Aktuality

14. 1. 2021

Finanční gramotnost- 10.ročník

14. 1. 2021

Výsledky školního kola online soutěže jednotlivců. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které bude soutěžit týmově v okresním kole a případně i v krajském kole a celostátním finále.

II.kategorie ( nižší ročníky víceletého studia)- soutěžilo 11 žáků kvarty

1. Jeroným Kamenský 2. Julie Jurišicová 3. Zuzana Rubášová 4. Jitka Stritzlová 5. Jan Bartoň 6. Tereza Blatná ( diplomy jsou v příroze)

III.kategorie ( vyšší ročníky) - soutěžilo 12 žáků

1. Lukáš Witpeerd (7.C) 2. Kateřina Folková (2.A) 3. Lukáš Zemene (6.C) 4. Miroslav Brúček (2.A) 5. Alžběta Dufková (7.C) 6. Jan Valíček (7.C) diplomy jsou v příloze

Všem žákům děkuji za aktivní účast v online soutěži a přeji úspěch školním týmům v dalších kolech!

RNDr. Jarmila Čeperová

8. 1. 2021

OZNÁMENÍ

8. 1. 2021

Vážení rodiče a studenti,
vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.


Provoz Gymnázia Hustopeče se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, která původně platila do 10. ledna 2021. 

28. 12. 2020

OZNÁMENÍ

28. 12. 2020

Vážení rodiče a studenti,

v souladu s Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude výuka a provoz na Gymnáziu Hustopeče probíhat do 10. ledna 2021 tímto způsobem:

- Výuka probíhá distančním způsobem. 

- Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. 

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

19. 12. 2020

Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporována MŠMT.

19. 12. 2020

Žáci řešili zajímavé úkoly národního kola 13.ročníku z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti online v týdnu 14.-18.12. V kategorii Benjamin (1.C a 2.C) tři úspěšní řešitelé- M.Blinka 192b.,M.Knoflíčková 156b. a J.Fojtík 156b. ( všichni ze 2.C). V kategorii Kadet (3.C a 4.C) šest úspěšných řešitelů- J.Stritzlová ( 4.C) 172b., J.Rusnák(3.C) 156b., J.Bartoň ( 4.C) 150 b., V. Ziatko (4.C) 149 b.,Z.Rubášová ( 4.C) 145b. a  M.Blinka ( 2.C) 141 b.

Všem žákům děkuji  za jejich aktivní účast v soutěži a blahopřeji úspěšným řešitelům.

RNDr. Jarmila Čeperová

16. 12. 2020

OZNÁMENÍ

16. 12. 2020

Vážení rodiče a studenti,

Vláda na svém zasedání rozhodla o následující změně: 

Žáci základní a střední školy půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020.

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro tyto typy škol vyhlášeny jako dny boje proti covidu. 

3. 12. 2020

OZNÁMENÍ

3. 12. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

podle aktuálních Informací k provozu škol a školských zařízení, která vydalo MŠMT, bude výuka na našem gymnáziu od pondělí 7. 12. 2020 probíhat tímto způsobem:

zde klikněte
 

2. 12. 2020

Co víš o energetice? 3.místo v soutěži patří týmu kvarty!

2. 12. 2020

Energie - budoucnost lidstva, téma videokonference, které se zúčastnili žáci kvarty dne 26.11.2020. Organizátorem byl Hejl Servis Praha a přednášejícím ing.Štěpán Zelman z ČEZu. Během 90 minut žáci zajímavou formou získali informace a diskutovali na uvedené téma, které následně zpracují v projektu (ŠVP). Pro žáky všech zapojených škol byla vyhlášená soutěž o energetice, které se zúčastnila i 3 tříčlenná družstva z kvarty. Družstvo ve složení J.Bartoň, M.Špaček a F.Moravec postoupilo do online finále dne 16.12. 2020 ( 10.00-12.00), jehož záznam je na https://www.youtube.com/watch?v=R5Wbacfz-lA. Ve finále se náš tým posílený o J. Kamenského, který zastoupil nemocného Filipa, utkal s týmy  SPŠ Třebíč, Gymnázia Jana Palacha Mělník, Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy a ISŠT Mělník. I když naši žáci byli nejmladší, vedli si výborně a pouze 1 bod je dělil od druhého místa. Výsledky viz příloha. 

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/ve-vedomostni-soutezi-vybojovali-studenti-z-gymnazia-v-hustopecich-bronz-2020122.html

Všem žákům kvarty děkuji za aktivní účast při videokonferenci a soutěžnímu týmu za skvělou reprezentaci naší školy. 

RNDr. Jarmila Čeperová       

27. 11. 2020

OZNÁMENÍ

27. 11. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

podle aktuálních Informací k provozu škol a školských zařízení, která vydalo MŠMT, bude výuka na našem gymnáziu od pondělí 30.11.2020 probíhat tímto způsobem:
-    výuka závěrečných ročníků ( oktáva, 4.A) probíhá prezenční formou podle standardního rozvrhu při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)

-    výuka primy až kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky:
     -    v liché týdny se prezenčně vyučují žáci lichých ročníků nižšího gymnázia (1.C=prima a 3.C=tercie)
     -    v sudé týdny se prezenčně vyučují žáci sudých ročníků nižšího gymnázia (2.C=sekunda a 4.C=kvarta)
     -    sudé a liché týdny se řídí občanským kalendářem (Týden 30.11. – 4.12.2020 je 49. – tedy lichý. Týden 7.12. – 11.12. je 50. – tedy                    sudý. V dalších týdnech analogicky.)
     -    prezenční výuka probíhá při zachování tzv. homogenity tříd (žáci tříd se nesmí míchat)
     -    žáci, kteří nemají prezenční výuku, se vzdělávají distančně
     -    rotační výuka probíhá podle standardního rozvrhu

-    při prezenční výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti (Hv a Tv probíhají bez těchto činností)
-    pro ostatní žáky ( kvinta, sexta, septima, 1.A, 2.A, 3.A) pokračuje vzdělávání distančním způsobem
-    standardní rozvrh všech tříd může být aktuálně upraven tzv. suplováním
-    prezenční i distanční výuka je povinná
-    žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
-    u všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
-    tento způsob organizace výuky bude trvat až do vydání nových doporučení ministerstev školství a zdravotnictví

Mgr. Radim Šebesta
ředitel gymnázia
 

11. 11. 2020

OZNÁMENÍ

11. 11. 2020

Úřední hodiny v nejbližším období budou ve dnech:

11. 11., 18. 11., 23. 11., 25. 11., 30. 11. 2020     a to v době od 8:00 do 11:00 hodin.

Mimořádné situace lze řešit i mimo tyto termíny po předchozí tel. domluvě 

9. 11. 2020

OZNÁMENÍ

9. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

dne 12.11.2020 se podle plánu mělo uskutečnit plenární zasedání Spolku rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče, po kterém měly následovat třídní schůzky. 

Kvůli přijatým mimořádným opatřením v souvislosti s šířením nového typu koronaviru jsme nuceni zmíněný program pozměnit tímto způsobem: 

Plenární zasedání Spolku rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče bude odloženo na vhodnější termín.

Třídní učitelé uspořádají pro svou třídu ve čtvrtek 12.11. 2020 v 16:00 třídní schůzku videokonferencí. Videokonference proběhne aplikací Teams popř. aplikací Zoom a bude zřízena na účet žáka způsobem, na který jsou žáci zvyklí. Rodiče pak můžou zaujmout pracovní prostor počítače místo žáků a účastnit se této třídní schůzky.

Individuální konzultace se pak již po konci schůzky nebudou konat.

Hodnocení žáků klasifikací v jednotlivých předmětech bude zpřístupněno v systému EduPage. 
 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Radim Šebesta
ředitel školy
Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče,
příspěvková organizace
 

29. 10. 2020

OZNÁMENÍ

29. 10. 2020

Vážení rodiče a studenti maturitních ročníků,

v sekci "Studenti a rodiče/maturita" najdete informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021

26. 10. 2020

Aktivity JCMM, MENSY a AV ČR pokračují i v době distanční výuky!

26. 10. 2020

Milí žáci a studenti, v příloze jsou bližší informace. Využijte nabídku zajímavých aktivit a získejte nové poznatky a dovednosti, které využijete v dalším studiu.

RNDr. Jarmila Čeperová

 

16. 10. 2020

OZNÁMENÍ

16. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

Dne 15.10.2020 vstoupil v platnost tzv. dodatek ŠVP, do kterého je možné nahlédnout na webových stránkách školy v sekci

"O škole/studium"

16. 10. 2020

OZNÁMENÍ

16. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

Dne 15.10.2020 vstoupil v platnost tzv. dodatek školního řádu, do kterého je možné nahlédnout na webových stránkách školy v sekci

"O škole/studium"

15. 10. 2020

OZNÁMENÍ

15. 10. 2020

Úřední hodiny v nejbližším období budou ve dnech:

19.10., 21.10., 26.10., 2. 11., 4. 11, 9. 11., 11. 11. 2020 a to v době od 8:00 do 11:00 hodin.

Mimořádné situace lze řešit i mimo tyto termíny po předchozí tel. domluvě 

13. 10. 2020

OZNÁMENÍ

13. 10. 2020

Vážení rodiče a žáci,

na základě rozhodnutí Vlády ČR se od středy 14.10.2020 se zavřou všechny školy kromě mateřských, a to až do 1. listopadu.

       Opatření mají zlepšit epidemiologickou situaci v České republice. Vládní opatření pro školy bude trvat do 23. října, v následujícím týdnu budou následovat vyhlášené pětidenní covidové prázdniny, které potrvají až do 1 listopadu. Žáci by při příznivém vývoji mohli jít znovu do školy 2. listopadu.

Mgr. Radim Šebesta
ředitel Gymnázia Hustopeče

11. 10. 2020

Erasmus Days 2020

11. 10. 2020

Naše škola se  zapojí do celoevropské kampaně Erasmus Days organizací online videokonference se studenty francouzské partnerské školy  ve čtvrtek 15.10.2020 ( 11.30 -  12.15) , fotosoutěží, výtvarnou a literární soutěží a prezentací projektů Erasmus+ KA1 a KA2.                                                                                                                  

                                                            

https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/erasmus-days-2020/

https://www.erasmusdays.eu/event/online-meeting-with-partner-school-legta-la-germiniera-rouillon-france/

RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka projektů Erasmus+

2. 10. 2020

OZNÁMENÍ

2. 10. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci,

       Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje, spočívající v:

-   omezení provozu středních škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách      s výjimkou − povinné školní docházky;

-   omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv;

-   omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti.

       Na základě tohoto rozhodnutí bude od 5.10.2020 pro žáky primy až kvarty probíhat výuka běžným prezenčním způsobem, pro žáky kvinty až oktávy a pro žáky 1.A až 4.A bude probíhat distančním způsobem.

ředitel školy: Mgr. Radim Šebesta

30. 9. 2020

Srdíčkový den

30. 9. 2020

Již tradičně proběhl na našem gymnáziu tzv. Srdíčkový den, a to 24. září 2020.

       Tato podzimní akce je připravována pod záštitou parlamentu školy a realizací byla pověřena třída oktáva. Peníze, které se vybraly, byly zaslány organizaci Život dětem, o.p.s., která spravuje nadaci pro vážně nemocné děti. Naši studenti i veřejnost přispěli zakoupením magnetických záložek, kolíčků a plastových srdíček. Celkově se  podařilo  na dobrou věc nashromáždit částku ve výši  14 168,- Kč.
      Všem, kteří přispěli a na organizaci akce se podíleli, děkujeme. 

Mgr. S. Chrastilová
 

30. 9. 2020

OZNÁMENÍ

30. 9. 2020

Vážení rodiče a studenti,

do sekce "Studenti a rodiče/Naplánované akce " byl vložen Plán akcí pro školní rok 2020/21.

25. 9. 2020

Realizované projekty Erasmus+ v období 2014-2020 na naší škole byly úspěšné!

25. 9. 2020

Obdrželi jsme dopis DZS s poděkováním za úspěšné zapojení naší školy do programu Erasmus+ v období 2014-2020. Byla nám také nabídnuta možnost požádat v říjnu 2020 za naši aktivitu o Akreditaci školy pro období 2021-2027. Při této příležitosti Dům zahraniční spolupráce poslal informační tabuli, která je umístěna na budově školy a informuje tak všechny žáky, rodiče i další návštěvníky školy o naší mezinárodní aktivitě v rámci programu Erasmus+.

V období 2014-2020 jsme získali grant EU pro 3 projekty Erasmus+ KA1 a 1 projekt Erasmus+KA2 v celkové hodnotě téměř 62 tisíc Eur.

23. 9. 2020

VAŘENÍ S FRANCOUZEM VE VENKOVNÍ KUCHYNI

23. 9. 2020

18.9.2020

Letošní festival francouzské kultury Bonjour Brno byl vzhledem k pandemii Covid-19 přesunut na podzimní období. O to více se naši žáci těšili na akci pořádanou v rámci tohoto festivalu „Vaření s Francouzem ve venkovní kuchyni“. 

Program s kočovným kuchařem Françoisem Bouilletem proběhl za krásného počasí v areálu Otevřené zahrady v Brně. Akce se zúčastnilo 23 žáků studujících francouzský jazyk od tercie až po sextu. Menu bylo sestaveno z domácího chleba pečeného ve venkovní peci, slaných palačinek „galettes“ a sladkých palačinek s medovo-bylinkovým přelivem, jablko-hruškovým pyré a ořechy. Harmonické chutě doplňovala domácí limonáda. Během vaření se žáci mimo jiné dozvěděli několik zajímavostí z francouzské gastronomie: jak porcovat kulatý sýr, jakým slovem se označuje sladká a slaná palačinka či odkud tato pochoutka pochází. Zároveň si obohatili slovník o některé ingredience a pokyny při vaření.

Mgr. Darina Honsová, 18.9.2020
 

21. 9. 2020

Mimořádná opatření COVID-19

21. 9. 2020

Zde najdete k nahlédnutí metodický postup

Metodický postup OSPDL MZ   Covid ve školách

10. 9. 2020

OZNÁMENÍ

10. 9. 2020

Vážení rodiče a studenti,

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení ochrany nosu a úst (roušek) ve společných prostorách školy. Tato povinnost se nevztahuje na výuku v učebnách.

31. 8. 2020

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

31. 8. 2020

1.9. 2020  v 7:55 hodin v budově školy  v příslušných  třídách    Třídní učitelé (ZTU, umístění tříd) 

Po skončení  zahájení šk. roku žáci odcházejí domů.

Kvůli opatřením proti šíření nemoci Covid19 přikládáme další informace ZDE

V souladu s doporučeními MŠMT a MZ je pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy omezen. Proto nebude povoleno doprovázení žáků v budově školy během prvního dne školního roku.