Prima navštívila Městský úřad v Hustopečích a oslavila Den Země

24. 4. 2023

Studenti primy navštívili  17.dubna  hustopečskou radnici a pohovořili se starostkou o fungování městského úřadu i obce. Následně v rámci oslav Dne Země odlehčili přírodě - posbírali  po městě několik  pytlů odpadků. Všichni měli z tohoto skutku hřejivý pocit.

Mgr. P. Zoubková