Celostátní finále soutěže autorských uměleckých textů SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY ovládli naši studenti - Jan Kadrnka zvítězil a Jitka Stritzlová se umístila do 5. místa!

27. 6. 2022

Gratulujeme  k velkému úspěchu! Jan Kadrnka ze 3.A zvítězil se svým autorským uměleckým textem v celostátním kole soutěže SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY  a Jitka Stritzlová z kvinty se umístila do 5. místa. 

Slavnostní  vyhlášení   výsledků  proběhlo ve středu 22. června v   v Rajhradu v areálu  Památníku písemnictví na Moravě. Soutěž, kterou vyhlašuje  Jihomoravský kraj,  rozvíjí současnou a aktuální slovesnou tvorbu, podporuje  tvůrčí potenciál dětí a dospívajících a rozvíjí jejich ústní slovesnou tvořivost. Téma letošního ročníku bylo  „V obraze“. Obraz jako vstup do jiného časoprostoru.