Po stopách Slovanů v našem kraji

14. 12. 2022

V pondělí 5. 12. 2022 se žáci sekundy zúčastnili literárně-dějepisné exkurze v Mikulčicích. ...

Součástí prohlídky areálu Slovanského hradiště byly úvodní informace od průvodce muzea o životě a působení Slovanů na našem území. Žáci si mohli prohlédnout zachované a zrekonstruované kosterní pozůstatky pohřbených Slovanů pod jednou z kostelních staveb. Zhlédli také video produkci na plátnech, která se objevila pod stropem budovy nad pozůstatky kostela. Určitě zajímavá, ale také velice mrazivá byla pro zájemce 30 m vysoká mikulčická rozhledna, která byla otevřena 1. 5. 2015 a odkud bylo vidět do širokého okolí. Paní učitelky pro všechny připravily zajímavé pracovní listy, které žákům za jejich snahu a píli i ohodnotily. Celá exkurze určitě obohatila školní výuku hodin dějepisu a literatury.

Věra Komoňová, Lenka Maděřičov