Aktuality

15. 6. 2020

OZNÁMENÍ

15. 6. 2020

Vážení rodiče,

na web školy do sekce "Studenti a rodiče/Informace během mimořádného uzavření škol" byly vloženy dokumenty týkající se organizace závěru školního roku od 22.6.2020

10. 6. 2020

Gymnázium T.G. Masaryka v čase koronakrize

10. 6. 2020

10. března 2020 žáky a zaměstnance všech typů škol v naší zemi zaskočila informace o uzavření škol od následujícího dne až do odvolání. Každý žák i pracovník ve školství si určitě tento den bude navždy pamatovat. Gymnázium od této chvíle až do současnosti standardní prezenční výuku nezapočalo. Nahradilo ji však jinou, novou a modernější. ...

3. 6. 2020

OZNÁMENÍ

3. 6. 2020

Plakát na charitativní akci, kterou pořádá farnost Hustopeče - sběr aktovek,které by ještě mohly
posloužit druhým. 

21. 5. 2020

UPOZORNĚNÍ

21. 5. 2020

Vážení maturanti,

sekce Maturita byla přesunuta ze sekce "O škole" do sekce "Studenti a rodiče"

21. 5. 2020

OZNÁMENÍ

21. 5. 2020

Vážení účastníci maturitní zkoušky a přijímacího řízení,

kvůli opatřením v souvislosti se šířením nemoci COVID 19 byla na příslušná místa našich webových stránek umístěna hygienická doporučení, kterými je potřeba se při návštěvě budovy řídit.

Jedním z nich je nutnost přinést s sebou vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete na zmíněném místě.

Bez tohoto čestného prohlášení nebude možné Vám umožnit vstup do budovy školy.  

20. 5. 2020

Úspěch Alžběty Mackové(3.A) v krajském kole SOČ!

20. 5. 2020

V oboru č.15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby obsadila vynikající 6.místo.Ve své práci „Hudební skladatel Pavel Haas a kulturní život v Terezíně (1942 až 1944)“ se věnovala chronologii díla Haasova terezínského období. Obhajoby studentských prací v krajském kole probíhaly 15.5. 2020 online v prostřředí Google Meet. Každý účastník představil svoji práci, odpovídal na otázky poroty a získal také zpětnou vazbu v podobě připomínek odborníků. Podmínkou postupu do krajského kola byla videoprezentace, kterou Alžběta zvládla profesionálně a můžete ji shlédnout na odkazu:https://youtu.be/P2mUPG46fO0

20. 5. 2020

OZNÁMENÍ

20. 5. 2020

Vážení rodiče uchazečů o studium

v sekci "Uchazeči o studium/Přijímací řízení" najdete nejnovější informace o přijímacích zkouškách.

6. 5. 2020

OZNÁMENÍ

6. 5. 2020

Vážení rodiče a studenti maturitních ročníků,

v sekci "Studenti a rodiče/Informace během mimořádného uzavření školy" najdete materiál, který se vztahuje na základní provozní podmínky Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvkové organizace v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní zkoušky, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020. Je potřeba se s nimi seznámit. 

30. 4. 2020

Úspěchy v matematických soutěžích

30. 4. 2020

Ještě před uzavřením škol se žáci nižších ročníků osmiletého studia zúčastnili matematické on-line soutěže Pangea. Úkolem bylo vypočítat zajímavé matematické příklady na téma Média a Záchranné sbory.

29. 4. 2020

OZNÁMENÍ

29. 4. 2020

Vážení rodiče,

v sekci "Studenti a rodiče/Informace během mimořádného uzavření školy" najdete dokument ke způsobu uzavírání známek za 2. pololetí letošního školního roku. 

20. 4. 2020

OZNÁMENÍ

20. 4. 2020

Vážení rodiče zájemců o studium,

V sekci "Uchazeči o studium/Přijímací řízení" najdete informace o průběhu přijímacích zkoušek v době mimořádných opatření., jak pro čtyřleté, tak pro osmileté studium.

 

7. 4. 2020

Tak daleko a přesto blízko! Pošli pozdrav

7. 4. 2020

kamarádům z partnerských škol v Colle Val D´Elsa (Toskánsko) a Le Mans (Francie),kteří prožívají výuku online stejně jako Ty. Z vašich příspěvků vytvoříme blog a vložíme na twinspace.  

  

7. 4. 2020

OZNÁMENÍ

7. 4. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci našeho Gymnázia Hustopeče,

přestože standardní výuka neprobíhá, bude naše škola i v této době dodržovat termín velikonočních prázdnin.

Proto v době od 9.4. do 13. 4. 2020  nebude zadávána žádná práce na doma ani se nebudou konat žádné testy a videokonference (pokud si je žáci sami nevyžádají ).

Všem zároveň přejeme příjemné Velikonoce !!!

Mgr. Radim Šebesta
ředitel školy
Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče,
příspěvková organizace

24. 3. 2020

OZNÁMENÍ

24. 3. 2020

Kvůli zajištění náhradního způsobu výuky po dobu přerušení vyučování probíhá zadávání úkolů a další komunikace mezi učiteli a žáky těmito způsoby:

1. Komens v elektronickém systému Bakaláři ( komens na žáky - ne na rodiče).

2. Třídní maily.

3. Popř. osobní maily, které jsou uložené ve školní matrice.

19. 3. 2020

OZNÁMENÍ

19. 3. 2020

Dochází ke změně úředních dnů a hodin v době uzavření školy:

Úterý:        10:00 - 12:00

Čtvrtek:         10:00 - 12:00

Informace na telefonním čísle: 519 360 560

                                                       606 021 888

18. 3. 2020

Výuku na dálku pro žáky a studenty naší školy

18. 3. 2020

zahajujeme první videokonferencí pro studenty 2.A ve čtvrtek 19.3. v 9.00. Informace byly studentům zaslány na mail i prostřednictvím Bakalářů. Během videokonference proběhne konzultace k výuce matematiky a chemie.

Pro žáky 3.C v pondělí 23.3. v 9.00, v úterý 24.3. v 9.00 pro žáky 4.C, v 10.00 pro žáky 2.C, ve středu 25.3. v 9.00 pro studenty 5.C,  v 10.00 pro 1.A, ve čtvrtek 26.3. v 9.00 pro studenty 2.A

Komunikace s žáky a studenty bude probíhat i prostřednictvím aplikace Google Classroom ( Učebny), která umožňuje zadávání úkolů a efektivně poskytovat zpětnou vazbu.   

RNDr. Jarmila Čeperová 

10. 3. 2020

OZNÁMENÍ

10. 3. 2020

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  výuka na naší škole  od 11.3.2020 až  do odvolání neprobíhá.

Mgr. Radim Šebesta
ředitel školy​

10. 3. 2020
6. 3. 2020

Vítězný tým okresního kola soutěže Finanční gramotnost

6. 3. 2020

ve složení N.Kuchařová, V.Krůzová a L.Oulehla ( 5.C) poslupuje ve III. kategorii do krajského kola.Tým ve II.kategorii ve složení P.Soudek ( 4.C), J.Bartoň ( 3.C) a L.Burešová ( 2.C) skončil těsně na 2.místě.

9. ročník soutěže Finanční gramotnost (SFG) – je zařazen do kategorie B soutěží vyhlašovaných MŠMT. Organizátorem je spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s. ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR).

RNDr. Jarmila Čeperová

4. 3. 2020

Bára Oháňková je úspěšnou řešitelkou chemické olympiády v okresním kole!

4. 3. 2020

Úlohy chemické olympiády kategorie D v letošním ročníku byly velmi náročné ( včetně analytické chemie a obtížných výpočtů). Školní kolo ChO se skládá z domácí přípravy a vypracováníí zadaných úloh, dále praktické části a testu. V okresním kole bylo  pouze 5 úspěšných řešitelů. B. Oháňková (4.C) byla jednou z nich a obsadila 4.místo!  

4. 3. 2020

Skvělá reprezentace školy v okresním kole zeměpisné olympiády 2020!

4. 3. 2020

V kategorii A obsadila Emma Střelcová (1.C)  3. místo, David Matýska ( 2.C) v kategorii B pěkné 4. místo, Jan Bartoň ( 3.C) 3. místo v kategorii C. Největšího úspěchu dosáhl Tomáš Lengál ( 8.C), který ve své kategorii středoškoláků zvítězil. Tomáš si zajistil přímý postup do krajského kola a také Honza má díky svému vysokému bodovému zisku šanci na dodatečný postup do krajského finále, které se koná 25.3. na Pedagogické fakultě v Brně. 

14. 2. 2020

Změny ve školní jídelně ZŠ Komenského

14. 2. 2020

V termínu 17.2.-21.2.2020/jarní prázdniny/přechází školní jídelna ZŠ Komenského na nový stravovací systém. Z tohoto důvodu vyplývá pro strávníky několik zásadních změn.

Změny ve stravovacím systému

13. 2. 2020

56. REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA T.G.MASARYKA

13. 2. 2020

Tradiční ples hustopečského Gymnázia  T. G. Masaryka se konal v pátek 7.2.  Akce probíhala ve společenském sále na Herbenově ulici a  tématem letošního plesu  byla Alenka v říši divů. K tanci a poslechu hrála skupina The Shots a k dostání byly lístky do tomboly plné cen. Na přípravě  této společenské události se podíleli zejména žáci  septimy a 3.A, kteří zábavu zahájili svým předtančením ( viz foto). Akce byla zakončena diskotékou. Ples proběhl spořádaně a bavili se jak studenti, tak i rodiče a  učitelé.

Petr  Krotký ( septima)

13. 2. 2020

Úspěch v okresním kole anglické konverzační soutěže.

13. 2. 2020

Dne 12. 2. 2020 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v Břeclavi, kde naše gymnázium reprezentovali Jan Březovič ze sekundy a Amálie Ježorková z kvarty . V kategorii I. B., se na třetím místě umístil student sekundy Jan Březovič.  Oběma  účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Janovi gratulujeme k velmi pěknému umístění.

Ivana Chrastilová