Aktuality

30. 8. 2016

Francie-pobytově poznávací zájezd ( 16.-25.9.2016)!

30. 8. 2016

Informační schůzka pro účastníky i další zájemce se koná v pátek 2.9. o velké přestávce v učebně fyziky!

Partnerství s francouzskou školou  Collége Voltaire v Tarbes vzniklo v roce 2008 prostřednictvím portálu etwinning. Projekt eTwinning Let´s explore Europe !  byl zahájen na naší škole na začátku školního roku 2008/2009.Pro francouzskou kolegyni Magalli- Boegle bylo velkou výzvou předsednictví České republiky EU od ledna do června 2009.Přátelství s francouzskou kolegyní pokračuje i v současnosti, kdy připravujeme setkání v září 2016. projekt Let´s protect areas! získal dotaci JmK v maximální výši 120 tisíc Kč na dopravu. Program v příloze.

RNDr. J.Čeperová

23. 8. 2016

Nový projekt Erasmus+ KA1 (2016-2018) získal grant!

23. 8. 2016

Cíle našeho projektu „Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů“ jsou v souladu s cíli Studie Eurydice  ‘New Skills for New Jobs’,která klade důraz na rozvoj jazykových kompetencí a ICT dovednosti studentů při přípravě na budoucí zaměstnání a Strategie EU pro mládež (The EU Youth Strategy),která  je zaměřena především na vzdělávání a odbornou přípravu studentů. Jedním z cílů zavádění metody CLIL je motivace práce pedagoga s nadanými žáky.Cíle projektu také navazují na projekt Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách, jehož výsledky mají kladný dopad na rozvoj dovedností učitelů i žáků pro kreativní výuku a týmovou práci ve třídě. 

22. 8. 2016

Závěrečná zpráva projektu Erasmus+ KA1 (2014-2016) byla schválena a označena jako Best practice!

22. 8. 2016

Náš projekt „ Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách“ vycházel ze studie přírodovědného vzdělávání EURYDICE, která se zabývá organizací výuky přírodních věd v dnešní Evropě, a  byl také v souladu s cíli evropské strategie ET 2020 ( Education and Training ), která je zaměřena na nutnost zlepšit kvalitu vzdělání a podpořit inovativní postupy ve vzdělávání a předávání znalostí. 

18. 7. 2016

Budoucí terciáni a TS Lady Stars pojedou do Londýna s ,,Malým princem"

18. 7. 2016

Tanečníci a divadelníci, kteří pracují v rámci mimoškolních aktivit v TS Lady Stars Hustopeče a divadelním kroužku Habaděj dostali skoro milionový grant na projekt EU Erasmus+ na cestu a získávání tanečně-dramatických zkušeností v Londýně. Z celkového počtu přijatých žádostí 198 byl náš hustopečský projekt mezi 44 schválenými, což je obrovský úspěch.

Celkem 60 tanečníků a divadelníků českých i anglických se v Londýně setká při práci na projektu neformálního vzdělávání s názvem ,,Mystérium dětství je zázrak aneb s Malým princem Evropou“. Kromě dramatizace budou mladí umělci poznávat život a reálie Londýna a Anglie. Pracovat v multikulturních týmech, získávat zkušenosti a vědomosti v oblasti umělecké i divadelní.

7. 7. 2016

Školní rok jsme zakončili opět velkolepou akademií

7. 7. 2016

Jako již tradičně, den i večer před vysvědčením bývá každoročně u nás na Gymnáziu T.G.Masaryka prezentací tvůrčí práce jednotlivých třídních kolektivů i jednotlivců. Všechny třídy si připravily pro rodiče i veřejnost nějaké scénky, spoty, tanečky i divadelní představení.

Sál jako obvykle praskal ve švech a i přes obrovské horko ze sebe žáci, studenti i jejich učitelé vydali maximum. Mladším trošku pomáhali jejich učitelé, starší vytvářeli vystoupení sami.

29. 6. 2016

Výzva pro absolventy

29. 6. 2016

vyzýváme jmenované absolventy naší školy, aby využili možnosti vyplacení částek za prodané učebnice v burze a navštívili ve dnech 29.8.-31.8.2016 kabinet p.uč.Formankové, kde jim bude suma vyplacena. Jedná se o tyto absolventy: Bognár, Řezáč, Šebestová K.,  Kuchyňková P., Zelmanová, Hála L., Bačovská, Pinkava, Lubalová L., Rosenbreierová, Ryšavý D., Fabig, Guttmanová, Schwarzová, Eliáš, Gebauer. S pozdravem Mgr. M. Formanková.

27. 6. 2016

Prima v JumpParku

27. 6. 2016

Dne 20. 6. 2016 si třída Prima „odskočila“ na výlet do JumpParku Brno. Jak žáci tak i učitelský doprovod byli nedočkaví, co v JumpParku zažijí.

M. Střelcová, Prima

23. 6. 2016

Naši žáci také mezi oceněnými!

23. 6. 2016

Školská a kulturní komise a Město Hustopeče udělila ve středu 22.6.2016 ceny úspěšným žákům, kteří byli vybráni na základě nominace z jednotlivých hustopečských škol. Z naší školy byli oceněni: L.Karpíšková( 7.C), P.Krotká (7.C), A.Štěpánek (3.A), D.Homolík (5.C), J.Mazuch ( 4.C) a M.Kyncl (3.C)

Žáci dostali pamětní list, zapsali se do pamětní knihy města Hustopeče a získali také poukázku na útratu v cukrárně, knihkupectví nebo ve sportovních potřebách ( více na www.hustopece-city.cz a v příloze).

Blahopřejeme!

RNDr. J.Čeperová 

21. 6. 2016

Speak up!

21. 6. 2016

nový projekt, který pořádá  AIESEC Brno během letních prázdnin, 30 hodin konverzace v týdenních turnusech od 11.7.- 5.8.2016. Projekt je intenzivnější než EDISON, 4 stážisté z Austrálie, Thajska, Íránu a Turecka ( viz příloha) povedou konverzaci interaktivní a zábavnou formou na zvolené téma a vytvoří projekt- video. Cena účastníka je maximálně 990 Kč/týden, snižuje se podle přihlášených účastníků až na 690 Kč ( 40 účastníků). Při větším počtu zájemců, projekt proběhne přímo v Hustopečích.

Informace a prihlášku najdete na: http://link.aiesec.cz/Prihlaska_SpeakUP_2016 a také více informací na FB: https://www.facebook.com/speakup.brno 

Pokud ubytujete stážistu, máte kurz zdarma!  

Zúčastni se lekcí SPEAK UP!, procvič svůj cizí jazyk a seznam se tak se zahraničními stážisty z celého světa. 

RNDr. J.Čeperová

20. 6. 2016

Nábor nových členů do TS Lady Stars Hustopeče

20. 6. 2016

TS Lady Stars při Gymnáziu v Hustopečích se pyšní nejrůznějšími oceněními a tituly. Jde o výbornou partu dětí, mladých lidí i bezvadných rodičů. Využívá granty projektů EU, dotace Jihomoravského kraje, na činnost získává peníze od sponzorů. Chcete být mezi námi? Máte jedinečnou možnost! Ozvěte se!

BAVÍ VÁS TANEC? ZAJÍMÁTE SE O RŮZNÉ TANEČNÍ STYLY? NEVÍTE, CO S VOLNÝM ČASEM? JE VAŠÍM SNEM CESTOVAT A  POZNÁVAT NOVÉ PŘÁTELE? A TAKY ZAŽÍT SPOUSTY DOBRODRUŽSTVÍ A  LEGRACE? PAK JE TATO ZPRÁVA URČENA PRÁVĚ PRO VÁS.

TS Lady Stars vypisuje nábor pro nové členy - tanečníky a tanečnice pro soutěžní sezónu 2017.

20. 6. 2016

Den s Erasmem+ v projektu ,,Umění žít spolu“

20. 6. 2016

V pátek 24.6.2016 se na naší škole uskuteční akce programu Erasmus+ a DZS Praha s názvem ,,Umění žít spolu". V rámci tohoto programu bude DZS (Dům zahraniční spolupráce) Praha od 10.00 hod prezentovat možnosti a informace programu Erasmus+ školní vzdělávání. Naše TS Lady Stars představí svoji práci a úspěšné i podané taneční projekty v rámci evropského programu Erasmus+.

Chtěla bych tímto pozvat všechny zájemce o program i naši práci, aby se přišli podívat na gymnázium do společenské místnosti a získali tak informace o podávání projektů ve školním vzdělávání a neformálním vzdělávání TS Lady Stars Hustopeče. 

16. 6. 2016

Terénní cvičení z biologie pro 2.ročník

16. 6. 2016

významně doplňuje výuku biologie a cvičení ve 2.ročníku v rámci ŠVP.  Téma ekosystém rybníka pro středeční cvičení jsem zvolila z důvodu nově vybudované naučné stezky Hustopečské rybníky a mokřady, podle níž jsem vytvořila pracovní listy ( papírová podoba) a úkoly ( využití aplikace iBooks v iPadu). 

13. 6. 2016

Vítězem literární soutěže Skrytá paměť Moravy se stal Matyáš Kyncl

13. 6. 2016

V pátek 10. 6. proběhlo v areálu muzea v Mikulčicích slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Letos se uskutečnil již jubilejní X. ročník této soutěže, do které i letos studenti našeho gymnázia zaslali svoje práce. Po dvou letech se našemu gymnáziu podařilo odnést z této soutěže ocenění, a to ocenění nejvyšší.

 

Letošní ročník byl jubilejní svým pořadím, ale také rekordním počtem zaslaných prací. V první kategorii to bylo 159 prací. O to větším úspěchem je vítězství studenta našeho gymnázia Matyáše Kyncla, který se soutěže zúčastnil povídkou Achiles a banán. Humorný příběh a osobité ztvárnění ho vynesly na první místo.

Text Matyáše Kyncla komentovala členka poroty Libuše Nivnická, ředitelka Mahenovy knihovny Brno, takto: „Porota ocenila v textu Achilles a banán zejména svěžest, jakou je tato anekdota o zelenině a oživlém ovoci napsána. Styl je čerstvý, práce s tématem lehká, čtení šťavnaté. Oproti jiným textům zde vládne hravost a vtip, z textu je cítit sympatický tvůrčí apetit.“

Mgr.Anna Růžková

10. 6. 2016

STK aneb Deštivý týden na Šumavě

10. 6. 2016

V týdnu po maturitách třída septima společně se 3. A pod vedením pí. uč. Cahové a p. uč. Šedého vyrazila na Sportovní turistický kurz. Rozhodli jsme se prochodit Šumavu, jelikož okolní příroda je vážně krásná ...

Tereza Vaculíková, 7. C

10. 6. 2016

Speak up!

10. 6. 2016

nový projekt, který pořádá  AIESEC Brno během letních prázdnin, 30 hodin konverzace v týdenních turnusech od 11.7.- 5.8.2016. Projekt je intenzivnější než EDISON, 4 stážisté z Austrálie, Thajska, Íránu a Turecka povedou konverzaci interaktivní a zábavnou formou na zvolené téma a vytvoří projekt- video. Cena účastníka je maximálně 990 Kč/týden, snižuje se podle přihlášených účastníků až na 690 Kč ( 40 účastníků).

Pokud ubytujete stážistu, máte kurz zdarma!   

Zúčastni se lekcí SPEAK UP!, procvič svůj cizí jazyk a seznam se tak se zahraničními stážisty z celého světa ( viz leták).

Přihlášku a informace získáte  na www.aiesec.cz a u vyučující RNDr. J.Čeperové

6. 6. 2016

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

6. 6. 2016

se uskutečnilo 1.června 2016 v obřadní síni MěstÚ Hustopeče..Krásné kulturní vystoupení sboru školy pod vedením Mgr. M.Uhýrkové provázelo tuto slavnostní chvíli.

Absolventům naší školy přejeme hodně štěstí v profesním i rodinném životě.

Motto: „Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“
– Arthur C. Clarke

RNDr.J.Čeperová

1. 6. 2016

Žáci sekundy stmelovali třídní kolektiv a nacvičovali Malého prince na Makarské riviéře

1. 6. 2016

Necelý týden strávili hustopečští žáci 2.C v nádherném prostředí Makarské riviéry – v Drveniku.

Počasí jim přálo, sluníčko nezahálelo, obloha byla blankytná, tak kromě her na stmelení třídního kolektivu pilně nacvičovali úryvky z dramatizace Exupéryho Malého prince na červnovou školní akademii. Součástí projektového zájezdu bylo i poznávání geografie a historie Dalmácie, tak si někteří udělali výšlap i na jednu z hor Biokova nad Drvenikem a všichni se trajektem vydali na ostrov Hvar. Navštívili i středisko celé Makarské riviéry – město Makarská. Poznali přístav, ochutnali dalmatskou zmrzlinu a viděli zákoutí kamenných uliček a historických míst chorvatského přímořského střediska. 

 

22. 5. 2016

Gymnazisté se díky projektu Do světa Jihomoravského kraje seznámili s novgorodskými studenty a z Moskvy přivezli 5 medailí!

22. 5. 2016

Studenti Gymnázia T.G.Masaryka  spojili příjemné s užitečným a po získání grantu z JMK na dopravu do ruského Novgorodu navštívili s novgorodskými studenty Dětskou olympiádu v Moskvě.  

Projekt Do světa umožnil společné setkání, při kterém se plnil náročný, ale velice podnětný program. Celá skupina 25 českých studentů se rozdělovala svým zaměřením. Část z nich jela do Ruska sbírat zkušenosti  a  spolupracovat na krásné dramatizaci Exupéryho filozofické pohádky Malý princ, další byli tanečníci TS Lady Stars, kteří divadelnímu představení dodávali taneční pasáže a pak šlo o skupinku nadšenců v oblasti vesmíru a hvězd s pracovním názvem ,,hvězdáři“, kteří po společné návštěvě Planetária po vzoru Planetária brněnského zkoumali ovzduší u nás a v Nižném Novgorodě a snažili se tak zapojit do programu ,,Jak dýchá naše město“.

16. 5. 2016

V krajském kole SOČ

16. 5. 2016

úspěšně prezentovali své práce v oboru 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Denis Homolík (5.C), který spolupracoval s Danielem Šestým ( studentem průmyslové školy v Ostravě), získali 2.místo a zajistili si postup do celostátního kola. V oboru 18.Informatika obsadil Adam Štěpánek (3.A) v silné konkurenci studentů z Gymnázia Brno Jarošova 5.místo.

Adamovi a Denisovi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

RNDr.Jarmila Čeperová

5. 5. 2016

Letní kempy pro zájemce o chemii a biologii zdarma!

5. 5. 2016

V rámci udržitelnosti CZ-SK projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v česko-slovenském příhraničí realizuje Jihomoravský kraj společně s Moravskoslezským krajem také Biologický a Chemický kemp. 
Více informací najdete na letácích v příloze a vyučující ch.
I tyto dva kempy jsou pro studenty zdarma.

RNDr. J.Čeperová

3. 5. 2016

Přijímací řízení

3. 5. 2016

2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium vyhlásíme v úterý 10.5.2016.

2. 5. 2016

Let´s protect our natural areas!

2. 5. 2016

Partnerství s francouzskou školou  Collége Voltaire v Tarbes vzniklo v roce 2008 prostřednictvím portálu etwinning. Projekt eTwinning Let´s explore Europe !  byl zahájen na naší škole na začátku školního roku 2008/2009.Pro francouzskou kolegyni Magalli- Boegle bylo velkou výzvou předsednictví České republiky EU od ledna do června 2009.Přátelství s francouzskou kolegyní pokračuje i v současnosti, kdy připravujeme setkání v září 2016. projekt Let´s protect areas! získal dotaci JmK v maximální výši 120 tisíc Kč na dopravu.

 V příloze program a další informace u vyučující.

RNDr. J.Čeperová

2. 5. 2016

Studentky ze septimy složily zkoušku Cambridge English na úrovni C1

2. 5. 2016

Aneta Tomšíková a Pavla Krotká ze septimy úspěšně složily mezinárodní zkoušku v anglickém jazyce Cambridge English (CAE), přičemž se jim podařilo získat velmi vysoké bodové skóre. Oběma děvčatům k jejich úspěchu gratulujeme a doufáme, že svoji vysokou úroveň angličtiny co nejvíce prakticky využijí.

Mgr. Simona Chrastilová

26. 4. 2016

Poslední zvonění maturantů v pátek 29.4.!

26. 4. 2016

Maturantům přejeme hodně úspěchů ve státní maturitě již od pondělí 2.5.2016. 

26. 4. 2016

Týden v Neuchâtelu

26. 4. 2016

V týdnu od 18. do 22. 4. 2016 se žáci naší školy podívali do Neuchâtelu, který se nachází v jednom z frankofonních kantonů Švýcarska. Partnerská škola Lycée Jean Piaget nás přivítala v rámci výměnného pobytu již podruhé.