Hanka Straková z kvarty se umístila na 10.místě v krajském kole Olympiády v českém jazyce

9. 5. 2023

V úterý 25. dubna  se konalo krajské kolo Olympiády v ČJ. Účastnila se ho i naše studentka kvarty Hanka Straková, vítězka okresního kola, a získala krásné 10. místo. Hance moc gratulujeme a děkujeme jí za reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. P. Zoubková, vyučující  českého jazyka