JUVENES TRANSLATORES

21. 12. 2022

V úterý dne 13.12.2022 se naši studenti zúčastnili školního kola překladatelské soutěže JUVENES TRANSLATORES. ...

Celkem se zapojilo 26 studentů a překládali zadané texty z angličtiny, němčiny nebo francouzštiny.  Na hodnocení se podíleli jak vyučující jednotlivých jazyků, tak také vyučující českého jazyka. 
Do užšího výběru se dostalo 6 překladů. Rozhodování bylo těžké: podle pokynů organizátora bylo možné do českého národního kola  vybrat pouze dvě nejlepší práce.  Jako nejlepší byly nakonec vybrány texty Matyldy Střelcové (8.C) a  Anežky Kellnerové (3.A). 

Oběma studentkám  gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v českém národním kole  i při dalším studiu jazyků.

Ivana Chrastilová