Aktuality

23. 3. 2022

Úspěchy terciánů v okresním kole dějepisné olympiády

23. 3. 2022

Studenti tercie 22. března 2022 úspěšně reprezentovali školu v okresním kole dějepisné olympiády.  Tématem letošního klání byly osudy české šlechty do roku 1848. V jejich kategorii soutěžilo 45 studentů z celého okresu. O to větším potěšením jsou jejich výsledky: Josef Fojtík obsadil 3. místo a Martina Knoflíčková se umístila na 7. místě.
Blahopřejeme!
D. Langarová
 

21. 3. 2022

Úspěšná reprezentace gymnázia v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna

21. 3. 2022

Ve středu 16.3.2022 se tři žáci našeho gymnázia – vítězové školního kola – zúčastnili okresního kola recitační soutěže Dětská scéna. Organizátoři přehlídky nás přivítali v koncertním sále ZUŠ Břeclav. Obrovský prostor sálu byl pro naše recitující výzvou, neboť je dvakrát větší než aula gymnázia. Naši soutěžící však mezi účastníky z ostatních škol nezapadli, právě naopak. Eliška Brúčková (1.C) se ve 3. kategorii (žáci 6.-7. tříd) umístila na 2. místě a postoupila do krajského kola. Její recitační „rozstřel“ s dívkou, která byla nakonec třetí, přidal celé soutěži na dramatičnosti. ...
 

15. 3. 2022

M. Šrubař z kvarty obsadil 3. místo v okresním kole chemické olympiády

15. 3. 2022

Dne 4. 3. 2022 se žák kvarty Matěj Šrubař účastnil okresního kola chemické olympiády na Gymnáziu v Břeclavi. Umístil se na krásném 3.místě. Patří mu pochvala nejen za umístění, ale i za vzornou přípravu a reprezentaci školy. Gratulujeme!

Bádání a experimentování nás moc baví! Mgr. Silvie Červenková, vyučující chemie a biologie 
 

14. 3. 2022

OZNÁMENÍ

14. 3. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022.

Výtah znění najdete v sekci"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

4. 3. 2022

Parlament zorganizoval sbírku na pomoc obětem ukrajinské války a její výtěžek předal rodinám z Ukrajiny

4. 3. 2022

Parlament  Gymnázia T.G.Masaryka  zorganizoval ihned po vypuknutí ukrajinského konfliktu  v pátek 25. února 2022 finanční sbírku na pomoc obětem této války.  
Za  týden  4. března předaly studenky   A. Ježorková   a J. Stančišová  v přítomnosti pana ředitele R. Šebesty a paní starostky města Hustopečí   H. Potměšilové vybranou částku 17.800,-Kč  dvěma rodinám z Ukrajiny, které našly dočasný domov a pomoc v Hustopečích.
 

25. 2. 2022

Češtinářské olympijské klání

25. 2. 2022

Po dvouleté odmlce se v minulém měsíci opět uskutečnila školní kola Olympiády českého jazyka. Zvlášť soutěžili studenti prvního a druhého stupně gymnázia. ....

21. 2. 2022

Dva týmy našich žáků zvítězily v okresním kole soutěže Finanční gramotnost

21. 2. 2022

V  okresním kole, které proběhlo v lednu, oba naše školní týmy ve svých kategoriích získaly téměř maximální počet bodů, a proto jsme s napětím očekávali výsledky umístění.
V kategorii II. zvítězil v okresním kole tým ve složení M.Knoflíčková (3.C), Lenka Burešová a Matěj Šrubař (oba 4.C) a postupuje do krajského kola.
V kategorii III. je vítězem okresního kola tým ve složení J.Stritzlová, Jan Bartoň (oba 5.C) a Petr Soudek (6.C) a postupuje do krajského kola. ....
 

18. 2. 2022

Školní kolo chemické olympiády kategorie D

18. 2. 2022

Ve druhém únorovém týdnu proběhlo školní kolo chemické olympiády v kategorii D.

Soutěžení zahrnovalo teoretickou část, kterou žáci zpracovávali v domácím prostředí, a poté test a praktickou část ve školní chemické laboratoři. Praktická část byla zaměřena na přípravu sádrovce a vzniku oxidu uhličitého metodou hoří - nehoří. Výsledky najdete uvnitř článku ...
Žáci mají také možnost zúčastnit se v pondělí 21. 2. 2022 online přednášky k okresnímu kolu.

14. 2. 2022

Hustopečská laťka

14. 2. 2022

Dne 27. 1. 2022 se naši studenti zúčastnili přeboru města Hustopeče ve skoku vysokém, soutěže Hustopečská laťka. Spolu se žáky hustopečských škol a škol z blízkého okolí soutěžili v kategoriích mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně a dorostenci. Výsledky najdete uvnitř článku ....

 

14. 2. 2022

Školní soutěž ve šplhu o tyči a na laně

14. 2. 2022

Dne 8.2.2022 se na našem Gymnáziu  T.G. Masaryka uskutečnila školní soutěž ve šplhu. Soutěže se zúčastnilo 39 žáků a všichni podali perfektní výkony.
Vítězové jednotlivých kategorií: Prokop Žídek (4.C), Karolína Sedláková (3.C), Tereza Blatná (5.C), Lukáš Witpeerd (4.A), Jiří Feitel (1.C), Vít Kučera (2.C) a Emma Frýbertová (2.C). 
Všem gratulujeme!
Mgr. Lenka Pavlíčková
 

11. 2. 2022

OZNÁMENÍ

11. 2. 2022

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 19. ÚNORA 2022 najdete v sekci 

"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

Jedná se o 

INFORMACE O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022

3. 2. 2022

Jak odstranit finanční stres ze svého života? 1.A našla na tento problém odpověď během projektu.

3. 2. 2022

Třída 1.A se ve čtvrtek 27. 1. 2022 zúčastnila projektové výuky s názvem “Odstraňte finanční stres ze svého života”. Studenti byli pod dohledem odborníků ze společnosti Broker Consulting  rozděleni do skupin představujících rodinu disponující určitou peněžní částkou, s níž měli po několik let nakládat, tzn. uzavřít pojištění, vzít si úvěr na hypotéku, začít spořit dětem či investovat.
Cílem této aktivity bylo dosáhnout předem stanovené finanční částky na získání bydlení. Na základě jimi nakoupených akcií a dluhopisů sledovali, jakým způsobem funguje kapitálový trh. Museli se vypořádávat i s nečekanými událostmi, jako např. s krádeží veškeré hotovosti, úrazy, stěhováním se a s nezaměstnaností. Studenti tak mohli získat teoretické i praktické povědomí o světě financí a vyzkoušet si různé situace běžného života a hospodaření s penězi tak, jak to dělají v životě dospělí.
Mgr. K. Pohlová
 

31. 1. 2022

OZNÁMENÍ

31. 1. 2022

Vážení rodiče a žáci,

nové informace o přijímacím řízení na naši školu najdete v sekci "Uchazeči o studium/Přijímací řízení"

30. 1. 2022

OZNÁMENÍ

30. 1. 2022

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. LEDNA 2022 najdete v sekci 

"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

25. 1. 2022

V okresním kole 11.ročníku soutěže Finanční gramotnost se našim týmům velmi dařilo!

25. 1. 2022

   V kategorii II. ( nižší gymnázium) si  tříčlenný tým ve složení Martina Knoflíčková (3.C), Lenka Burešová a Matěj Šrubař ( oba 4.C) poradil s těžkými testovými otázkami  a praktickými úkoly velmi dobře a získal 21 bodů z 26 možných.
   Pouze jednu špatnou odpověď měl tým ve složení Jitka Stritzlová, Jan Bartoň ( oba 5.C) a Petr Soudek (6.C) v kategorii III.   Získali 32 bodů, tzn.  úspěšnost 97%, a mají velkou šanci na postup do krajského kola! 
   Všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast a přejeme postup do krajského kola.
RNDr. Jarmila Čeperová
 

25. 1. 2022

V LEDNU PROBĚHLO ŠKOLNÍ KOLO ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY

25. 1. 2022

Astronomická olympiáda - 19.ročník

Organizátorem je Česká astronomická společnost a soutěž je určena pro zájemce o přírodní vědy a astronomii. Školní kolo proběhlo v lednu 2022. Výsledky najdete uvnitř článku ... Všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast ve školním kole a postupujícím do krajského kola přejeme hodně úspěchů při řešení zajímavých úloh.

RNDr.Jarmila Čeperová

20. 1. 2022

Gymnazisté zabodovali v celoevropské soutěži Best in English

20. 1. 2022

V listopadu proběhla na téměř 600 přihlášených školách v Evropě soutěž v anglickém jazyce Best in English. Výsledky jednotlivých žáků už byly publikovány dříve, ale nyní se můžeme pochlubit i celkovým skóre naší školy:

7. místo mezi zúčastněnými školami Jihomoravského kraje (31 škol)

45. místo mezi zúčastněnými školami v České republice (232 škol)

137. místo mezi všemi zúčastněnými školami 595 škol).

Mgr. B. Klobásková

13. 1. 2022

OZNÁMENÍ

13. 1. 2022

Dny otevřených dveří  se uskuteční online od čtvrtka 13.1. do pondělí 31.1.2022. Odkaz najdete na úvodní stránce.

6. 1. 2022

V prosinci 2021 proběhlo školní kolo soutěže Finanční gramotnost

6. 1. 2022

Ve školním kole 11. ročníku soutěže Finanční gramotnost soutěžili v prosinci 2021 naši žáci ve dvou kategoriích - žáci  nižšího gymnázia ve II. kategorii a studenti vyššího stupně gymnázia ve III. kategorii. Tři nejlepší z nich se stávají členy školního družstva, které bude soutěžit týmově v okresním kole v lednu 2022 a v případě dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále.
Školní, okresní a krajské kolo se bude konat prostřednictvím on-line soutěžního systému. Celostátní finálové kolo proběhne prezenčně v prostorách České národní banky v Praze poslední týden v dubnu 2022. Výsledky školního kola uvnitř článku ...
 

3. 1. 2022

Veřejná sbírka Fondu Sidus

3. 1. 2022

Gymnazisté podpořili čátkou 1.700,- Kč veřejnou sbírku Fondu Sidus, který je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Certifikát

3. 1. 2022

OZNÁMENÍ

3. 1. 2022

Vážení rodiče a studenti,

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. LEDNA 2022 najdete v sekci 

"Studenti a rodiče/Mimořádná opatření COVID-19"

22. 12. 2021

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KARLOVY UNIVERZITY

22. 12. 2021

Karlova univerzita zve zájemce o studium na  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Farmaceutická fakulta - 8.1.2021 v prezenční formě, začátky v 10.00 a v 11.30   Den otevřených dveří PREZENČNĚ > Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Jednodenní juniorská Univerzita Karlova - 8.1.2021 v prezenční formě, začátek ve 14.00   Jednodenní juniorská Univerzita Karlova | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

18. 12. 2021

Nové kroužky rozvíjejí praktické dovednosti žáků

18. 12. 2021

Ve spolupráci s CVČ Pavučina zajistila naše škola spuštění kroužků, které umožní absolventům hladké zapojení do jejich budoucího zaměstnání.
Prvním z nich je kroužek zaměřený na rozvoj administrativních dovedností. Probíhá v pondělí a studenti se zatím učí "psát všemi deseti" na klávesnici. Nácvik sice trvá delší dobu, ale tuto dovednost všichni určitě využijí při studiu nebo v profesním životě. Další jeho aktivity budou zaměřeny také prakticky – žáci se budou věnovat formátování odborných prací, generování obsahů apod. 
Druhý kroužek probíhá pravidelně v pátek a je zaměřen na podnikání, pracovně-právní vztahy a základy účetnictví.   
Mgr. R. Šebesta, ředitel

15. 12. 2021

Úspěšná reprezentace studentů v soutěži Best in English

15. 12. 2021

Best in English – tak se jmenuje celoevropská soutěž ve znalosti anglického jazyka, která se koná každoročně (s výjimkou roku 2020) v listopadu v mnoha evropských zemích a je určena studentům ve věku 14-19 let. V letošním roce proběhl již 9. ročník soutěže a zúčastnilo se jí celkem 17 223 studentů z 595 škol v 32 evropských zemích. Žáci Gymnázia T.G. Masaryka měli možnost porovnat své znalosti angličtiny a rozhodně se v obrovské konkurenci škol neztratili.
Na 25. místě v České republice a celkově 87. v Evropě se umístil Lukáš Witpeerd z 8.C.  Jeroným Kamenský  z 5.C. obsadil 80.místo v ČR a 306. v Evropě.  Ve zvláštní kategorii studentů, v jejichž rodinném prostředí se používá angličtina, skvělé 2. místo obsadila Rebecca Brehler z 6.C. Výsledky a umístění všech studentů najdete v přiložené tabulce uvnitř článku nebo na nástěnce ve 3. patře.
Všem zúčastněným studentům děkujeme za účast v soutěži, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se na roky příští.

Mgr. Barbora Klobásková, vyučující anglického jazyka