Nejsme labutě - studenti sexty na JAMU

31. 5. 2022

30. 5. 2022 měli studenti třídy sexta v prostorách brněnské JAMU možnost zhlédnout absolventské představení bývalé absolventky našeho gymnázia Sáry Brychnačové. ...

Sára Brychnačová letos končí bakalářské studium na brněnské JAMU a představení, které nazvala Nejsme labutě, je jejím absolventským projektem. Na jeho přípravě a realizaci se podílel další bývalý student našeho gymnázia Patrik Holub, který vystoupení doplnil originálními pohybovými kreacemi. V představení tedy zazněly verše, byl přítomen pohyb i hudební doprovod. Žáci měli možnost seznámit se se specifickou  formou divadla poezie ve velmi osobitém podání mladých protagonistů. 
Tematicky se představení dotýkalo tématu lásky, různých rovin jejího prožívání i intenzity jejího vnímání. Po obsahové stránce přitom tvůrci vycházeli z básnické sbírky Milana Kundery Monology. Zajímavou skutečností byl rovněž fakt, že inscenace byla doplněna vlastními texty (básněmi) mladých tvůrců na dané téma a představení se tak stalo jakousi osobní výpovědí na dané téma.
Během představení si diváci mohli uvědomit, jak silná je magie společně sdíleného divadelního prostoru. Mohli také vnímat jednotlivé složky divadelního projevu, tím zde bylo slovo, pohyb, hudba a také světlo. 

Po skončení představení následovala diskuse diváků a tvůrců. Studenti vyjadřovali svoje dojmy z představení, hodnotili její jednotlivé složky. Na základě sdílených prožitků bylo zřejmé, že je velmi zaujalo téma i způsob ztvárnění. Diskuse byla živá, otevřená a spontánní. Ohlasy na vystoupení byly pozitivní a velmi vstřícné.