Aktuality

28. 6. 2021

Pomoc oblastem postižených tornádem v okresech Břeclav a Hodonín

28. 6. 2021

Vážení rodiče a studenti,

v pátek 25.6.2021 jsme se připojili k mnoha institucím v České republice a na školní akci pořádané při příležitosti ukončení školního roku 2020 - 2021 jsme vyhlásili dobrovolnou finanční sbírku na pomoc oblastem postižených tornádem v okresech Břeclav a Hodonín. 

Pokud chcete  finančně přispět, máte možnost tak učinit do středy 30. 6. v kanceláři Gymnázia T.G. Masaryka. Vybraný obnos bude potom předán konkrétní vybrané instituci.  

25. 6. 2021

Matematické soutěže v průběhu školního roku

25. 6. 2021

Školní rok 2020/2021 byl nejenom ve znamení distanční výuky kvůli koronaviru a také ve znamení úspěchů našich studentů v matematických soutěžích, jako je Matematická olympiáda, Matematický klokan a Pangea. Největším úspěchem je umístění studentů v celostátním kole soutěže Pangea, a to Evy Burešové (15. místo) a Jaroslava Ondry (24. místo). Ale ani v ostatních soutěžích jsme se neztratili a ve výsledkových listinách zaujímali přední místa. Přehledné umístění našich studentů najdete v tabulce na webových stránkách školy.

Odkaz na přehlednou tabulku výsledků

25. 6. 2021

Úspěch čtyř studentů Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče v literární soutěži Skrytá paměť Moravy

25. 6. 2021

V letošním ročníku soutěže získali pomyslnou stříbrnou medaili ve své kategorii dva naši studenti, a sice Jitka Stritzlová a Jan Valíček. Úspěšní byli i další dva studenti našeho gymnázia Jan Bartoň a Matylda Střelcová.

Téma 15. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy, jejímž vyhlašovatelem je Rada Jihomoravského kraje a Památník písemnictví Rajhrad, znělo Život v době korony a odráželo aktuální společenskou situaci. Soutěže se zúčastnilo více než dvě stě mladých autorů z celé republiky. 
 

23. 6. 2021

VALTICE: ODKRÝVÁME ŽELEZNOU MINULOST 20. STOLETÍ

23. 6. 2021

Atmosféra nastupujícího léta a konce školního roku vybízí k mimoškolním aktivitám, po nichž byl hlad především v době distanční výuky. Třída kvarta tak prožila výjimečný projektový den s atributy školního výletu.
Cíl naší cesty byly Valtice, kde si žáci rozšířili svoje znalosti především z oblasti dějepisu a občanské výchovy. 

17. 6. 2021

Projektový den - krajina Hustopeče

17. 6. 2021

Ve dnech 10. a 11. 6. 2021 proběhlo v rámci výtvarné výchovy velkoformátové malování na zeď v ulici Vinařská. Tím se i naše gymnázium připojilo k akci „Namaluj Hustopeče“, která proběhla právě v této ulici v sobotu 12. 6. 2021. 

9. 6. 2021

2.III/22 Projektový den mimo školu -Šablona SŠ II- Krajina pod Pálavou

9. 6. 2021

se uskutečnil 8.6.2021 pro studenty 5.C. Antonín Vojtek, malíř jižní Moravy, spisovatel, básník,autor mnoha knih, bývalý učitel přírodopisu a tělesné výchovy a také absolvent naší školy, zaujal studenty svým vyznáním k rodnému kraji a inspiroval je svým životem plným různých překážek, jejichž překonáním nás nyní obohacuje svým uměním. Cílem bylo přiblížit studentům přeměnu krajiny pod Pálavou prostřednictvím osobního vztahu malíře A.Vojtka, který vyjádřil své emoce, když kráčel mizející krajinou pod Pálavou při budování Novomlýnských nádrží v knize „Hledání lásky k rodnému kraji“ doplněné vlastními kresbami z tohoto období. Své vyprávění doplnil ukázkou kresby. a výkladem svých malířských stylů. Ukázal nám i své prvotiny, které jsou důkazem vzniku jeho typického stylu. V  příloze je příprava projektového dne a následovat bude využití poznatků v mezipředmětových vztazích- Bi,Vv,Čj,D,Aj. Výsledky reflexe budou  postupně zveřejněny na  webu školy.

Děkuji manželům Vojtkovým za milé přijetí  a studentům za vzorné chování a zpětnou vazbu při hodnocení projektového dne.

RNDr. Jarmila Čeperová 

8. 6. 2021

OZNÁMENÍ

8. 6. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo stanoveno:

Veškeré podrobné informace najdete v organizačních opatřeních výše pod odkazem "Mimořádná opatření COVID-19"

30. 5. 2021

Dva projekty Do světa! 2021 získaly grant

30. 5. 2021

z dotační programu Jihomoravského kraje. Projekt "Poznejme přírodní parky Dolního Rakouska", který získal dotaci 200 tisíc Kč, je zaměřen na poznání přírodních lokalit jižní Moravy a Dolního Rakouska a je určen především pro žáky kvarty a tercie. Cílem druhého projektu " Historrie, tradice a kulturní dědictví našich národů", který získal dotaci 150 tisíc Kč a je určen především pro studenty 2.A a 6.C, je pokračování partnerství s polskou školou Gimnazjum im.Powstánców Ślaskich v Miedznej. Spolupráce mezi školami začala již v r.2007 prostřednictvím dvou projektů eTwinning, které získaly i European Label a navazuje na úspěšný projekt Comenius (2010-2012) Landscapes of Europe. Regiony Moravy a Slezska jsou propojeny historicky i kulturně. Programy obou projektů jsou v příloze. Více informací ráda poskytnu.

RNDr. Jarmila Čeperová

30. 5. 2021

2.III/22 Projektový den mimo školu -Šablona SŠ II- Lednické rybníky

30. 5. 2021

se uskutečnil 25.5.2021 pro třídy 2.A a 6.C pod odborným vedením ornitologa ing.Vlastimila Sajfrta z Agentury ochrany přírody a krajiny, CHKO Pálava v chráněné oblasti Lednických rybníků.  Téma projektového dne:Rybník jako složitý ekosystém. Cílem bylo zaměřit se na vlastnosti, společenstva a zóny rybničního ekosystému a zkoumat také ekosystémy v okolí vodní plochy. Věnovat se zdrojům znečišťování stojatých vod, ochraně a trvalé udržitelnosti rybníků.Následně ve výuce Bicv  vypracovat pracovní listy na základě praktických vědomostí a dovedností získaných během projektového dne.Studenti získali podrobné informace k tématu předem a učitelé si ověřili jejich přípravu během videokonference v rámci distanční výuky. Projektová forma  výuky, která

30. 5. 2021

2.III/21 Projektový den ve škole - Šablona SŠ II

30. 5. 2021

se uskutečnil dne 19.5.2O21. Projektový den s tématem k finanční gramotnosti jsme naplánovali pro třídu kvartu,jejíž žáci se zúčastnili soutěže Finanční gramotnost a  tým ve složení J.Bartoň, J.Kamenský a Z.Rubášová  získal druhé místo v celostátním finále. Cílem projektového dne bylo propojit teoretické znalosti, které využili v soutěži, a praktickou využitelnost těchto poznatků. Důraz byl kladen i na mezipředmětovou spolupráci s vyučujícími matematiky. kteří vypracovali pracovní listy na zajímavé praktické úlohy na procenta. Pokračování projektového dne s odborníky ze společnosti Broker Consulting bylo pro žáky již zajímavější než výpočty, protože se aktivně zapojili do finanční hry ABC peněz, která je produktem této společnosti. Žáci vytvořily týmy a dostali 

27. 5. 2021

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

27. 5. 2021

Pro žáky nižšího stupně gymnázií připravilo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje soutěž nazvanou BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU. 

Dané téma naše studenty zaujalo, přihlásili se v době covidové pandemie do soutěže a v  průběhu jara zpracovávali výtvarné práce – komiksy a plakáty. 

V kategorii 6.-7. tříd a nižšího stupně  gymnázií uspěli následovně:   v kategorii komiksů   zvítězil  Matěj Šrubař ze 3.C, na 2. místě  se umístila  Nikol Hauková ze 3.C a na 3. místě Katka Čermáková ze 2.C.  Ve stejné kategorii, ale v tvorbě plakátů,   zvítězila  Emma Střelcová ze 2.C.
 

21. 5. 2021

OZNÁMENÍ

21. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci,

Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace oznamuje, že vyhlašuje 2. kolo příjímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Podrobější informace naleznete v sekci "Uchazeči o studium/přijímací řízení"

Mgr. Radim Šebesta, ředitel gymnázia.

13. 5. 2021

Výzva Akademie věd "Pozvěte si vědce do online výuky"

13. 5. 2021

se stala inspirací pro zpestření distanční výuky biologického cvičení 2.A ve čtvrtek 13.5.2021. Botanik Mgr.et MgA. Radim Hédl,PhD.,vedoucí Oddělení vegetační ekologie v Botanickém ústavu v Brně,se zabývá výzkumem ekologie vegetace se zaměřením na biodiverzitu a dlouhodobé časové změny lesní vegetace. Hlavním tématem je ochrana biodiverzity prostřednictvím obnovy tradičních způsobů hospodaření. Hodina proběhla formou diskuse, do které se studenti  aktivně zapojili připravenými otázkami. Všechny otázky nestačil pozvaný vědec v omezeném času prostředí ZOOM zodpovědět, proto jsme se domluvili na další spolupráci a setkání přímo ve výuce na naší škole.

Děkujeme za skvělou příležitost obohatit online výuku !

RNDr.Jarmila Čeperová

13. 5. 2021

Fascinující baroko – vzdělávací lekce přímo z muzea

13. 5. 2021

I přes uzavření galerií a muzejí se mohli žáci 5.C v rámci on-line výuky 12. května ocitnout v Muzeu Brněnska.  To nyní chystá velkou výstavu o barokní literatuře a pro žáky středních škol připravilo zajímavou vzdělávací lekci o životě a umění doby barokní. Muzejní pedagožka pracovala s ukázkami různých artefaktů tohoto období, které přiblížila i pomocí literárních ukázek. Studenti si mohli interaktivní formou upevnit a rozšířit informace, které již o této době mají. Po celou dobu trvání lekce studenti s lektorkou aktivně spolupracovali a zapojili se do řešení otázek a plnění úkolů.

13. 5. 2021

TÝM KVARTY ZÍSKAL DRUHÉ MÍSTO V CELOSTÁTNÍM FINÁLE SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST

13. 5. 2021

Druhé místo v celostátním finále soutěže Finanční gramotnost v kategorii II. získal tým kvarty ve složení Jan Bartoň, Jeroným Kamenský a Zuzka Rubášová. Výborné výsledky v okresním a krajském kole zajistily týmu kvarty postup do celostátního finále soutěže, které se konalo online v prostředí Teams 21. 4. 2021. V programu soutěže byla kromě testu, jehož otázky se vztahovaly k videu s tématikou finanční gramotnosti, také debata se zástupcem ČNB, který odpovídal žákům na připravené otázky. V silné konkurenci 12 týmů v kategorii II   je druhé místo týmu kvarty velkým úspěchem, který byl také oceněn dárkovým poukazem České spořitelny v hodnotě 1.000,- Kč na nákup knih.  Česká spořitelna prostřednictvím projektu „Abeceda peněz“ poskytuje propracované materiály a metodické pomůcky pro výuku finanční gramotnosti. 

Téma finanční gramotnosti je aktuální a škola plánuje ve spolupráci se zástupci společnosti Broker Consulting  pro žáky kvarty i realizaci projektového dne. Jeho cílem bude propojení matematické teorie s praxí.

Všem studentům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!

RNDr. Jarmila Čeperová
 

11. 5. 2021

Opět ve škole!

11. 5. 2021

Stejně jako ostatní školy i Gymnázium T.G. Masaryka Hustopeče se 10. května otevřelo po několika měsících žákům, i když prozatím jen třídám primy a tercie. Organizace prvního dne odpovídala vládním nařízením - oddělený vstup do prostor školy a čekání na začátek testování. To proběhlo bez problémů, a tak všichni přítomní žáci mohli začít první školní den – tentokrát ve svých třídách se svými učiteli. Krásné letní den umocnil dobrou náladu a také naději, že se vracíme do doby, v níž je normální chodit do školy, vidět se navzájem a společně zažívat vše, co patří k životu školy. 

7. 5. 2021

Vítězem celostátního finále Zeměpisné olympiády kat.C je Jan Bartoň!

7. 5. 2021

Finále bylo rozděleno do dvou dnů- testová část ve čtvrtek 22.4 a praktická část v pátek 23.4. Honza získal za vítězsrví v kategorii C 86,9 bodů a  kvalifikoval se na Evropskou zeměpisnou olympiádu EGEO. Vyhlášení výsledků probíhalo online 3.5.2021 z pražského Karolina.Odkaz na video z vyhlášení výsledků celostátního finále: https://www.youtube.com/watch?v=wr7_2tj0BWs

Honzovi  přejeme hodně zážitků a úspěchů i v mezinárodní soutěži!

Mgr. Petr Dvorník

5. 5. 2021

OZNÁMENÍ

5. 5. 2021

Vážení rodiče a studenti,

od 10.5.2021 dochází ke změně ve výuce na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče:

výuka primy až kvarty probíhá v režimu tzv. rotační výuky

Veškeré podrobné informace najdete v organizačních opatřeních výše pod odkazem "Mimořádná opatření COVID-19"

21. 4. 2021

Tým kvarty získal 2.místo v celostátním finále soutěže Finanční gramotnost!

21. 4. 2021

Výborné výsledky v okresním a krajském kole zajistily týmu kvarty ve složení Jan Bartoň, Jeroným Kamenský a Zuzka Rubášová postup do celostátního finále, které se konalo online v prostředí Teams 21.4.2021. V programu soutěže byla kromě testu, jehož otázky se vztahovaly k videu s tématikou FG, také debata se zástupcem ČNB , který odpovídal žákům na připravené otázky. V silné konkurenci 12 týmů v kat.II  je druhé místo historický úspěch naší školy.

Děkuji za skvělou reprezentaci školy a věřím, že získané znalosti a dovednosti z FG využijí žáci v praktickém životě.

https://financnigramotnost.cz/detsti-finaliste-souteze-financni-gramotnost-potrapili-ministryni-i-predstavitele-cnb/

RNDr.Jarmila Čeperová

20. 4. 2021

Skvělé výsledky v krajském kole zeměpisné olympiády 2021

20. 4. 2021

Ve středu 17. 3. se   kvůli stávajícím protiepidemiologickým opatřením uskutečnilo online krajské kolo zeměpisné olympiády. Soutěž se skládala ze tří částí – práce s atlasem, ověření teoretických znalostí a praktického úkolu. Naši školu reprezentovali Josef Fojtík (sekunda), Martina Knoflíčková (sekunda), Jan Bartoň (kvarta) a Jan Valíček (septima), kteří se kvalifikovali díky svým výborným výkonům v okresním kole. ...

20. 4. 2021

Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests YPEF)

20. 4. 2021

Studenti gymnázia se ve dvou tříčlenných týmech zúčastnili místního kola soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF).
Ve starší kategorii školu reprezentovali Lukáš Zemene, Marie Procházková a Kristýna Špačková. Za mladší kategorii soutěžili Jan Bartoň, Emma Staňková a Julie Jurišicová. ...

20. 4. 2021

Le français en avant!

20. 4. 2021

 Je obdivuhodné, že žáci Gymnázia T.G.Masaryka věnují během distanční výuky tolik času a energie dobrovolným úkolům a soutěžím. Naši francouzštináři jsou toho důkazem....

5. 4. 2021

Tým kvarty postupuje do celostátního kola soutěže Finanční gramotnost!

5. 4. 2021

V krajském kole, které se konalo online 29.3., tým ve složení Zuzka Rubášová, Jeroným Kamenský a Jan Bartoň obsadil vynikající 3. místo! Soutěžilo 12 týmů z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a kraje Vysočina ( výsledky viz příloha). Soutěž se skládala ze dvou částí, vědomostního testu a vlastní prezentace zadaného úkolu. Krajské kolo bylo součástí Global Money Week (22.3.-28.3.), který byl zakončen odbornou konferencí 31.3. za účastí ministryně financí Aleny Schillerové a všech bankovních institucí, které podporují výuku finanční gramotnosti. Celostátní kolo se bude konat v termínu 21.4.2021 bohužel opět online místo setkání v budově ČNB.

https://breclavsky.denik.cz/ctenar-reporter/hustopecti-studenti-gymnazia-zabodovali-ve-finale-souteze-financni-gramotnost.html

Týmu kvarty přejeme hodně úspěchů a zážitků v celostátním kole!

RNDr.Jarmila Čeperová

 

5. 4. 2021

Jan Bartoň (4.C) je vítězem okresního kola CHO kat.D,

5. 4. 2021

na 3.místě Matěj Šrubař (3.C) a Jitka Stritzlová (4.C) získala 4.místo. Soutěžící ( 10 žáků, Gymnázium Břeclav, Gymnázium Mikulov a ZŠ Břeclav Kupkova) plnili náročné úkoly teoretické i praktické části v prostředí Moodle v časovém limitu 75 minut. Vynikající výsledky našich žáků zařadily naši školu na nejvyšší pozici v okresním kole a  také zajistily postup všech našich žáků do krajského kola 19.4.2021. Více na https://olympiada.vscht.cz/

Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci a přeji hodně úspěchů v krajském kole!

RNDr. Jarmila Čeperová

9. 3. 2021

Tým kvarty postupuje do krajského kola soutěže Finanční gramotnost!

9. 3. 2021

Tým ve složení Jeroným Kamenský, Julie Jurišicová a Zuzka Rubášová je vítězem okresního kola II.kategorie a zajistil si postup do krajského kola. Tým ve složení K.Folková, L.Zemene a L.Witpeerd skončil v okresním kole III.kategorie na druhém místě.

Krajská kola se uskuteční formou setkání na Microsoft TEAMS koncem března a budou zahrnuty do celosvětové akce Global Money Week. Setkání bude obsahovat znalostní test, jež bude pro všechny stejný, a kreativní úkol na téma: “Jak byste se chtěli učit o financích u vás na škole”?, který tým zpracuje a odborné komisi zašle do 18.3.2021.

Všem žákům děkuji za skvělou reprezentaci školy a přeji hodně kreativních nápadů a úspěchů v krajském kole.

RNDr. Jarmila Čeperová