Aktuality

25. 3. 2015

FRANCOUZSKÉ DOPOLEDNE SE ZŠ KOMENSKÉHO

25. 3. 2015

V úterý 24.3. žáci kvarty navštívili ZŠ Komenského, kde si pod vedením paní učitelky Honsové připravili pro žáky 7. a 9. třídy program s vůní Francie. Žáci společně připravili dva druhy „quiche“ podle francouzského receptu.

23. 3. 2015

Lady Stars opět dvojnásobně zlaté

23. 3. 2015

Soutěžní sezóna začala TS Lady Stars právě v neděli 22.3.2015, a  to velice důležitou soutěží Czech Dance Organization (CDO) v Brně. Obě věkové skupiny našich tanečníků získaly zlaté medaile a přivezly si z celodenní soutěže z Bobycentra spousty krásných zážitků a inspirací. Děkuji všem za úžasnou reprezentaci!               V.K.             

23. 3. 2015

Přírodovědná a literárně-historická exkurze 2. A a 6. C

23. 3. 2015

V pátek 20.3.2015 se studenti 2.A a 5.C zúčastnili přírodovědné a literárně-historické exkurze do Anatomického ústavu Masarykovy univerzity v Brně.

20. 3. 2015

Stratford -upon- Avon místo konání semináře Erasmus+ KA1

20. 3. 2015

Projekt Inovativní prvky výuky v pŕírodovědných disciplínách získal grant EU a vyučující RNDr.J.Čeperová a Mgr. R.Šebesta se účastní společně se 22 vyučujícími ze 6 evropských zemí semináře  Cooperative learning classroom, který vede Klaas Geussens z Belgie. 

19. 3. 2015

FRANCOUZŠTINA NAPŘÍČ PĚTI KONTINENTY

19. 3. 2015

LE FRANÇAIS À TRAVERS LES CINQ CONTINENTS

Dne 17. 3. navštívil naše gymnázium lektor francouzského jazyka Erwin Labrador, který je na půlroční stáži na Francouzské alianci v Brně.

13. 3. 2015

V německé soutěži čtvrtí v kraji!

13. 3. 2015

Pavla Krotká, žákyně sexty, obhájila i letos své 1. místo v okresním kole soutěže v německém jazyce a znovu tak reprezentovala naše gymnázium i okres Břeclav v krajském kole této náročné soutěže. Mezi 8 nejlepšími němčináři Jihomoravského kraje obsadila ve velmi silné konkurenci vynikající 4. místo.

Porota, tvořená převážně rodilými mluvčími, ocenila vysokou úroveň řečových dovedností všech soutěžících.

Pavle blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Komínková

12. 3. 2015

Úspěšný řešitel dějepisné olympiády

12. 3. 2015

Úspěšným řešitelem okresního kola dějepisné olympiády šk. r. 2014/2015 se stal na břeclavské Duhovce Jiří Mazuch, žák tercie. Z celkového počtu 36 zúčastněných žáků z celého břeclavského okresu se umístil na 6. místě. Tematickým vymezením školního kola DO, kterého se účastnilo 9 žáků tercie a kvarty, byla historie od Sáma k Moháči v souvislostech, v okresním kole šlo potom o dějiny od Sáma k trojspolku v souvislostech.                                        V.Komoňová, M.Crháková

 

12. 3. 2015

Student naší školy získal nominaci do národního kola Wolkerova Prostějova

12. 3. 2015

Krajské postupové přehlídky Wolkerův Prostějov se zúčastnili dva studenti  našeho gymnázia.
Mezi  nejlepší recitátory   se  zařadil Daniel Mrkvica, jeho  vystoupení  bylo odbornou porotou oceněno jako jedno z nejlepších. Naši školu tak bude zastupovat  v národním kole Wolkerova Prostějova.  Daniel Mrkvica  za svou kategorii získal také cenu diváka

Mgr.Anna Růžková

12. 3. 2015

V okresním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov

12. 3. 2015

získali ocenění

Sára Brychnáčová  (1.A)  - 1. místo v  I. kategorii
Daniel Mrkvica (3.A) – 2.  místo  ve II. kategorii

11. 3. 2015

Středoškolská odborná činnost - školní kolo 37.ročníku

11. 3. 2015

Studenti, kteří se zapojili v letošním roce do SOČ, prezentovali své práce ve  školním kole ve středu 11.3.2015

K. Hurdálková ( 7.C) si zvolila  soutěžní obor č.17- Filozofie, politologie a společenskovědní obory , název práce "Středoškoláci a jejich povědomí o novodobých českých dějinách"

L. Karpíšková, E. Ryšavá ( 6.C) pod odborným vedením vyučující z Mendelovy univerzity pracovaly na tématu "Domestikace rostlin z pohledu genetiky"

Obě práce doporučila porota do okresního kola, které se koná 31.3. 2015 v Brně

Adam Štěpánek ( 2.A) pod vedením ing.R.Jaška pracuje na tématu "Rocket Sharp-rychlá výuka C# " v oboru č.12 - Tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie

RNDr. Jarmila Čeperová

10. 3. 2015

Eliška Rapcová je vítězkou okresního kola chemické olympiády kategorie D!

10. 3. 2015

Jiří  Mazuch z  tercie  na 3.místě. To jsou výborné výsledky! Poprvé v historii naší školy jsou dva  naši žáci mezi nejlepšími. Soutěže, která je velmi náročná, se zúčastnilo 17 žáků.

Blahopřejeme k postupu do krajského kola a děkujeme za skvělou reprezentaci školy i dalšímu soutěžícímu D.Konečnému.  

RNDr. Jarmila Čeperová 

1. 3. 2015

Výsledky šk. kola CHO kat. D

1. 3. 2015

Soutěž je složena z teoretické části, praktické části a kontrolního testu. Do okresního kola 9.3. postupují:

1. Jiří Mazuch , tercie , 153,25 bodů

2. Eliška Rapcová, kvarta, 148,5 bodů

3. David Konečný, kvarta, 120,75 bodů

Přejeme hodně úspěchů v náročné soutěži! 

1. 3. 2015

Hodina moderní chemie pod vedením studentů VŠCHT Praha,

1. 3. 2015

která se konala ve čtvrtek 19.února,přispěla k popularizaci chemie a studenti byli na konci hodiny odměněni vyrobenou meruňkovou zmrzlinou přímo v chemické laboratoři!

Více si přečtěte v článku A.Beránkové v Břeclavském deníku.

http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/vybuchy-a-pokusy-i-harry-potter-by-jim-zavidel-20150220.html

 

 

19. 2. 2015

Návštěva Francouzské aliance v Brně

19. 2. 2015

Ve středu 18. února žáci sexty a 2.A, kteří se učí francouzsky, navštívili Francouzskou alianci v Brně.

18. 2. 2015

… a 51. reprezentační ples našeho gymnázia je úspěšně za námi

18. 2. 2015

Studentský parlament při výběru letošního tématu plesu nejdříve váhal, zda  téma ,, Velký Gatsby“ bude opravdu  tou nejlepší volbou. Přeci jen šlo o nápad a určitý vliv díky premiéře filmu spíše  loňský rok, a zdálo se, že všichni mají Velkého Gatsyho tak nějak plné zuby. Nakonec se ale ukázalo, že byl tou nejlepší volbou. 
Na gymples, který se konal 6.2.2015, dorazilo přes 400 návštěvníků, z toho většina v tematickém Dress Codu z 30.let.

 

17. 1. 2015

TS Lady Stars oceněna v anketě ,,Sportovec Břeclavska"

17. 1. 2015

TS Lady Stars byla oceněna na pátečním slavnostním vyhlášení ankety ,,Sportovec Břeclavska" jako nejlepší mládežnický tým roku 2014 okresu Břeclav.

17. 1. 2015

Děti z FOD Klokánek Brno u nás na návštěvě

17. 1. 2015

V pátek 9.1.2015 byly na našem gymnáziu hosty děti z FOD Klokánek z Brna. Přijely na pozvání TS Lady Stars, která pro ně připravila taneční program včetně malého občerstvení. Organizaci velkou měrou podpořili i studenti gymnázia a také rodiče.                                              

                                                                     

16. 1. 2015

Výstava ,,Zmařené osudy"

16. 1. 2015

Žáci primy a tercie se v pátek 16.1.2015 zúčastnili působivé výstavy ve vestibulu Městské knihovny v Hustopečích. Expozice s  názvem ,,Zmařené osudy"mapuje život židovské rodiny Brady za 2. sv. války. Výstava je inspirovaná knihou Hanin kufřík. 

 

5. 12. 2014

Pozvali jsme děti z brněnského FOD Klokánek

5. 12. 2014

V pátek 9. ledna 2015 bude na naší škole velice milá návštěva – na naše pozvání přijedou za námi děti z brněnského Fondu ohrožených dětí Klokánek...

2. 12. 2014

Hodina programování - Hour of Code

2. 12. 2014

V týdnu od 8.- 15.12.2014 proběhne celosvětová Hour of Code ( Hodina programování)...

2. 12. 2014

Jak bych se chtěl učit aneb využití ICT v mém oblíbeném předmětu

2. 12. 2014

Studenti kvarty se úspěšně zapojili do soutěže, která byla součástí evropské kampaně e-Skills for Jobs 2014 a byla prezentována na Národní konferenci v Praze 20.11:2014...

22. 10. 2014

Projekt Erasmus+ : Comenius KA1 schválen!

22. 10. 2014

Cíl projektu "Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách"vychází ze studie přírodovědného vzdělávání EURYDICE.  Také cíle evropské strategie ET 2020 (Education and Training) jsou zaměřeny na nutnost zlepšit kvalitu vzdělání a podpořit inovativní postupy a předávání znalostí. Motivace žáků pro výuku přírodních věd probíhá také za pomocí moderních technologií, které rozvíjí v žácích nové kompetence tolik potřebné pro uplatnění se v moderním světě 21.stol.

Náš projekt byl velmi vysoce hodnocen a uspěl ve velké konkurenci 324 žádostí ve výzvě KA1! 

7. 10. 2014

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

7. 10. 2014

Cílem je nastavit podmínky a procesy pro vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností. www.msmt.cz

Naše škola již od školního roku 2013/2014 využívá ve výuce přírodních věd a anglického jazyka iPady v rámci projektu Creative Classrooms Lab. V letošním roce pokračujeme v rozvoji využití digitálních technologií ve výuce zapojením do Programu podpory digitalizace škol. Realizátorem programu je neziskvá organizace EDULAB.  Výuka přírodních věd v některých třídách bude také metodou CLIL( Content and Language Integrated Learning,tj. obsahově a jazykově integrované učení), která patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství. CLIL plně integruje výuku učiva (Bi, Ch a M ) jak do daného předmětu, tak i do cizího jazyka ( anglického jazyka).

RNDr. Jarmila Čeperová

7. 10. 2014

Evropský týden programování a informatického myšlení "Code Week" - kampaň vrcholí v týdnu 11.10.-17.10.2014

7. 10. 2014

„Výpočetní technika dnes provází člověka doslova na každém kroku. Schopnost ovládat počítač je dnes již standardem a rozšiřování znalostí v tomto oboru je pro každého přínosem. I proto jsem se rozhodl celoevropskou kampaň Code Week podpořit a odstartovat tuto kampaň v České republice symbolicky z twitterového účtu ministerstva školství,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a dodává:„Chci podporovat technické vzdělávání a technické směry v zaměstnanosti. Aby byla naše země konkurenceschopná, bude potřebovat lidi, kteří budou vytvářet nástroje a technologie přinášející nová řešení. Potřebujeme tedy rozvíjet informatické myšlení u každého žáka.“

Informace o kampani i související soutěži naleznete zde: bit.ly/1E5fV4e

MŠMT chce rozvíjet povědomí o otevřených vzdělávacích zdrojích vhodných k samostudiu, a to nejen k programování a nejen na základních a středních školách. Tento přístup je v souladu s připravovanou Strategií digitálního vzdělávání, která bude vládě přeložena ke schválení v tomto roce.

Týden programování s Bobříkem- test na www.ibobr.cz ( od 11.10.-17.10.)

 
 
23. 9. 2014

Projekt Comenius 2012-2014 úspěšně ukončen

23. 9. 2014

Dvouletý projekt studentů Gymnázia T.G.Masaryka v Hustopečích dospěl k svému závěru. Byl náročný, ale plný poznání, přátelství, radosti i porozumění.

Projekt zaměřený na historii a s ní spojené tradice a umění odrážející se v přítomnosti, ale i budoucnosti ožíval nejen při společných setkáních pěti zemí projektu (Německa, Rumunska, Polska, Portugalska a ČR). Studenti zainteresovaných škol se na práci podíleli během dvou školních roků, vytvářeli různé průzkumové dotazníky, nahrávali videa, tvořili slovníky, vymýšleli nejrůznější úkoly, instalovali nástěnky, připravovali taneční a kulturní vystoupení a svou práci v projektu prezentovali prostřednictvím internetových stránek školy i díky prostředí Twinspace na portálu e-twinning.net.

Původně plánovaných 24 mobilit (osob, které se zúčastní výjezdu do partnerských škol) jsme daleko překročili. Společně s TS Lady Stars Hustopeče, která se podílela na organizaci společného setkání partnerů u nás v Hustopečích a prezentovala své taneční umění v programu setkání, se děvčata i chlapci zúčastnili posledního společného setkání v Portugalsku a jejich úkolem bylo prezentovat tanec moderní, ale především ztvárnit tancem lidovou portugalskou písničku, což právě na půdě portugalské školy mělo velký ohlas a diváci si vyžádali i opakování předvedené skladby.

Do jednotlivých zemí projektu z naší školy vycestovalo celkem 69 studentů a učitelů (Polsko - 8, Rumunsko-13, Německo -12, Portugalsko- 14 + 22 z TS Lady Stars). Na základě projektu a  prezentování našich tradic, zvyků a umění si účastníci dokonce vyžádali recept na tvorbu kynutých knedlíků, které ochutnali všichni studenti a učitelé ze zemí projektu u nás u příležitosti seznámení se s tradičními a oblíbenými českými jídly.  Toto video pro všechny natočila naše česká rodina Tupých a video je uloženo v českém podání i ve verzi s anglickými titulky také na portálu e-twinningu a  setkalo se s velkým úspěchem.

Je nám líto, že všechno končí. Ale když něco končí, nové začíná a nám se podařilo získat nový grant tentokrát pro taneční projekt naší taneční skupiny Lady Stars Hustopeče, který nám umožní letecky se podívat do Londýna na 8 dnů. Tento pobyt bude určitě úžasný, protože nám představí nejen nádherné evropské město, ale budeme tančit ve věhlasném Studiu68 přímo v Londýně s anglickými tanečními lektory a choreografy. Ale to už je téma na další nový článek, na který se můžete všichni těšit! 

                                                                                                                                Věra Komoňová,Mgr.,

                                                                                             koordinátorka projektů Erasmus+ na Gymnáziu T.G.Masaryka