Školní výlet sekundy do CHKO Pálava

20. 6. 2022

V pátek 17.6.2022 se třída 2.C  vydala na školní výlet  na Pálavu. Z Dolních Věstonic směřovala třídní výprava  na hrad Děvičky, odtud přes televizní vysílač, kde  na žáky čekaly nádherné výhledy do okolí, přes Soutěsku a Martinku do Horních Věstonic.  Běhen turistického osmikilometrového  pochodu míjeli  naučné cedule, které upozorňovaly  na  vzácnou faunu a flóru. 

Mgr. Lenka Pavlíčková