Se začátkem školního roku 2022/2023 na našem gymnáziu spouštíme nový knihovní systém Tritius.

30. 8. 2022

Náš nový katalog Tritius je zdarma dostupný pro všechny naše studenty a zaměstnance a naleznete jej zde: https://skola.tritius.cz/library/gymhust. Odkaz na katalog je také zveřejněn na webových stránkách školy v pravém horním rohu.

Důležité je to, že Tritius je webový, což znamená, že je použitelný na kterémkoli zařízení, ve kterém má uživatel nainstalovaný běžný internetový prohlížeč. Funguje tedy bez jakékoli instalace na počítači.

Pro přihlášení do katalogu je potřeba vytvoření čtenářského konta, které zajišťuje Veronika Strieglerová přímo v knihovně gymnázia. Po obdržení přihlašovacích údajů můžete využívat služby jako rezervace nebo odložení knih.

V naší školní knihovně se nachází několik stovek svazků beletrie i odborná literatura.

Těším se na Vaši návštěvu.

Veronika Strieglerová