Slovo ředitele školy k začátku školního roku 2022/23

1. 9. 2022

Dnešním dnem zahajujeme společně nový školní rok 2022-2023.
Jménem vedení školy vás všechny srdečně vítám, zvláště pak studenty prvních ročníku – tzn. primy a 1.A. Celkem nastoupilo ke studiu 311 žáků. ...
 

Věřím, že jste prožili krásné prázdniny a nabrali síly k novému vzdělávání v novém školním roce. 
Do tohoto školního roku vstupujeme jako vždy s mírnými změnami, které se týkají pedagogického sboru.  Na naši školu nastoupili tito noví vyučující:
pan učitel Hála (Tv – Ov), pan učitel Pokorný (Inf), pan učitel Rafaj (F - Inf), paní učitelka Vaculíková (F – Ch - Bi) a paní učitelka Zoubková (Čj – Ov). Pokud nejste u nás noví, tak ostatní vyučující znáte z minulého školního roku.
Byl bych rád, kdybychom si my všichni, kteří se na škole potkáváme, uvědomili, že pokud jsme všichni na stejné škole, jsme všichni automaticky součástí stejného 
(= jednoho) týmu.
Úkolem tohoto týmu, jehož součástí jsme, je vzdělávat se a spolupracovat.
Tzn.: 
- věnovat se studiu
- pomáhat si
- chovat se k sobě slušně
- být k sobě vstřícní
- neubližovat si a nedělat druhému problémy
Výsledkem tohoto našeho snažení a spolupráce má být vzdělaný student, který jednou završí středoškolské studium úspěšně složenou maturitní zkouškou a může pak úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole.
Dalším stejně významným výsledkem tohoto našeho společného snažení má být slušný a přátelský student, který po absolvování studia bude jednou vzpomínat na příjemné prostředí Gymnázia v Hustopečích, kde se potkával se stejně naladěnými lidmi.
Oba dva cíle jsou koneckonců obsaženy v heslu naší školy. Heslo zní: Společně otevíráme nové obzory. A cestou k těmto cílům jsou pouze dvě věci - je to píle a je to slušnost.
Buďte proto pilní a slušní, važte si toho, že máte ohromnou příležitost studovat na Gymnáziu v Hustopečích. To je příležitost, které se dostane jen omezenému počtu žáků.
Važte si své školy a važte si pěkného prostředí, které vám naše škola poskytuje.
Přes prázdniny došlo k dalším úpravám interiéru školy, otevření školní knihovny v prvním patře školy a také ke zvelebení studovny – což je zásluha školního parlamentu. 
Školu máme tedy pěknou, a proto střežte toto své pěkné prostředí, hlídejte je a starejte se o ně tak, aby se vám v pěkné škole pěkně studovalo.
Dodržujte školní řád, pravidla bezpečného a hygienického chování.

Dbejte po celý rok na tak samozřejmé věcí jako je zdravení dospělých, přezouvání se, péče o svěřené pomůcky, péče o své pracovní místo atd.
Nezapomeňte, že i mimo školu a na veřejnosti jste stále žáky Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče a svým každodenním jednáním dělejte čest jménu své školy.
Přeji úspěšný školní rok 2022/23.

Radim Šebesta
ředitel Gymnázia T.G. Masaryka Hustopeče