Účast studentů v krajském kole Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

21. 4. 2023

Krajské kolo XXXI. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR proběhlo ve středu 5.dubna na Biskupském gymnáziu v Brně. Naši školu reprezentoval tříčlenný tým ve složení:  Veronika Špačková ze septimy, Adam Šperka z oktávy a Jan Bartoň z kvinty. ...

Letošní ročník byl  zaměřen na období evropských dějin 1945 – 1975  a události od postupimské konference, počátku  studené války  v Evropě  až po  helsinskou konferenci a podepsání Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 1. srpna 1975. I přesto, že se náš tým v soutěži neumístil, děkujeme studentům za reprezentaci školy. 
Mgr. D. Langarová