy a zkušenosti.
Organizace oslav Erasmus Days  byla naplánována na 14.října a velké štěstí bylo,  že se letos mohli do oslav přímo zapojit i studenti a učitelé  francouzské  partnerské školy , kteří v tomto týdnu byli účastníky výměnného pobytu v rámci projektu Erasmus+ KA2. V loňském roce z důvodu covidové pandemie proběhly  totiž oslavy pouze společnou videokonferencí. 
 

15. 11. 2021

Adaptační kurz 1.A

15. 11. 2021

   Ve dnech 8. a 9.11.21 se studenti 1.A za doprovodu třídní učitelky a asistentky pedagoga zúčastnili adaptačního kurzu v Němčičkách. Cílem dvoudenního bohatého programu bylo lépe se poznat, umět si nastavit a dodržovat pravidla vzájemné komunikace a spolupráce či se naučit rychle reagovat v různých situacích.

15. 11. 2021

Zájemci o poznatky vědy se připojili k videokonferenci Future Port Youth...

15. 11. 2021

Studenti zajímající se o nové poznatky vědy se ve čtvrtek 11.11.2021  zúčastnili mítingu Future Port Youth , jehož cílem bylo motivovat mladé lidi v zájmu o inovace ve vědě i v praktickém životě, podpořit je ve využívaní nových technologií a dodat jim odvahu pro využívání těchto nových možností. Lektoři byli zástupci vědy a nadnárodních firem. Průvodkyní akce byla Ema Smetana a konference probíhala online v anglickém jazyce.

R. Šebesta, ředitel školy
 

8. 11. 2021

Studenti soutěžili v Logické olympiádě

8. 11. 2021

Vyhodnocení školního kola Logické olyympiády

1. 11. 2021

OZNÁMENÍ

1. 11. 2021

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021 najdete v sekci "Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

26. 10. 2021

Česko - francouzská spolupráce škol se opět rozjela...

26. 10. 2021

Po dvou letech ve sladké Francii

V minulých dvou týdnech (11.10.-24.10.2021) jsme po dvou letech mohli pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou Lycée La Germiniere Rouillon poblíž francouzského města Le Mans v rámci programu Erasmus+KA2.
 

25. 10. 2021

První laboratorní práce třídy primy

25. 10. 2021

Žáci primy si v  hodině biologie v říjnu poprvé vyzkoušeli laboratorní práci. Předmětem jejich bádání byly dýně – symbol podzimního období.

7. 10. 2021

Jaká je práce architekta? (Prima)

7. 10. 2021

Na tuto otázku si mohou odpovědět žáci primy Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče, kteří dne 4. října vyrazili na Mohylu míru. Zde pro ně pracovníci Muzea Brněnska připravili sportovně-naučné soutěžní dopoledne, v němž měli za úkol zjistit informace o bitvě tří císařů, prohlédnout si původní návrhy mohyly a vytvořit svůj vlastní návrh, postavit kopii mohyly z kartonových krabic. Součástí hry byly i sportovně laděné úkoly, například „opičí“ dráha ve stylu první světové války.

7. 10. 2021

Školský fotbalový pohár 2021–2022

7. 10. 2021

Výběr žáků nižšího stupně gymnázia se v pondělí 4.10.2021 zúčastnil I. semifinále Školského fotbalového poháru. Utkání se odehrálo na fotbalovém hřišti TJ Sokol Velké Němčice. 

 

28. 9. 2021

Historie, tradice a kulturní dědictví našich národů

28. 9. 2021

je název projektu s polskou školou, který získal 150 tisíc Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa!2021 a uskutečnil se ve  dnech 20.-25.9.2021 za účasti 26 žáků (3.A,7.C,6.C a 8.C). Štěstí i počasí nám přálo a podařilo se nám splnit naplánovaný program. Navštívili jsme koncentrační tábor Osvětim i Březinku, poznali Věličku- solné doly dědictví UNESCO,  Krakov- nejkrásnější město Polska, Vratislav- polské Benátky a na zpáteční cestě Vambeřice- poutní místo. Výklad historických dějin našich národů doplňovala o legendy Mgr.J.Komínková a Mgr.D.Honsová přidala  zajímavosti z literatury a kultury.

Děkuji studentům za zájem a dobré chování, které ocenila i průvodkyně , a společné večery při kytaře.

RNDr.J.Čeperová

 

Prima na startovní čáře
21. 9. 2021

T-Mobile olympijský běh

21. 9. 2021

I letos se zapojilo hustopečské Gymnázium T.G.Masaryka do sportovní akce T-Mobilu - do  olympijského běhu. 

   Tato sportovní událost proběhla v pátek 17. 9. 2021 na zrekonstruovaném lehkoatletickém a fotbalovém stadionu města Hustopeče. Za krásného počasí cílem proběhlo bezmála 235 žáků gymnázia. Žáci si ze sportovního dopoledne odnesli medaile, diplomy, drobné ceny a jistě i krásné zážitky ze společně stráveného času. 

Mgr. Lenka Pavlíčková
 

16. 9. 2021

OZNÁMENÍ

16. 9. 2021

Aktuální opatření k provozu škol od 13.9.2021

 

15. 9. 2021

Erasmus+ KA2 - výměnný pobyt studentů se uskuteční v říjnu!

15. 9. 2021

S francouzským koordinátorem projektu Sébastienem Houdmonem z partnerské školy Agrocampus La Germiniére v Rouillonu ( Le Mans) plánujeme aktivity výměnných pobytů v rámci projektu Let´s take a CLIL together! První setkání se uskuteční v týdnu od 11.10. do 16.10. na naší škole. Přivítáme 18 francouzských studentů a 3 učitele a další týden od 17.10. do 24.10. proběhne setkání ve Francii, kterého se zúčastní 22 našich studentů v doprovodu 3 učitelů.

V příloze jsou bližší informace k programu, který bude ještě upřesněn.  

RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka projektů Erasmus+

15. 9. 2021

Poznejme přírodní parky Dolního Rakouska!

15. 9. 2021

Poznejme přírodní parky Dolního Rakouska!  Tak zněl název projektu organizovaného pro  žáky kvarty a kvinty Gymnázia T.G. Masaryka, který získal dotaci Jihomoravského kraje ve výši 200.000,- Kč z dotačního programu Do světa!2021.
Ve dnech 6. 9. - 11. 9. 2021 se studenti vypravili do Rakouska a své domy vyjadřují níže. Z reflexí žáků vybíráme: 
„Kromě vítaného uvolnění z prvního týdne školy jsme měli možnost získat nové poznatky z biologie, zeměpisu, dějepisu a německého jazyka zajímavěji než při nudném opakování informací v lavicích.“
„Výlet mi pomohl poznat a lépe porozumět oblasti, která je nám tak blízká svojí historií, kulturou a přírodním bohatstvím. Přestože máme velmi dlouhou společnou minulost, je zajímavé pozorovat rozdíly a srovnávat.“

13. 9. 2021

OZNÁMENÍ

13. 9. 2021

Vážení rodiče a studenti,

atletický oddíl TJ Agrotec Hustopečed pořádá nábor nových atletů ...